Sopot kończy prace nad uchwałą krajobrazową

16 października 2017 (artykuł sprzed 3 lat)
Krzysztof Koprowski
Najnowszy artukuł na ten temat

Kontrowersyjne reklamy zgodne z uchwałą krajobrazową

Prace nad uchwałą krajobrazową w Sopocie dobiegają końca. Nowe regulacje mogą zacząć obowiązywać pod koniec przyszłego roku. Proponowane zapisy nie podobają się firmom reklamowym, które nalegają, by wstrzymano się z ich szybkim wprowadzeniem.W kwietniu Sopot przedstawił wstępny projekt uchwały krajobrazowej, która ma na celu uregulować ekspozycje nośników reklamowych oraz szyldów na budynkach. Po konsultacjach z mieszkańcami wprowadzono do niej kilka zmian.

- Względem wersji z kwietnia, skróceniu uległy okresy przejściowe dla reklam do minimalnych, dokonano drobnych zmian w rodzajach nośników reklamowych, doprecyzowano słownik określeń, zmniejszono liczbę billboardów oraz przewidziano słupy ogłoszeniowe na potrzeby drobnych ogłoszeń mieszkańców - wyjaśnia Piotr Czyż, prezes stowarzyszenia Inicjatywa Miasto, współpracującego przy konsultacjach społecznych w ramach prac nad uchwałą.
W obecnej wersji dokumentu okres dostosowawczy obowiązujący właścicieli nieruchomości w zakresie reklam wynosi 12 miesięcy od wejścia w życie uchwały oraz 24 miesiące pod względem szyldów. W wersji z kwietnia terminy te były dłuższe o kolejne 12 miesięcy.

- W momencie, gdy projekt uchwały zostanie zatwierdzony przez Radę Miasta, rozpoczniemy prace nad katalogiem dobrych praktyk z podpowiedziami, jak należy poruszać się w przestrzeniach zapisanych w dokumencie - zapowiada Klaudyna Karczewska-Szymkowiak, plastyk miejska Sopotu.
W sopockiej uchwale przewidziano łącznie osiem obszarów różnego rygoru reklamowego: dla reprezentacyjnych obszarów centrum miasta (obszar A), historycznej przestrzeni miejskiej (B), strefy administracji i biznesu (C), obszarów mieszkaniowych (D), ekspozycji walorów przestrzeni rekreacyjno-uzdrowiskowej (E), promocji w przestrzeniach rekreacyjno-sportowych (F), strefy plaż (G) oraz strefy przyrodniczej i lasów (H).

Ponadto wydzielono najważniejsze elementy układu drogowego, a także przewidziano kilka obszarów indywidualnej promocji różnych wydarzeń miejskich.

Złamanie zasad będzie sporo kosztowało właścicieli nieruchomości. Z wyliczeń urzędników wynika, że dwa miesiące nielegalnie zamieszczonego billboardu będzie wiązało się z nałożeniem kary finansowej w wysokości 15 tys. zł, zaś siatki reklamowej o pow. 72 m kw. - 40 tys. zł.

- Ten dokument wyklucza wszystkie nasze nośniki reklamowe. Nasze billboardy o pow. 18 m kw. w ogóle nie są w niej dopuszczone. Będziemy musieli je więc zdemontować. Założenia uchwały doprowadzą do likwidacji reklamy systemowej, podczas gdy miały ją tylko uporządkować. Pozostanie za to bałagan reklamowy na płotach - mówiła podczas dyskusji publicznej Aleksandra Komasińska z firmy Cityboard Media.
Zdaniem urzędników te słowa są mocno na wyrost, ponieważ zmieni się tylko format reklamy na mniej ingerującą w przestrzeń miasta.

- W uchwale pozostawiamy citylighty [podświetlane reklamy wolno stojące lub wbudowane w wiaty przystankowe - dop. red.] i słupy. Nie można więc mówić, że kompletnie zostanie zlikwidowana reklama systemowa - odpiera zarzuty plastyk miejska Sopotu.
Przedstawiciele branży reklamowej próbują również wywrzeć na urzędnikach presję, podpierając się unieważnionymi z przyczyn formalnych podobnymi dokumentami w Łodzi, Ciechanowie czy Opolu (w Opolu zabiegała o to firma Cityboard Media).

- Ta uchwała nie dotyczy tylko branży reklamowej, ale też właścicieli nieruchomości, grafików, osób rozwieszających reklamy, drukarzy - wylicza Artur Bogoryja-Zakrzewski z firmy Reklama Pomorska. - Uchwały w kilku miastach zostały zaskarżone, a miały treść podobną do tego projektu uchwały. Czy nie lepiej, nie narażając miasta na kary, zrobić dłuższy okres przejściowy i oczyścić miasto w międzyczasie z nielegalnych reklam?
W opinii urzędników obecne prawo jest niewystarczające do uporządkowania reklamy - co doskonale widać na ulicach Sopotu i innych polskich miast.

- Proszę powiedzieć, które reklamy mają pozwolenie na budowę? W trakcie inwentaryzacji nie znaleźliśmy ani jednego takiego nośnika. To, czy ktoś zarobi, czy nie, to w kontekście uchwały krajobrazowej, która ma uporządkować przestrzeń, jest tylko partykularnym interesem grup przedsiębiorców, którzy na tym zarabiają - odpowiada Maria Czerniak, która pracowała nad przygotowaniem zapisów dokumentu.
W trakcie dyskusji poruszano też m.in. temat oznakowania dojścia do dworca zobacz na mapie Sopotu (będzie to realizowane w ramach Systemu Identyfikacji Miejskiej), reklamy wyborczej (jest ona regulowana odrębnymi przepisami), a także braku wskazania jako miejsca indywidualnej promocji Łysej Góry zobacz na mapie Sopotu ze stokiem narciarskim oraz kortów tenisowych zobacz na mapie Sopotu.

- Na Łysej Górze odbywają się zawody lokalne, które nie wymagają wielkiej reklamy. Jest to piękny obszar położony w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Imprezy na kortach tenisowych nie potrzebują wielkich billboardów, ale mniejszej, szykownej reklamy w przeciwieństwie np. do imprez koszykarskich - argumentuje Jacek Karnowski, prezydent Sopotu.
Sopocka uchwała krajobrazowa będzie regulowała również sytuowanie ogrodzeń. Zakazane będzie stawianie nowych płotów z wyjątkiem m.in. mieszkalnictwa jednorodzinnego, obiektów sportowych, placów zabaw, budynków edukacji i oświaty, ujęć wody, cmentarzy oraz ogrodzeń uwarunkowanych historycznie i jako kontynuację ogrodzeń na sąsiednich posesjach.

Uwagi do projektu uchwały składać można pisemnie do prezydenta Miasta Sopotu (na adres: Wydział Urbanistyki i Architektury, Urząd Miasta Sopotu, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27) lub w siedzibie UMS, z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 27 października br. Po rozpatrzeniu uwag uchwała trafi na sesję Rady Miasta Sopotu, gdzie będzie poddana pod głosowanie.

Czytaj też: Gdańska uchwała krajobrazowa jeszcze w tym roku?

Jak szybko powinny zacząć działać zapisy uchwały krajobrazowej?
94%

w najkrótszym dopuszczonym ustawą terminie (12 miesięcy)

1%

w ciągu dwóch - trzech lat od ich przyjęcia

0%

należy ten termin maksymalnie wydłużyć

5%

uchwała krajobrazowa jest zbędna, by uporządkować reklamy

zakończona

łącznie głosów: 416