stat

Sędzia za ścianą, prokuratorzy w maskach. Nowa rzeczywistość w sądach

21 maja 2020, 13:05
Szymon Zięba
Tak wygląda "nowa rzeczywistość" w sądach.

Specjalne ścianki z "pleksi" oddzielające sędziów od uczestników rozprawy, maseczki na twarzach prokuratorów, adwokatów i świadków, dozowniki do dezynfekcji rąk oraz pomiar temperatury przed wejściem - tak wygląda "nowa rzeczywistość" w Sądzie Okręgowym w Gdańsku. By sprawdzić na własnej skórze, jak wyglądają posiedzenia z nowymi rygorami bezpieczeństwa, wybraliśmy się z kamerą na jedną z rozpraw.Jeszcze kilka miesięcy temu w większości spraw toczących się w budynku Sądu Okręgowego w Gdańsku - w charakterze publiczności - udział mógł wziąć praktycznie każdy. Oczywiście o ile przewodniczący składu sędziowskiego nie zdecydował się na wyłączenie jawności postępowania. Z reguły działo się tak, kiedy postępowanie dotyczyło bardzo prywatnych wydarzeń z życia jego uczestników.

W wielu sprawach udział biorą również dziennikarze - w roli sprawozdawców. Relacjonują oni wydarzenia prosto z sądowych sal. Podczas epidemii koronawirusa gmach sądu świecił jednak pustkami. Odbywały się tylko najpilniejsze posiedzenia, nie było także mowy o udziale w nich publiczności czy mediów.

Nowa rzeczywistość w wymiarze sprawiedliwościOd poniedziałku, 18.05.2020 roku, w kolejnej fazie znoszenia obostrzeń, do normalności powoli wracać zaczęła także sytuacja w wymiarze sprawiedliwości. Temida nie wygląda jednak tak samo jak przed pandemią - o czym przekonaliśmy się na własnej skórze.

W Sądzie Okręgowym w Gdańsku, który odwiedziliśmy, jeszcze przed bramką do wykrywania metalu powitał nas pracownik ochrony, który mierzył temperaturę wszystkim osobom wchodzącym do placówki. Przy salach rozpraw można było znaleźć dozowniki z płynem do dezynfekcji, a korytarze sądu przemierzali adwokaci i prokuratorzy z twarzami zasłoniętymi maseczkami.

Kancelarie prawne i radcowskie w TrójmieścieInaczej wyglądają dziś także same sale rozpraw - skład sędziowski od pozostałych uczestników postępowania oddziela bowiem przezroczysta szyba. Świadkowie na sali także przebywają w maseczkach, choć - jak powiedział nam sędzia Tomasz Adamski, rzecznik SO w Gdańsku - podczas bardzo długiej rozprawy sąd może zezwolić na ich zdjęcie.

Na co trzeba zwrócić uwagę, wybierając się do sądu?


  • Biuro Obsługi Interesantów, biuro podawcze, kasa sądu, punkt Krajowego Rejestru Karnego są ponownie otwarte dla interesantów, czytelnia akt zostanie otwarta wyłącznie dla osób, które uprzednio zamówiły wgląd do akt sprawy;
  • wszelkie pisma procesowe za pośrednictwem Biura Podawczego Sądu Okręgowego powinny być składane co najmniej 24 godziny przed terminem rozprawy w celu zachowania bezpieczeństwa;
  • wejście do pozostałych części budynków sądu będzie możliwe wyłącznie dla stron i ich pełnomocników udających się na rozprawy lub posiedzenia jawne oraz dla osób, które wcześniej umówiły swoje spotkanie w danym oddziale/wydziale sądu, jednak nie wcześniej niż 20 minut przed planowanym rozpoczęciem rozprawy/umówionej wizyty;
  • osoby wchodzące na teren sądu nadal podlegają obowiązkowi mierzenia temperatury i aktualnym ograniczeniom dotyczącym ochrony ust i nosa w czasie przebywania na terenie budynków sądu;
  • media oraz publiczność mogą wchodzić do sądu i uczestniczyć w rozprawach/posiedzeniach jawnych na podstawie uprzednio wydanych kart wstępu, zamiar udziału w rozprawie/posiedzeniu jawnym należy zgłaszać w Biurze Obsługi Interesantów co najmniej na dwa dni robocze przed planowaną rozprawą/posiedzeniem jawnym;
  • rozprawy i posiedzenia jawne będą odbywały się na salach wyposażonych w osłony stanowisk składu sędziowskiego i protokolanta oraz w dozownik płynu odkażającego przy wejściu;
  • osoby przebywające na korytarzu sądu i na sali rozpraw zobowiązane są do zachowania odstępu zgodnie z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami;
  • uruchomiono punkt, w którym pełnomocnicy stron i uczestników postępowań sądowych będą mogli odbierać osobiście pisma sądowe;
  • zawiadomienia i korespondencja z uczestnikami rozpraw lub posiedzeń jawnych ze strony sądu może odbywać się drogą elektroniczną lub telefoniczną, a w przypadku braku takich możliwości poprzez pocztę tradycyjną.
Czy w twoim miejscu pracy pojawiły się nowe zasady przez koronawirusa?
63%

tak, wprowadzono dodatkowe procedury oraz wyposażenie: płyny do dezynfekcji i maseczki

12%

szef jedynie zasugerował dezynfekcję i noszenie maseczek

25%

nie, jest tak, jak było wcześniej

zakończona

łącznie głosów: 514