Radni Gdańska zdecydowali o zaciągnięciu pożyczki na 25 mln zł

17 marca 2020, 15:00
Rafał Borowski
Najnowszy artukuł na ten temat

Zgasili światło na znak protestu

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Gdańska dokonano zmian w budżecie na ten rok oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Kolejne dwie uchwały dotyczyły zaciągnięcia pożyczki w kwocie 25 mln zł oraz przekazaniu władzom województwa 6 mln zł na funkcjonowanie od 1 kwietnia wspólnego biletu. Pożyczka ma być przeznaczona na rewitalizację wybranych budynków dawnego zespołu Szpitala Bożego Ciała przy ul. 3 maja.Na wniosek prezydent Gdańska we wtorkowe przedpołudnie odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Gdańska. Jej porządek dotyczył wyłącznie uchwał finansowych, które mają zapewnić stabilność i ciągłość działania miasta. W porządku obrad znalazły się cztery uchwały:


  • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska
  • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok
  • w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na kwotę 25 mln zł w Pomorskim Funduszu Rozwoju na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Miasta Gdańska województwu pomorskiemu

- Poprosiłam o zwołanie sesji nadzwyczajnej, przede wszystkim w duchu odpowiedzialności za nasze miasto. Nie wiemy, czy sesja zaplanowana na koniec marca się odbędzie. Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że jest to mało prawdopodobne. Ale nasze miasto musi funkcjonować. Od początku roku nie dokonywaliśmy zmian w budżecie miasta i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Marzec to zawsze taki miesiąc, w którym co roku robimy ruchy z odtworzeniem wydatków, te, które rozciągnęły się w czasie, są wydatkami kilkuletnimi - powiedziała na rozpoczęciu sesji Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. - Przywracamy na przykład 120 mln zł w ramach odtworzenia, z czego 90 mln zł to będą dochody z Unii Europejskiej, związane z inwestycjami, które będziemy rozliczać, czyli m.in. Nowa Bulońska, wiadukt Biskupia Górka czy remont torowiska na Stogach. To są główne powody, dla których poprosiłam o zwołanie sesji.

Wieloletnia Prognoza FinansowaJak tłumaczyła Izabela Kuś, skarbnik Gdańska, w nowej Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazły się nowe przedsięwzięcia, m.in. budowa ul. Nowej Świętokrzyskiej - z limitami przeznaczonymi na uregulowanie wykupu gruntów, rewitalizacja i odnowa budynków zespołu dawnego szpitala Bożego Ciała, modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże czy rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej. Jak już wcześniej informowaliśmy, z prognozy usunięto budowę planetarium na terenie Hevelianum.

- Gros zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej to zmiany wynikające z podsumowania zeszłego roku i zmiany związane z odtworzeniem wydatków w bieżącym roku. Dochody w tej prognozie zwiększają się o 120 mln zł. Limity majątkowe w bieżącym roku zwiększają się o 83,5 mln zł, w kolejnym roku o 52,5 mln zł, w 2022 roku o 87,5 mln zł. Pokrycie zwiększonych limitów na inwestycje znajduje się w zwiększonych dochodach oraz w innym rozłożeniu kredytów, niż ma to miejsce w dotychczas uchwalonej prognozie - referowała Kuś.
Uchwała ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej została podjęta - za było 21 radnych, przeciw - 11, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Budżet na rok 2020 z większym deficytemZmianom uległ także budżet na rok bieżący. Jedną z najistotniejszych zmian jest zwiększenie deficytu budżetowego o kwotę ok. 25 mln zł, choć dochody miasta rosną. W ten sposób deficyt Gdańska wzrósł z 490 do 515 mln zł.

- Zwiększenie dochodów w przedstawianej uchwale przewidziano o 79 mln zł, a zwiększenie wydatków o kwotę 104 mln zł, z czego wydatki bieżące rosną o kwotę 21 mln zł. W uchwale zmienia się wysokość deficytu budżetowego o kwotę 25,3 mln zł. Deficyt pokrywamy nadwyżką budżetową z tytułu rozliczenia koncesji na alkohol w kwocie 1,5 mln zł, nadwyżką niewykorzystanych środków z funduszy unijnych, głównie miękkich, edukacyjnych, ok. 3 mln zł oraz wolnymi środkami z rachunku budżetowego w wysokości 132,8 mln zł. W budżecie zmniejsza się planowany na ten rok kredyt na kwotę 113 mln zł - wyliczała Kuś.
Wynik głosowania w sprawie tegorocznego budżetu przedstawił się identycznie - 21 radnych głosowało za, 11 - przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Pożyczka na 25 mln złTrzecim punktem obrad była decyzja o zaciągnięciu przez miasto pożyczki długoterminowej na kwotę 25 mln zł - to właśnie ona powiększyła wspomniany wcześniej deficyt - w Pomorskim Funduszu Rozwoju, czyli spółce, której zadaniem jest m.in dysponowanie funduszami unijnymi. Jak można było przeczytać w programie porządku obrad, pożyczka ma zostać przeznaczona na finansowanie wspomnianego wcześniej deficytu budżetu miasta. W praktyce pożyczone środki zostaną przeznaczone na realizację konkretnej inwestycji - rewitalizację zespołu budynków dawnego Szpitala Bożego Ciała, który znajduje się przy ul. 3 maja.

