Studia podyplomowe niezmiennie atrakcyjne - trwa rekrutacja na nowy rok akademicki

14 września 2020

Studia podyplomowe pomagają w relatywnie krótkim czasie zdobyć specjalistyczną wiedzę, która pozwoli uzyskać lepiej płatną pracę lub całkowicie się przekwalifikować. Uzyskany dyplom wciąż jest ceniony na rynku pracy i stanowi dopełnienie zebranego dotychczas doświadczenia. Przyjrzyjmy się, jak wygląda sytuacja na pomorskich uczelniach, biorąc pod lupę jeden z najbardziej popularnych wydziałów w ostatnich latach - Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, który prowadzi właśnie rekrutację na rok 2020/2021.Ogólnopolskie dane jednoznacznie wskazują, że studia podyplomowe z roku na rok zyskują na popularności. Z dostępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, iż liczba osób na studiach podyplomowych w roku akademickim 2018/19, w porównaniu z poprzednim rokiem akademickim, zwiększyła się o 1,8 tys. i wyniosła 161,2 tys. osób). Trend wzrostowy utrzymuje się od 2015 roku.

Trend ten jest również widoczny na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej (WZiE PG), na którym co roku studia podyplomowe zaczyna 700 słuchaczy.

W czołówce studia pedagogiczne oraz biznes i administracjaBiznesowy wydział Politechniki Gdańskiej odpowiada na zapotrzebowanie rynkowe i co roku wprowadza do swojej oferty nowe kierunki studiów, głównie z obszaru zarządzania, administracji oraz studium pedagogicznych zarówno w języku polskim, jak i w angielskim. Trend ten potwierdzają dane z GUS. Wśród słuchaczy studiów podyplomowych w roku 2018/2019 największą popularnością, podobnie jak w poprzednich latach, cieszyły się kierunki należące do podgrup: pedagogicznej - 45,7 proc. ogólnej liczby słuchaczy oraz biznesu i administracji - 21,6 proc.

W roku akademickim 2018/19 naukę na studiach podyplomowych w Polsce podjęło 1,2 tys. cudzoziemców. Głównie kształcili się oni na kierunkach z podgrupy biznesu i administracji, stanowiąc 48,3 proc. ogółu słuchaczy.

Cztery nowości - kreowanie trendów naukowychW reakcji na wzrastające zapotrzebowanie na rynku, Wydział Zarządzania i Ekonomii otworzył cztery nowe kierunki studiów podyplomowych:

Agile, DevOps and Lean IT in VUCA world

To unikatowy kierunek, na którym zajęcia będą prowadzone w całości w języku angielskim. Podczas studiów uczestnik będzie mógł zdobyć wiedzę w takich obszarach, jak:

  • uproszczenie organizacji IT zgodnie z podejściem Lean, skalowanie zwinnych rozwiązań na potrzeby dużych organizacji (w tym międzynarodowych) w oparciu o metodologię Scaled Agile Framework (SAF)
  • wdrażanie podejścia DevOps i CI/CD w projektach IT.


Agile Management - Zarządzanie zwinne

Na liście przedmiotów znajdują się:

  • prognozowanie i optymalizacja w zarządzaniu zmianą
  • metody i narzędzia IT w zarządzaniu zwinnym.

Zarządzanie kreatywnością

Menadżerskie studia, podczas których uczestnik poszerzy wiedzę z obszaru kreatywnego, występującego obecnie w większości realizowanych działań ukierunkowanych na projektowanie nowych wyrobów i usług. Na liście przedmiotów znajdują się m.in.:

  • budowa i zarządzanie zespołem kreatywnym
  • grafika użytkowa
  • strategie innowacji.

Zarządzanie Niewypłacalnością Przedsiębiorcy

Interaktywne zajęcia prowadzone przez kadrę specjalistów, w tym adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych i wieloletnich praktyków z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie. Uczestnik studiów będzie przygotowany do samodzielnego opracowania strategii przetrwania przedsiębiorcy w przypadku niestabilności gospodarczej, a także do dokonania analizy sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa oraz identyfikacji symptomy kryzysu w przedsiębiorstwie.

Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej - pięć najpopularniejszych kierunkówFlagowymi kierunkami studiów, które przez lata cieszą się największą popularnością są: Bezpieczeństwo i higiena pracy, Kadry i płace, Rachunkowość i Finanse, Zarządzanie Projektami oraz Zarządzanie zasobami ludzkimi. Na tych kierunkach w ciągu jednego roku akademickiego odbywa się równolegle kilka edycji. Na najbardziej uczęszczanych kierunkach zostało przeprowadzonych już ponad 60 edycji!

Zajęcia w czasie epidemiiWszystkie zajęcia na studiach podyplomowych na WZiE PG, niezależnie od aktualnej sytuacji epidemiologicznej, będą odbywały się zgodnie z harmonogramem. Część zjazdów może odbywać się w formie zdalnej. Każde zajęcia będą rozpatrywane indywidualnie przez władze wydziału, zgodnie z rozporządzeniami Rektora PG oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pełna oferta 34 kierunków studiów podyplomowych dostępna jest na stronie internetowej Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

* możliwość dodania komentarzy lub jej brak zależy od decyzji firmy zlecającej artykuł

Artykuł sponsorowany - brak możliwości dodawania opinii