Specjaliści ds. drzew poszukiwani. Wolne etaty w nowym Dziale Zieleni

30 sierpnia 2021, 20:30
Ewelina Oleksy
Najnowszy artukuł na ten temat W weekend posadź drzewo dla swojego potomka
Gdańsk szuka czterech osób, które zajmą się sprawami związanymi z utrzymaniem drzew w mieście. Więcej zdjęć (3)

Gdańsk szuka czterech osób, które zajmą się sprawami związanymi z utrzymaniem drzew w mieście.

fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Gdańsk szuka czterech osób, które zajmą się sprawami związanymi z utrzymaniem drzew w mieście.

fot. Grzegorz Mehring/gdansk.pl

Czterech specjalistów do spraw utrzymania drzewostanu w mieście szuka Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Nabór na wolne stanowiska trwa do najbliższego czwartku. Wszystko w związku z kompletowaniem składu do nowego działu w urzędzie. Zdaniem "zielonych" aktywistów nowe etaty jednak niczego nie zmienią, jeśli nie pójdzie za tym zmiana myślenia i polityki dotyczącej drzew.Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił nabór na cztery wolne stanowiska, na które poszukiwani są inspektorzy ds. utrzymania drzewostanu.

W ostatnim czasie temat drzew w mieście i wszystkiego co z nim związane, budzi spore emocje. Głównie mają one związek z kolejnymi wycinkami.

Na ostatniej sesji Rady Miasta Gdańska przyjęto co prawda przepisy, które liczbę wycinek mają zmniejszyć, a liczbę nasadzeń nowej zieleni zwiększyć. Czy tak się rzeczywiście stanie? Pokażą efekty nowego prawa, a na te trzeba będzie jeszcze poczekać. Uchwała ma wejść w życie dopiero pod koniec października.

Wszystko o wycinkach drzew w TrójmieścieZatrudnienie nowych osób do dbania o drzewa w mieście może jednak wskazywać na to, że w tym temacie pojawiło się światełko w tunelu.

Dział Zieleni po nowemuNa początku sierpnia wiceprezydent Piotr Borawski zapowiedział, że w najbliższym czasie zostaną też ogłoszone zmiany w działaniu GZDiZ, które będą dotyczyły lepszej pielęgnacji pozostałej zieleni w mieście i zwiększenia liczby zieleńców. Teraz te zapowiedzi są wcielane w życie, bo nabór, który ogłosił GZDiZ dotyczy pracy w urządzonym po nowemu Dziale Zieleni, który tam właśnie powstaje.

- Rosnąca liczba zadań związanych z bieżącym utrzymaniem oraz rozwojem miejskiej zieleni wymaga zmodyfikowania dotychczasowej struktury Działu Zieleni Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Co za tym idzie, do naszego zespołu poszukujemy nowych pracowników, m.in. specjalistów ds. utrzymania zieleni niskiej, drzewostanu czy obiektów rekreacyjnych - informuje Magdalena Kiljan, rzeczniczka GZDiZ.
Struktura Działu Zieleni zostanie zmodyfikowana - do zespołu, który obecnie zajmuje się bieżącym utrzymaniem zieleni niskiej oraz drzewostanu dołączone zostaną nowe działy:

 • Dział Rozwoju Przestrzeni Publicznych zajmować się będzie ochroną istniejących terenów zielonych oraz planowaniem przyszłych,
 • Dział Inwestycji odpowiedzialny będzie m.in. za realizację stale rosnącej liczby projektów zgłaszanych przez rady dzielnic czy wskazywane przez mieszkańców w Zielonym Budżecie Obywatelskim,
 • Dział Utrzymania Infrastruktury odpowiedzialny będzie za place zabaw i małą architekturę, cmentarze oraz pomniki.

- Przy przygotowaniu zmian organizacyjnych posłużyliśmy się doświadczeniami Warszawy, Krakowa i innych dużych miast w Polsce. W wielu z nich funkcjonują osobne jednostki zarządzające zielenią o znacznie rozbudowanej strukturze. Nie wykluczamy w przyszłości podobnego modelu, ale dziś chcemy się skupić na wzmocnieniu zielonej nogi GZDiZ - podkreśla wiceprezydent Piotr Grzelak.
Inspektorzy, których poszukuje GZDiZ będą sporo pracować w terenie. Więcej zdjęć (3)

Inspektorzy, których poszukuje GZDiZ będą sporo pracować w terenie.

mat.prasowe

Inspektorzy, których poszukuje GZDiZ będą sporo pracować w terenie.

mat.prasowe

Wśród niezbędnych wymogów we właśnie prowadzonym naborze są:
 • wykształcenie średnie,
 • trzy lata stażu pracy na stanowiskach związanych z utrzymaniem zieleni miejskiej, w tym gospodarką drzewostanu na terenach zurbanizowanych,
 • znajomość problematyki związanej z drzewostanem miejskim,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobra organizacja pracy,
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność - brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia.


