Samochody ciągle wjeżdzają na ul. Długą i Długi Targ

10 listopada 2019, 9:00
Ewelina Oleksy
Najnowszy artukuł na ten temat

Przejście w Zbrojowni otwarte na stałe? Trwają prace nad porozumieniem

Wjeżdżają, a nawet parkują na ul. Długiej i ul. Długi Targ w Gdańsku. - kierowcy, którzy za nic mają obowiązujące przepisy dopuszczające tam wyłącznie ruch pieszych. Proceder jest na tyle nagminny, że miasto planuje montaż słupków blokujących wjazd, a policja zapowiada, że zwróci szczególną uwagę na ten rejon. Posypią się mandaty.- W piątkowy wieczór szedłem ze znajomymi Długim Targiem. Tego wieczora było dużo ludzi. Nagle przed nami wyjechał samochód. Przez chwilę przez myśl przeszła mi sytuacja z Sopotu, gdy samochód wtargnął na ul. Boh. Monte Cassino. Na szczęście w tym przypadku auto przejechało na drugą stronę Długiego Targu i odjechało. Gdy jeszcze później wracaliśmy ze znajomymi, już z większej odległości widzieliśmy taksówki przecinające Długi Targ w tym miejscu - relacjonuje pan Rafał, nasz czytelnik.
Opisany przez niego problem to niestety chleb powszedni na ul. Długiej i Długi Targ, czyli w miejscu, gdzie aut nie powinno być w ogóle. Kierowcy za nic mają jednak obowiązujące przepisy, bo sygnały o wjeżdżających tam autach pojawiają się regularnie także w Raporcie z Trójmiasta.

Radny apeluje o zamontowanie blokadTo, że problem z wjeżdżającymi tam autami jest coraz większy, zauważył też wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska Mateusz Skarbek. Radny apeluje o zamontowanie blokad - sterowanych pilotem wysuwanych słupków - które uniemożliwią wjazd pojazdów na ul. Długą i Długi Targ.

- Sytuacja zaostrza się w wysokim sezonie, ale jest bardzo problematyczna także poza nim. W sposób nieuprawniony poruszają się w tym miejscu również taksówkarze, którzy w sposób agresywny reagują na choćby próbę zwrócenia im uwagi. W mojej ocenie poczucie bezkarności kierowców przekroczyło wszelkie granice, a działalność organów państwowych powołanych do ochrony bezpieczeństwa i porządku, zapewnienia spokoju w miejscach publicznych, w transporcie i w ruchu drogowym jest w tym zakresie niezadowalająca - mówi Mateusz Skarbek.
Radny wystosował już do prezydent Gdańska interpelację w sprawie zamontowania fizycznych blokad - sterowanych pilotem wysuwanych słupków - uniemożliwiających wjazd pojazdów na Długi Targ, w szczególności od strony ul. Mieszczańskiej i ul. Kuśnierskiej.

Miasto planuje montaż specjalnych słupkówMiasto już rozważa inwestycję polegającą na montażu słupków automatycznych blokujących wjazd na obszar objęty ograniczeniem wjazdu. Jak informuje Magdalena Kiljan z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, dotyczy to szczególnie Strefy Ograniczonej Dostępności, ale w pierwszej kolejności ulic oznakowanych znakami C-16 "droga dla pieszych" w obrębie Głównego Miasta, którymi są: Długa i Długi Targ, ul. Piwna, ul. Kołodziejska i ul. Tkacka.

- Wdrożenie systemu automatycznych słupków blokujących, z uwagi na bardzo szeroki zakres i konieczność wdrożenia rozwiązań technicznych powiązanych z systemem monitoringu miejskiego, jest nadal na etapie planowania. Natomiast staramy się zabezpieczyć drogi dla pieszych słupkami półautomatycznymi, co ma już miejsce na ul. Piwnej, Kołodziejskiej i ul. Ogarnej. Należy podkreślić, że wszystkie wspomniane ulice dopuszczają wjazd za znak C-16 na podstawie identyfikatora wydawanego przez GZDiZ jednorazowo w sytuacjach wyjątkowych - informuje Magdalena Kiljan.
GZDiZ reagując na problemy z łamaniem przepisów i przejazdem przez ul. Długą, zastosował już słupki w ciągu ul. Pocztowej. Do końca listopada zostaną zamontowane analogiczne słupki w ciągu ul. Lektykarskiej i ul. Ławniczej.