Kapitalnie odremontowane i przystosowane do nowej funkcji gmachy mają zostać włączone do pobliskiego Hevelianum, czyli miejskiej instytucji edukacyjno-kulturalnej. Szczegóły dotyczące planów tej inwestycji opisaliśmy kilka tygodni temu.

Czytaj więcej: Hevelianum zaadaptuje dawny Zespół Szpitala Bożego Ciała w Gdańsku

- Pożyczka zaplanowana jest w latach: 2021 w wysokości 3,5 mln zł, w 2022 roku w wysokości 10,5 mln zł i w 2023 roku w wysokości 11 mln zł. Pożyczka planowana jest do spłaty przez 20 lat. Spodziewamy się oprocentowania na poziomie pół stopy bazowej, wibor trzymiesięczny, co oznacza, że będzie to najtańsze finansowanie dłużne, jakie będziemy mieli w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Pożyczkę zaciągamy w ramach już zaplanowanych kredytów. Tak naprawdę zastępujemy tą pożyczką inne finansowanie dłużne, na przykład obligacje - wyjaśniała skarbnik.

Pytanie o los całej działki przy ul. 3 majaAndrzej Skiba, radny Prawa i Sprawiedliwości, pytał o możliwość ewentualnego sprzedania fragmentu dawnego zespołu szpitalnego.

- Chciałem dopytać, czy możemy w tym miejscu uzyskać publicznie oświadczenie, że nie ma planów lub jest rozważana jakakolwiek sprzedaż tych terenów wraz z nieruchomościami w nieodległej przyszłości?
Prezydent Gdańska zapewniła, że pożyczka zostanie spożytkowana wyłącznie na cele publiczne, ale nie wykluczyła, że jakiś fragment terenu wokół dawnego szpitala może zostać sprzedany w nieokreślonej przyszłości.

- Panie radny, powiedziałam, kto przygotował projekt i kto będzie go realizował, czyli Hevelianum. Nie chcę, by pan łapał mnie za słowo, bo mówimy o obszarze, na którym dzisiaj znajdują się budynki C,D i E przy ul. 3 maja. Natomiast, jak państwo wiecie, sam obszar jest znacznie większy. Jeżeli chodzi o pożyczkę, to na pewno wykorzystamy ją do celów publicznych, natomiast to, czy jakiś fragment tego większego obszaru całej działki nie zostanie w przyszłości sprzedany po to, by m.in. zadbać o dochody miasta Gdańska, to dzisiaj panu na to pytanie nie odpowiem.

Uchwała o pożyczce została podjęta - za było 21 radnych, przeciw - 11, nikt nie wstrzymał się od głosu.

6 mln zł na funkcjonowanie wspólnego biletuOstatnia uchwała dotyczyła przekazania przez miasto kwoty 6 mln zł władzom województwa pomorskiego. Pieniądze mają zostać spożytkowane na funkcjonowanie wspólnego biletu, który umożliwia mieszkańcom przejazd środkami wszystkich przewoźników publicznych w Gdańsku.

- Te 6 mln zł to pomoc dotycząca uruchomienia od 1 kwietnia wspólnego biletu komunalno-kolejowego. Chcemy, by posiadacze biletów okresowych i Karty Mieszkańca mogli jeździć na terenie miasta Gdańska zarówno naszą komunikacją miejską, jak i pociągami, obsługiwanymi przez samorząd województwa pomorskiego: SKM, PKM i Polregio w granicach miasta Gdańska. W kolejnych latach będzie to [przekazanie kwoty na funkcjonowanie systemu ze strony miasta - dop. red.] wyliczane na podstawie algorytmu, po przeprowadzonych badaniach ruchu, które zostały zaplanowane na jesień tego roku - tłumaczył wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.
Ostatnia uchwała, podobnie jak wszystkie poprzednie, także została podjęta - za było 22 radnych, przeciw - 6, 4 wstrzymało się od głosu.
Jak oceniasz decyzję o zaciągnięciu pożyczki?
15%

pozytywnie, miasto musi się rozwijać

20%

trudno powiedzieć, tę decyzję lepiej ocenić z perspektywy czasu

65%

negatywnie, to nie czas na takie inwestycje

zakończona

łącznie głosów: 1285