Teren Poczty Polskiej we Wrzeszczu przeznaczony na Mieszkanie Plus

21 sierpnia 2019 (artykuł sprzed 1 roku)
Michał Brancewicz
Najnowszy artukuł na ten temat

Gdynia: nowy autobus do "Mieszkania plus"

Na części terenu Poczty Polskiej we Wrzeszczu, od strony ul. Zabytkowej będą mogły powstać budynki mieszkalno-usługowe, prawdopodobnie w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus. Te plany nie podobają się okolicznym mieszkańcom.W lipcu miejscy urzędnicy wydali decyzję o warunkach zabudowy dla części gruntów należących do Poczty Polskiej, znajdujących się w kwartale między ul. Partyzantów i Zabytkową we Wrzeszczu. Jest to dokument, który określa, co może powstać na danym terenie, jeśli nie obowiązuje tam miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie poczty od strony ul. Zabytkowej dozwolona będzie zabudowa mieszkaniowo-usługowa z parkingami podziemnymi. Powstające tam budynki będą mogły mieć od 14 do 17 metrów (4-6 kondygnacji) wysokości. Zabudowa możliwa jest maksymalnie na 29 proc. powierzchni działek.

Pierwsza decyzja została uchylonaKilka lat temu Poczta szukała kupca dla całego terenu. Oferta znajdowała się na stronie internetowej z adnotacją "przygotowanie do sprzedaży", ale ostatecznie do żadnej transakcji nie doszło. Wówczas również właściciel terenu ubiegał się o warunki zabudowy dla czterech budynków mieszkalnych z usługami i podziemną halą garażową, ale po odwołaniu złożonym do Samorządowego Kolegium Odwoławczego decyzja została uchylona.

Dawny budynek poczty zmieni się w lofty


Z naszych informacji wynika, że teraz ten teren ma zostać przeznaczony na rządowy program Mieszkanie Plus - czyli lokali na wynajem, budowanych w całym kraju na gruntach należących do Skarbu Państwa. Do wyboru są dwie opcje: samego wynajmu lub wynajmu z dojściem po latach do własności.

W Trójmieście mieszkania w programie powstały na razie na Dąbrowie przy ul. Puszczyka .

Mieszkanie Plus w Gdyni


Mieszkania zaprojektowane w konkursiePowstanie budynków we Wrzeszczu poprzedzi konkurs architektoniczno-urbanistyczny.

Jednak plany pojawienia się nowych budynków w proponowanej skali nie podobają się okolicznym mieszkańcom, szczególnie tym z sąsiadującego z przyszłą inwestycją budynku przy ul. Partyzantów 72 , którzy wnioskowali o odmowę wydania warunków zabudowy. Gdy to się nie udało, wnieśli swoje uwagi do wydawanej decyzji, ale one również nie zostały uwzględnione.

- Stoimy na stanowisku, że jeśli coś ma zostać tu wybudowane, to z poszanowaniem skali, która będzie pasowała do tego miejsca, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna, maksymalnie czterokondygnacyjna - wyjaśnia pan Maciej, jedna z osób ze wspólnoty mieszkaniowej budynku przy Partyzantów 72. - Nowy kawałek miasta nie może powstawać kosztem innych mieszkańców. Chcemy zagospodarowania terenu zgodnego z wiedzą urbanistyczną, poprzez opracowanie miejscowego planu, który w toku opracowywania przewiduje konsultacje społeczne na temat jego kształtu.
Mieszkańcy wspólnoty złożyli kolejne odwołanie do SKO na wydaną decyzję.

Najważniejsze uwagi mieszkańców

  1. Złożony wniosek jest niezgodny z uchwalonym w 2018 roku Studium Uwarunkowań, w szczególności dotyczy to całkowitego braku usług w proponowanej zabudowie.
  2. Zaniżony został współczynnik miejsc parkingowych (postojowych). Współczynnik ten, zgodnie ze studium, powinien wynosić co najmniej 1,2 miejsca parkingowego na 1 mieszkanie.
  3. W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco wpływać na środowisko, wnioskodawca powinien uzyskać ocenę oddziaływania na środowisko, gdyż powierzchnia miejsc parkingowych (postojowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą przekroczy 5 tys. m kw.
  4. W związku z faktem, że działki nr 80/4 i 80/5 są doskonale skomunikowane z ulicą Partyzantów, obsługa powstałych budynków powinna odbywać się poprzez skrzyżowanie z ulicą Podleśną/Partyzantów . Pojawienie się dodatkowych 250 samochodów na ul. Zabytkowej , to więcej niż użytkuje ją obecnie, co spowoduje paraliż komunikacyjny przy wyjeździe z ulicy Zabytkowej w kierunku ronda.

Wyjaśnienia urzędników

  1. Inwestycja jest spójna z założeniami Studium, według którego teren inwestycji mieści się w obszarze mieszkaniowo-usługowym oraz centralnym paśmie usług stanowiącym ścisłe śródmieście.
  2. Współczynnik parkowania określony w warunkach niniejszej decyzji wynosi minimum 1,2 miejsca na każdy lokal mieszkalny, więc jest zgodny z oczekiwaniami stron.
  3. Deklarowana powierzchnia użytkowa miejsc postojowych nie kwalifikuje inwestycji do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
  4. Potencjalne korkowanie się ul. Zabytkowej stanowić będzie materiał projektowy na etapie sporządzania projektu budowlanego. Projekt decyzji z wjazdem na ul. Zabytkową został uzgodniony przez zarządcę drogi.
W jakim mieszkaniu mieszkasz?
73%

własnościowym

17%

wynajmowanym na rynku

6%

komunalnym

1%

z budownictwa socjalnego

3%

z programu rządowego

zakończona

łącznie głosów: 1874