Policja zwróci szczególną uwagęGdańska policja zapewnia, że rejon ścisłego centrum Gdańska jest "doraźnie patrolowany". Po naszym sygnale zwróci jednak na ten rejon szczególną uwagę.

- W trakcie pełnienia takich służb funkcjonariusze co jakiś czas podejmują interwencje wobec kierujących, którzy nie stosują się do obowiązujących tam przepisów. Trudno jednak powiedzieć, czy i ile takich interwencji było na ul. Długiej i Długi Targ, bo nie prowadzimy w tym zakresie statystyk - mówi nadkom. Magdalena Ciska z Wydz. Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. - W związku z otrzymanym sygnałem dotyczącym nieprawidłowości w ruchu pojazdów na ul. Długiej i Długi Targ funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Gdańsku podczas pełnionych służb zwrócą szczególną uwagę na ten rejon i na to, czy kierujący przestrzegają przepisów ruchu drogowego w tym miejscu - podkreśla.
Ul. Długa i Długi Targ to miejsce, w którym dopuszczony jest wyłącznie ruch pieszych. Za niestosowanie się do znaku drogowego informującego o tym kierowcom grozi mandat w wysokości od 20 od 500 zł i pięć punktów karnych, a w razie odpowiedzialności przed sądem za takie wykroczenie przepisy przewidują karę grzywny w wysokości do 5 tys. złotych.

Nadkom. Ciska podkreśla, że na podstawie informacji i zdjęcia naszego czytelnika zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające w kierunku art. 92 KW. Celem tych czynności będzie m.in. ustalenie sprawcy wykroczenia i skierowanie przeciwko niemu wniosku o ukaranie do sądu.

Statystyki Straży MiejskiejOd początku roku do końca października na numer alarmowy 986 do Straży Miejskiej w Gdańsku wpłynęły 22 zgłoszenia zakwalifikowane jako zagrożenie w ruchu drogowym na ulicach Długa i Długi Targ.

- Strażnicy miejscy reagują, kiedy widzą pojazdy poruszające się w strefie, np. sprawdzając, czy kierowcy posiadają odpowiedni identyfikator uprawniający do poruszania się tam. Poza tym operatorzy miejskiego monitoringu na bieżąco przekazują patrolom policji i straży miejskiej zgłoszenia odnośnie do pojazdów poruszających na ulicach Długiej i Długim Targu - mówi insp. Robert Kacprzak.
Codziennie na ul. Długa i Długi Targ jest patrol strażników miejskich. W sezonie wakacyjnym od rana do wieczora jest jeden patrol na ulicy Długiej i drugi na ulicy Długi Targ.

- W czasie służby nasi funkcjonariusze wspierani są przez operatorów monitoringu miejskiego. To oni na bieżąco przekazują zgłoszenia strażnikom, a w godzinach nocnych policjantom. W 2019 roku operatorzy monitoringu przekazali mundurowym 64 zgłoszenia oraz sporządzili 11 notatek do policyjnego Wydziału Ruchu Drogowego - wskazuje insp. Kacprzak.
Od początku tego roku do 31 października za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji strażnicy miejscy wystawili 30 mandatów na ul. Długa i Długi Targ.
Byłeś świadkiem tego, jak auta jeździły po ul. Długiej i Długim Targu?
68%

tak, widziałem to wiele razy, zwłaszcza wieczorami i w weekendy

17%

tak, ale był to pojedynczy przypadek

15%

nie, nie spotkałem się z takim problemem

zakończona

łącznie głosów: 2014