Dodatkowo mile widziane jest m.in.: wykształcenie wyższe o profilu leśnym, ukończone kursy organizowane przez: Federację Arborystów Polskich, Instytut Drzewa, Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew lub podobne, czy znajomość przepisów prawnych związanych z drzewostanem miejskim.

Drzewa i krzewy - gdzie kupić w TrójmieścieZakres obowiązków, jakie będą mieli nowi pracownicy GZDiZ jest dosyć duży. Praca ta - siłą rzeczy - będzie wymagała częstego bywania w terenie. Zarobki? W przedziale 3 tys. 680 zł - 5 tys. 320 zł brutto. Ostateczna kwota będzie uzależniona od posiadanego doświadczenia i kompetencji. Termin składania aplikacji mija 2 września.

Jakie obowiązki na stanowisku? M.in.:

 • prowadzenie bieżących, okresowych i nadzwyczajnych przeglądów stanu techniczno-zdrowotnego drzewostanu miejskiego,
 • kontrola stanu drzew, dróg i terenów w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa publicznego oraz w związku z wnioskami o ich konserwację i usunięcie,
 • kontrola stanu drzew w pasach drogowych, pod względem potrzeb konserwacyjnych i pielęgnacyjnych,
 • nadzór i rozliczanie pod względem rzeczowym oraz finansowym prac w drzewostanie miejskim, realizowanych na rzecz GZDiZ przez poszczególnych wykonawców,
 • sporządzanie inwentaryzacji i projektów gospodarki drzewostanu o niewielkim zakresie terenowym, w sytuacjach gdy występuje potrzeba wykonania takich opracowań,
 • współudział w sporządzaniu planów kwartalnych i rocznych GZDiZ, w zakresie bieżącego utrzymania drzewostanu miejskiego oraz zadań celowych, remontów i inwestycji związanych z drzewostanem miejskim,
 • udział w planowaniu rozwoju drzewostanu miejskiego na terenie Gdańska oraz inicjowanie działań w tym zakresie,
 • rozpatrywanie zgłoszeń o szkodach, związanych z drzewostanem miejskim.


- Miasto musi zacząć sadzić znaczące ilości drzew, inaczej nic się nie zmieni - wskazują aktywiści z Zielonej Fali Trójmiasto. Więcej zdjęć (3)

- Miasto musi zacząć sadzić znaczące ilości drzew, inaczej nic się nie zmieni - wskazują aktywiści z Zielonej Fali Trójmiasto.

fot. Ewelina Oleksy/Trojmiasto.pl

- Miasto musi zacząć sadzić znaczące ilości drzew, inaczej nic się nie zmieni - wskazują aktywiści z Zielonej Fali Trójmiasto.

fot. Ewelina Oleksy/Trojmiasto.pl

Jak informuje Magdalena Kiljan, nowy Dział Zieleni oprócz wykonywania dotychczasowych zadań, będzie odpowiedzialny m.in. za opracowywanie i wdrażanie planów rozwoju drzewostanu miejskiego, a także kompleksową poprawę kondycji już rosnących w mieście drzew, w tym egzemplarzy zabytkowych.

Ponadto w zakresie obowiązków działu będzie zwiększanie świadomości w obszarze ekologii i ochrony przyrody poprzez działania edukacyjne. W planach na przyszłość jest m.in. realizacja zadań z zakresu utrzymania zieleni egzotycznej, związanych z otwarciem palmiarni i oranżerii w parku Oliwskim, a także perspektywa utworzenia tam ogrodu botanicznego.

Wszystko o palmiarni w parku Oliwskim- Do realizacji wspomnianych obowiązków niezbędne jest zatrudnienie nowych pracowników. Dlatego GZDiZ prowadzi rekrutację na stanowiska specjalistów ds. utrzymania zieleni, drzewostanu czy obiektów rekreacyjnych. Większa liczba pracowników pozwoli na to, by mogli oni w pełni skoncentrować się na działaniach na terenie całego miasta - wskazuje Kiljan.

Nowe etaty potrzebne, ale...- Te etaty są jak najbardziej potrzebne, bo w GZDiZ jest szczątkowa obsada, co zresztą wiele mówi o dotychczasowym podejściu do drzew. Problem polega natomiast na tym, że same etaty nic nie zmienią, jeśli nie zmieni się polityka miejska: miasto musi zacząć sadzić znaczące ilości drzew - komentuje Roger Jackowski z Zielonej Fali Trójmiasto. - Przypominam, że Warszawa realizuje plan nasadzenia miliona drzew, w Gdańsku sadzi się po kilkaset. Przede wszystkim trzeba skończyć z okaleczaniem drzew w ramach pseudo-pielęgnacji oraz polityką wydawania zgód na wycinki skrajnie przychylną dla inwestorów - dodaje.
Kiedy ostatnio szukałe(a)ś nowej pracy?
26%

właśnie szukam

16%

kilka miesięcy temu

37%

lata temu

21%

nigdy, od zawsze mam tę samą pracę

zakończona

łącznie głosów: 565

Opinie wybrane


wszystkie opinie (173)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.