Rekrutacja w toku

2 kwietnia 2003 (artykuł sprzed 18 lat)
Dorota Korbut
Rekrutacyjna gorączka trwa. Choć miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych nie zabraknie, o wymarzone liceum trzeba będzie powalczyć. Pierwsze dodatkowe egzaminy zaczynają się dziś - testy sprawdzą predyspozycje kandydatów do wybranych kierunków nauki. Od dziś rusza także rekrutacja do gimnazjów.

Na absolwentów gimnazjów czeka w Pomorskiem 135 zespołów szkół, 88 szkół samodzielnych, 3 centra kształcenia praktycznego i jeden ośrodek doskonalenia zawodowego. Oprócz tego miejsca szykują szkoły prywatne - 218 placówek o prawach szkół publicznych i 37 szkół bez takich uprawnień.

Każdy gimnazjalista może równocześnie składać dokumenty do trzech szkół ponadgimnazjalnych. O przyjęciu do pierwszej klasy zdecyduje suma punktów za egzamin gimnazjalny, za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przez szkołę ponadgimnazjalną przedmiotów oraz za inne osiągnięcia. Niektóre szkoły przeprowadzają sprawdziany uzdolnień kierunkowych. Za wyniki takiego testu można dostać 50 dodatkowych punktów, które na listach przyjętych wpisywane są w oddzielnej pozycji.

- Dodatkowe egzaminy przeprowadzają szkoły, które uzyskały na to zgodę ministra edukacji narodowej i sportu - mówi Jarosław Śliwa, dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadgimnazjalnego w Kuratorium Oświaty w Gdańsku. - Testy badają uzdolnienia niezbędne na pewnych kierunkach, np. muzyczne. Także klasy dwujęzyczne uzyskiwały taką zgodę. Tam badane są predyspozycje do nauki języków obcych, a zwłaszcza zdolność zapamiętywania.

Sprawdziany potrwają do połowy maja.

- U nas dodatkowy egzamin odbędzie się w kwietniu - mówi Barbara Oziębłowska, dyrektor II LO w Gdyni. - Mamy klasę dwujęzyczną z językiem fransuskim. Jedyną taką na Wybrzeżu i jedną z ośmiu w kraju. Nauka kończy się certyfikatem, który zwalnia z egzaminów na francuskojęzyczne uczelnie. Wymagamy dobrej znajomości tego języka, ponieważ już w pierwszym semestrze matematyka, fizyka, historia i chemia nauczane są po francusku.

Miejsc we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych - liceach, technikach, liceach profilowanych i zawodówkach - jest więcej niż chętnych.

- Nie zdarzy się sytuacja, by dla kogoś zabrakło miejsca - zapewnia Jarosław Śliwa.

Także dzisiaj zaczyna się rekrutacja do gimnazjów. Nie budzi ona u uczniów i rodziców tyle emocji co wybór szkoły średniej. Jednak to właśnie zdobyte tutaj przygotowanie zadecyduje w przyszłości o dostaniu się kandydata do wymarzonego liceum. Ponieważ miejsc jest sporo i jest w czym wybierać, wielu uczniów nie decyduje się na placówkę rejonową. Gimnazja prześcigają się w reklamie oferty edukacyjnej i wciąż poszerzają ją o nowe elementy - zajęcia pozalekcyjne i sportowe, dodatkowe lekcje języków obcych, ułatwienia dla dyslektyków.

Dorota Korbut

Opinie (16) 1 zablokowana

 • Pierwszy

  Nie mam nic szczególnego do powiedzenia, ale cóż za radość byc pierwszym. Pozdrowienia dla wszystkich!!!!

  • 0 0

 • rażący błąd.. i to wcale nie ort.

  W zeszłym roku był taki burdel, że ci najlepsi mieli mniejsze szanse od przeciętnych. A ciekawe co tam tym razem się narobi.
  Ale już czuję pismo nosem.
  Więc...
  Te wszystkie najbardziej uzdolnione

  W zeszłym roku był taki burdel, że ci najlepsi mieli mniejsze szanse od przeciętnych. A ciekawe co tam tym razem się narobi.
  Ale już czuję pismo nosem.
  Więc...
  Te wszystkie najbardziej uzdolnione dzieciaczki ustawią się w kolejce do trzech najbardziej obleganych liceów.
  Te trzy najbardziej oblegane licea OCZYWIŚCIE nie będą w stanie zapewnić miejsc, tym wszystkim najbardziej uzdolnionym dzieciaczkom.
  Ale w tym momencie już się okaże, że te mniej oblegane ale jeszcze o jako takim poziomie mają komplet.
  Może da się je jeszcze, w akcie rozpaczy gdzie utkać..
  Nihil Novi!
  Historia się kołem toczy.
  A koło ma 365 dni.
  Zwykle ...

  • 0 0

 • IIIOK
  Ale w tamtym roku te uzdolnione dzieciaczki składały podania nawet do 12 szkół i ze względu na wysokie noty zostały wszędzie przyjmowane, a dla reszty zaczynało brakować miejsca
  To uważasz że jak? – było to lepsze rozwiązanie?

  • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.