Sąd wstrzymał połączenie MIIWŚ z Muzeum Westerplatte

17 listopada 2016 (artykuł sprzed 4 lat)
km/PAP
Najnowszy artukuł na ten temat

Muzeum II Wojny Światowej nie musi zmieniać wystawy

By "zapobiec znacznej szkodzie lub trudnym do odwrócenia skutkom" Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wstrzymał do czasu rozpoznania decyzję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o połączeniu Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte.Decyzja WSA oznacza, że minister kultury Piotr Gliński nie będzie mógł na razie przeprowadzić połączenia muzeów, które było zaplanowane na 1 lutego 2017 roku.

Czym jest spowodowana?

Sąd twierdzi, że gdyby MKiDN zdecydował się wykonać rozporządzenie o połączeniu gdańskich placówek mogłoby dojść do "znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków".

- Sąd postanowieniem z 16 listopada 2016 r. wstrzymał wykonanie zaskarżonego zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury - Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy. Postanowienie to jest nieprawomocne - poinformowała PAP sędzia WSA Joanna Kube.
Zarządzenie decyzji ministra zaskarżyła w drugiej połowie września dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej. Zdaniem skarżących decyzja została podjęta przez resort z naruszeniem prawa i przyniesie duże straty.

Skarga odnosi się do wydanego 6 września przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego rozporządzenia, w myśl którego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zostanie połączone z gdańskim Muzeum Westerplatte i Wojny 1939. Resort poinformował, że celem tej zmiany jest "optymalne wykorzystanie potencjału placówek o zbliżonym profilu działalności zlokalizowanych w Gdańsku, przy optymalizacji wydatkowania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa".

Rozpoznanie sprawy przez WSA z udziałem stron ma nastąpić w przyszłym roku.

Prace w budowanym jeszcze przy ul. Wałowej zobacz na mapie Gdańska MIIWŚ mają się skończyć 30 listopada, montaż wystawy nastąpi do 20 grudnia. Następnie placówka musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie, zakłada się, że muzeum pierwszych zwiedzających mogłoby przyjąć w lutym 2017 r.

Taki jest harmonogram, ale może on zostać zakłócony z powodu wrześniowej decyzji o połączeniu Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte. Dyrekcja muzeum obawia się, że może dojść do kosztownej zmiany wystawy, która jest obecnie produkowana w pięciu miejscach w Polsce, a co ważniejsze, że łączenie placówek jest wadliwe prawnie, bo nie zostało zaopiniowane przez Radę ds. Muzeów.

Muzeum II Wojny Światowej budowane jest z funduszy państwowych. Polski rząd w ubiegłych latach zarezerwował na projekt około 400 mln zł.

Tak wyglądało MIIWŚ we wrześniu 2016 roku.

km/PAP