Stocznia Gdańska na liście Dziedzictwa Europejskiego

17 marca 2007 (artykuł sprzed 13 lat)
ms, PAP
Stocznia Gdańska obok Wzgórza Lecha w Gnieźnie, Katedry Wawelskiej i obiektów sakralnych w Lublinie ma zostać wpisana na listę Dziedzictwa Europejskiego. To oficjalna propozycja ministra kultury Kazimierza Ujazdowskiego.

Lista Dziedzictwa Europejskiego jest francuską inicjatywą zgłoszoną w zeszłym roku podczas Europejskich Spotkań Kulturalnych. Ma ona służyć stworzeniu mapy miejsc i obiektów istotnych dla tożsamości europejskiej. Kandydatury zgłaszają wszystkie kraje-członkowie Unii.

Ma na nią trafić także Stocznia Gdańska, a właściwie te obiekty, które są związane z powstaniem "Solidarności". Chodzi o salę BHP, bramę nr 2 i Plac Solidarności z pomnikiem Poległych Stoczniowców oraz wraz z murem i tablicami pamiątkowymi.

- Jestem przekonany, że te ważne dla polskiego dziedzictwa obiekty stanowią istotny element europejskiej pamięci historycznej, a ich wpis na Listę Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego znacząco wpłynie na proces umacniania się tożsamości naszego kontynentu - powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Kazimierz Michał Ujazdowski. - Mają one zasadnicze znaczenie dla historii i dziedzictwa kulturowego Europy, stanowiąc żywe przypomnienie wspólnej rzeczywistości politycznej i pamięci historycznej kontynentu.

Obecność na liście ma znaczenie wyłącznie prestiżowe: nie wiąże się z żadnymi ułatwieniami w zdobywaniu funduszy unijnych czy grantami.

-Sądzę jednak, że tworzona lista przyczyni się do wzrostu rozpoznawalności znajdujących się na niej miejsc i obiektów, a co za tym idzie do zwiększenia ruchu turystycznego w miastach, gdzie się znajdują - przekonuje Jan Kasprzyk, rzecznik prasowy ministra kultury.

ms, PAP