Sopot przyjął uchwałę krajobrazową

26 marca 2018 (artykuł sprzed 2 lat)
Krzysztof Koprowski
Najnowszy artukuł na ten temat

Namioty handlowe doklejone do LOT-u i wiaty przystankowej

Miesiąc po Gdańsku, także w Sopocie przyjęto tzw. uchwałę krajobrazową, która pozwoli uregulować reklamy na terenie miasta. Radni przyjęli uchwałę 18 głosami "za", przy dwóch wstrzymujących się. Właściciele nieruchomości będą mieli od roku do dwóch na dostosowanie swoich posesji do nowych regulacji pod względem nośników reklamowych i cztery lata pod względem ogrodzeń.Sopot projekt uchwały krajobrazowej przegłosował na poniedziałkowej sesji, czyli ok. miesiąc po tym, jak zrobił to Gdańsk. Gdański dokument próbuje unieważnić wojewoda, więc niewykluczone, że podobna decyzja zostanie wydana w stosunku do sopockiego dokumentu.

- Do uchwały wprowadziliśmy autopoprawki, aby wyeliminować niebezpieczeństwo jej unieważnienia. Z tego powodu usunęliśmy zapisy dotyczące reklamy wyborczej oraz odległości reklam od skrzyżowań. Mamy świadomość, że nie ma w Polsce dużego miasta, gdzie ostała się ona w całości, ponieważ lobby reklamowe jest bardzo silne i wytacza najcięższe działa. Krajobraz Sopotu jest wart tego, by podjąć takie działania i w naszym przekonaniu jest to dobrze przygotowana uchwała, zgodna ze sztuką prawodawstwa i wierzymy, że pan wojewoda jej nie zakwestionuje - mówił przed głosowaniem Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu.
Za przyjęciem uchwały zagłosowało 18 radnych, zaś dwoje wstrzymało się od głosu.

Osiem obszarów sytuowania nośników reklamowychW sopockiej uchwale przewidziano łącznie osiem obszarów strukturalnych różnych zasad lokalizacji nośników reklamowych: dla reprezentacyjnych obszarów centrum miasta (obszar A), historycznej przestrzeni miejskiej (B), strefy administracji i biznesu (C), obszarów mieszkaniowych (D), ekspozycji walorów przestrzeni rekreacyjno-uzdrowiskowej (E), promocji w przestrzeniach rekreacyjno-sportowych (F), strefy plaż (G) oraz strefy przyrodniczej i lasów (H).

Ponadto wydzielono najważniejsze elementy układu drogowego, a także przewidziano kilka obszarów indywidualnej promocji różnych wydarzeń miejskich.

Koniec grodzenia osiedli wielorodzinnychW dokumencie zawarto również regulacje na temat ogrodzeń. Zakazany będzie montaż płotów z wyjątkiem m.in. budynków jednorodzinnych, obiektów sportowych, placów zabaw, budynków edukacji i oświaty, ujęć wody, cmentarzy oraz ogrodzeń uwarunkowanych historycznie i jako kontynuację ogrodzeń na sąsiednich posesjach.

Jako pożądana forma ogrodzenia - o ile nie ograniczy swobody przejścia, zapisanej m.in. w planach zagospodarowania oraz nie uniemożliwi "dotychczasowego kontaktu między sąsiadami" - wskazano żywopłoty do wysokości 1,2 m.

Minimalny okres dostosowawczy dla reklamW uchwale zawarto minimalny, przewidziany ustawą, 12-miesięczny tzw. okres dostosowawczy nieruchomości pod względem reklam oraz 24-miesięczny pod względem szyldów. Dla płotów narzucono czteroletni okres dostosowawczy, przy czym bezterminowo mogą istnieć ogrodzenia wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków, a także ogrodzenia, które przed wejściem w życie uchwały zostały zgłoszone i uzyskały pozytywną opinię odpowiedniego organu.

Złamanie przyjętych regulacji będzie sporo kosztowało właścicieli nieruchomości. Z wyliczeń urzędników wynika, że dwa miesiące nielegalnie zamieszczonego billboardu będzie wiązało się z nałożeniem kary finansowej w wysokości 15 tys. zł, zaś siatki reklamowej o pow. 72 m kw. - 40 tys. zł. Egzekwowaniem zapisów uchwały będzie zajmowała się Straż Miejska.
Czy sopocka uchwała krajobrazowa zostanie unieważniona przez wojewodę?
9%

tak, ponieważ zawiera w sobie błędy prawne

64%

tak, ale z przyczyn czysto politycznych

27%

nie, wojewoda nie będzie miał żadnych zastrzeżeń

zakończona

łącznie głosów: 410