Sopot zmieni oznakowanie miasta

22 sierpnia 2017 (artykuł sprzed 3 lat)
Krzysztof Koprowski

Do 2019 r. Sopot zyska nowy spójny System Identyfikacji Miejskiej, czyli oznakowania przestrzeni publicznych. Oprócz tablic z nazwami ulic, placów i skwerów, pojawią się plansze z mapami miasta oraz drogowskazy kierujące do hoteli i najważniejszych atrakcji turystycznych.Sopot wdrożenie Systemu Identyfikacji Miejskiej zapowiadał już w zeszłym roku. Kurort dołączy tym samym do dwóch pozostałych miast Trójmiasta z własnymi wzorami tablic: Gdańska, w którym pierwsze rozwiązania graficzne tablic zaprezentowano w 2004 r. oraz Gdyni, gdzie nowe oznakowanie obowiązuje od 2010 r.

Najwięcej nowych tablic będzie dotyczyło nazw ulic, skwerów, placów oraz atrakcji turystycznych - ponad 500 szt. Wykonane będą one w dwóch formach: większych - drogowych, które pojawią się wzdłuż al. Niepodległości zobacz na mapie Sopotu oraz mniejszych na pozostałym obszarze miasta - z myślą o ruchu pieszym i mniej intensywnym drogowym.

Dodatkowo przewidziano ustawienie ośmiu podświetlanych pylonów z mapami Sopotu, czterech pylonów kierujących do hoteli oraz słupa z tablicami i kierunkami miast partnerskich kurortu.

Zgodnie z założeniami przetargowymi, tablice będą dostarczane i montowane w latach 2017-2019. Szacuje się, że łączny koszt nowego oznakowania wyniesie ok. 900 tys. - 1 mln zł.

Zamówienie publiczne na wykonanie sopockiego SIM-u będzie realizowane w formie dialogu konkurencyjnego, zgodnie z którym miasto najpierw prowadzi rozmowy z zaproszonymi firmami w zakresie szczegółowych rozwiązań technicznych, a następnie zaprasza je do składania ofert.

Planuje się, że wybór wykonawcy zostanie dokonany w listopadzie br. Pod uwagę będą brane kryteria: najniższej ceny (60 proc.), czasu udzielonej gwarancji (20 proc.) oraz terminu realizacji (20 proc.).
W jaki sposób starasz się dotrzeć pod konkretny adres w obcym mieście?
72%

używam nawigacji satelitarnej

10%

sprawdzam lokalizację na papierowej mapie

10%

czytam tablice informacyjne na budynkach i ulicach

8%

pytam o drogę mieszkańców

zakończona

łącznie głosów: 508