Spółka Nextbike wykluczona z przetargu na Mevo 2.0

2 czerwca 2020, 10:30
rb

Już tylko dwie firmy ubiegają się o zostanie nowym operatorem roweru metropolitalnego Mevo. Z wyścigu odpadła spółka Nextbike, która ma problemy z płynnością finansową i ogłosiła złożenie wniosku o restrukturyzację.Decyzję o wykluczeniu spółki Nextbike z udziału w dialogu konkurencyjnym podjęła komisja przetargowa złożona z przedstawicieli OMGGS, oficerów rowerowych z Gdyni, Gdańska, Sopotu i Tczewa, specjalistów ds. zamówień publicznych i prawników.

- Powodem było nienależyte wykonanie projektu Mevo 1.0., którego spółka była w 90 proc. podwykonawcą. Wykluczenie nastąpiło na podstawie art.24 ust.5 pkt 2 Pzp - wyjaśnia Alicja Mongird, rzecznik prasowy Obszaru Metropolitalnego.
W dalszych etapach postępowania udział wezmą:

  • Konsorcjum BikeU (Polska) i Freebike (Czechy) - mający doświadczenie w elektrycznych systemach funkcjonujących w 19 europejskich miastach, mi.in. w Londynie.
  • Marfina (Hiszpania) wraz z firmą Geovelo (Polska) jako podwykonawcą. Katalońska korporacja znana głównie ze swojej marki Movienta ma swoje rowery m.in. w Barcelonie i Paryżu.

Pierwsze spotkania z firmami odbędą się w połowie czerwca. Na podstawie rozmów z wykonawcami komisja przygotuje ostateczny kształt systemu Mevo. Dokładne opisanie przedmiotu zamówienia nastąpi dopiero po ukończeniu dialogu z wykonawcami. Ostatnim etapem dialogu konkurencyjnego jest składanie ofert i wybór najkorzystniejszej z nich.

- W dialogu konkurencyjnym, do momentu wyboru nowego operatora, będą brać udział także eksperci z kraju i zagranicy, pracujący przy badaniach i analizach dotyczących funkcjonowania nowego Mevo. Przeprowadzona zostanie analiza modeli funkcjonowania nowego Mevo, która będzie zawierała m.in. zalecany rodzaj rowerów, sposób i technologię ładowania wraz z rozmieszczeniem stacji, kryteria oceny jakości funkcjonowania systemu oraz analiza finansowa, która sprawdzi kondycję finansową potencjalnych wykonawców, koszty wdrożenia różnych modeli Mevo oraz szacowane przychody. Wśród mieszkańców OMGGS prowadzone są badania ankietowe dotyczące m.in. preferowanej ceny abonamentu i popytu - dodaje Mongird.
Nowy system ma składać się z min. 4 tys. rowerów, z czego min. 25 proc. mają stanowić rowery elektryczne, które są już w posiadaniu OMGGS. Większy nacisk ma być położony na relokację rowerów i rozproszenie punktów serwisowych oraz punktów ładowania baterii.
Czy brakuje ci rowerów Mevo?
55%

tak

45%

nie

zakończona

łącznie głosów: 2536

rb