SM Ujeścisko. Byli prezesi zatrzymani

3 lipca 2020, 20:35
Ewa Budnik
aktualizacja:18:05 (5 lipca 2020)
Najnowszy artukuł na ten temat

SM Ujeścisko: ważny tydzień dla mieszkańców, trwają zebrania

Grzegorz H. i Maciej S., dwaj byli prezesi SM Ujeścisko, zostali zatrzymani w związku z postępowaniem prowadzonym w gdańskiej prokuraturze od ubiegłego roku. W sobotę 4.07. 2020 prokurator postawił mężczyznom zarzuty, które w niedzielę rozpoznał sądAKTUALIZACJA, 5 lipca, godz. 18:05.Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku rozpoznał wnioski prokuratora o zastosowanie wobec Grzegorza H. i Macieja S. tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

- Wobec podejrzanego Grzegorza H. Sąd zastosował, zgodnie z wnioskiem prokuratora, środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Natomiast wobec podejrzanego Macieja S. Sąd nie zastosował tymczasowego aresztowania. Uzasadniając swoją decyzję Sąd wskazał, że zachodzi duże prawdopodobieństwo, że podejrzany dopuścił się popełnienia zarzucanych mu czynów - informuje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku.
Prokuratora rozważa złożenie zażalenia na decyzję Sądu.AKTUALIZACJA, 4 lipca, godz. 16:20


Prokurator zdecydował o postawieniu zarzutów Maciejowi S. oraz Grzegorzowi H. - byłym prezesom SM Ujeścisko.

- Maciejowi S. prokurator zarzucił popełnienie dwóch przestępstw z art. 296 § 1 k.k. oraz z art. 296 § 1 i 3 k.k. Natomiast Grzegorzowi H. prokurator zarzucił popełnienie szeregu przestępstw z art. 296 § 1 i 3 k.k., z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., z art. 300 § 2 k.k. oraz z art. 268 § 1 k.k. Łącznie podejrzanemu zarzucono popełnienie ośmiu przestępstw - informuje prokurator Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.
Za zarzucane podejrzanym przestępstwa grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności.

AKTUALIZACJA, 4.07.2020, godz. 12:23


Maciej S. były prezes spółdzielni Ujeścisko został w sobotę doprowadzony na przesłuchanie do gdańskiej prokuratury.
Były prezes SM Ujeścisko będzie przesłuchiwanyMiesiąc temu mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko protestowali pod gdańską Prokuraturą Okręgową demonstrując swoje niezadowolenie w związku z działaniami tej instytucji. Wykrzykiwali przy tym: "Gdzie są sądy i prokuratura?", "Panie Ziobro, gdzie pan jesteś", "Zamknąć bandę do więzienia!".

Hasła odnosiły się do sytuacji w spółdzielni, która w mediach opisywana jest co najmniej od 2018, a związana jest m.in. z opóźnieniami w budowie mieszkań przez spółdzielnię, uchybieniami prawnymi w funkcjonowaniu spółdzielni, zajęciami komorniczymi oraz zaległościami w płatnościach za media. Sam protest odnosił się do postępowania, które od jesieni ub. roku prowadzi gdańska prokuratura, a które dotyczyło nieprawidłowości w prowadzeniu siedmiu inwestycji mieszkaniowo-usługowych realizowanych przez spółdzielnię.

Efektem postępowania jest zatrzymanie dwóch poprzednich prezesów spółdzielni: Grzegorza H. i Macieja S.

- Zatrzymanie ma związek ze śledztwem prowadzonym w prokuraturze - potwierdza Mariusz Duszyński z gdańskiej Prokuratury Okręgowej. - W sobotę zatrzymanym zostaną postawione zarzuty i będą wykonywane czynności z ich udziałem. Potem prokurator podejmie decyzje co do zastosowania dalszych środków zapobiegawczych. W ich wyniku może dojść do tymczasowego zatrzymania.
Jak oceniasz działania gdańskiej prokuratury w sprawie sytuacji w SM Ujeścisko?
8%

idą zgodnie z procedurami

16%

trudno mi to ocenić

76%

są zbyt opieszałe

zakończona

łącznie głosów: 2973