Tereny rekreacyjne powstaną wokół wejść do lasu TPK

26 marca 2015 (artykuł sprzed 5 lat)
Krzysztof Koprowski
Najnowszy artukuł na ten temat

Mieszkańcy zaopiekują się drzewami w publicznym parkuWejścia do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego staną się atrakcyjnymi obszarami rekreacyjnymi. Dodatkowo powstanie ścieżka spacerowa przez las z terenów dawnego poligonu na Jasieniu do Oliwy. To śmiałe zamierzenia koncepcji, która będzie jeszcze konsultowana z mieszkańcami.Utworzenie przestrzeni rekreacyjnej przed wejściem do lasu podyktowane jest dwoma czynnikami. Pierwszy to realizacja miejsca dla wypoczynku mieszkańców dzielnic wokół TPK (szacuje się, że w bliskim sąsiedztwie mieszka ok. 47 tys. gdańszczan). Drugim jest ochrona lasu przed nadmiarem spacerowiczów.

- Dzięki zagospodarowaniu wejść zyskamy pewien bufor pomiędzy terenami zurbanizowanymi a terenami leśnymi. W ten sposób chcemy zapobiec nadmiernej eksploatacji lasów. Oczywiście nikomu nie będziemy zakazywać wejścia do TPK. Jednak liczymy, że ciekawa oferta spędzenia wolnego czasu w strefie granicznej lasu, blisko przyrody, ale bez jej nadmiernego obciążania, skusi część gdańszczan do tego, aby w niej pozostać - mówi Wiesław Bielawski, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej.

Strefy rekreacyjne zostały wyznaczone wokół dziesięciu wejść do TPK. Wśród nich nie ma jednak żadnego na wysokości Osowej, choć i tę dzielnicę pierwotnie brano pod uwagę.

Na wysokości węzła Owczarnia zobacz na mapie Gdańska istnieje wprawdzie niezbyt szeroki chodnik, którym można dostać się nad obwodnicą w rejon TPK. Brakuje tam jednak terenów możliwych do zagospodarowania pod rekreację - jedyna nadająca się do tego celu polana jest często odwiedzana przez zwierzęta, a ideą koncepcji jest, by nie niszczyć istniejącego ekosystemu. Wejście do lasu jest też znacznie oddalone od głównej zabudowy dzielnicy.

Zagospodarowanie wszystkich dziesięciu wejść będzie realizowane w trzech kategoriach.

Zbiornik Jasień, który powstał na terenie dawnego poligonu.

Pierwsza, najbardziej rozbudowana, przewiduje takie funkcje, jak: boiska, siłownie na świeżym powietrzu, place zabaw, parkingi (w tym rowerowe), sezonowe usługi gastronomiczne, toalety, miejsca na ogniska. W tej formie zagospodarowane mają być wejścia w rejonie zbiornika Jasień, na Niedźwiedniku, VII Dworze oraz Kuźni Wodnej.

Druga kategoria przewiduje miejsca do wypoczynku, plac zabaw i parkingi rowerowe. To plan dla wejść na Dworze III, w Matemblewie oraz jednego z wejść na Niedźwiedniku.

Trzecia kategoria zawiera w sobie m.in. parkingi rowerowe, oświetlenie terenu, ławki, toalety i wiaty turystyczne. Adresowana ona jest dla wejść na Dworze I, drugim wejściu Dworu VII i Złotej Karczmy.

Ostatnim elementem koncepcji jest trakt spacerowy, roboczo nazwany "Drogą do Radości", gdyż będzie prowadził z terenów po poligonie do Doliny Radości. Będzie on połączony poprzecznie ze wszystkim wcześniej wymienionymi wejściami oraz oznakowany, tak by bez problemu było można dotrzeć terenami leśnymi w inne obszary Gdańska.

Część uliczek spacerowych ma być przystosowanych w miarę możliwości (bez dużej ingerencji w nawierzchnię - szczególnie na terenach leśnych) do ruchu osób niepełnosprawnych i spacerowiczów z wózkami dziecięcymi - m.in. w obrębie Matemblewa, skąd po istniejących już płytach betonowych można dotrzeć na Jasień i Migowo.

- Naszym założeniem było, żeby te wszystkie miejsca posiadały co najmniej podstawową infrastrukturę rekreacyjną. Koncepcja przedstawia program maksimum, ale będziemy chcieli wraz z mieszkańcami wypracować najbardziej zrównoważone zagospodarowanie - dodaje Ewa Mączka z Zespołu Ochrony Środowiska Biura Rozwoju Gdańska.

I właśnie ze względu na planowane konsultacje, które wkrótce będą odbywały się w poszczególnych dzielnicach, wiele elementów może uleć zmianie i nie można ich traktować jako już docelowe - należy do nich np. wieża widokowa na VII Dworze. Koncepcja przygotowana przez Biuro Rozwoju Gdańska będzie też uzgadniania z Lasami Państwowymi i zarządem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Kto miałby sfinansować tak ambitne plany?

- Myślę, że etap konsultacji potrwa do czerwca. W zależności od propozycji, zrewidujemy koncepcję, uszczegółowimy ją i policzmy wstępne koszty. Budżetowanie może być z różnych źródeł: funduszy ochrony środowiska, współpracy z TPK, środków gminnych, może być elementem budżetu obywatelskiego czy działań sponsorów. Realizacja tych terenów rekreacyjnych to projekt rozłożony na kilka lat - wyjaśnia Bielawski.

Urzędnicy zaprzeczają natomiast, by mogło dojść do partnerstwa z deweloperami. W grę nie wchodzą więc warianty, by inwestor zrealizował wielki obiekt gastronomiczny, a wraz z nim przy okazji tereny rekreacyjne.

- Mówiąc o gastronomii myślimy o punktach mobilnych, sezonowych, a nie trwałych obiektach budowlanych, będących silną ingerencją w strefę buforową wokół TPK, bo to nie jest naszym zamierzeniem - tłumaczy zastępca prezydenta ds. polityki przestrzennej.

Na razie nie planuje się podobnych prac dla leśnego Parku Jaśkowej Doliny zobacz na mapie Gdańska, choć nie wyklucza się przygotowania dodatkowej koncepcji w przyszłości.

Dotychczas w tym obszarze niewielkimi środkami finansowymi Rady Dzielnicy Wrzeszcz Górny zagospodarowano fragmenty polany przy ul. Podleśnej zobacz na mapie Gdańska. Dodatkowo w ramach Budżetu Obywatelskiego wyremontowano częściowo Teatr Leśny zobacz na mapie Gdańska, a w trakcie realizacji jest Jaśkowy Zakątek zobacz na mapie Gdańska.

Czytaj też: Efekty obywatelskich inwestycji w Gdańsku
Czy na terenach wokół wejść do TPK powinny powstać tereny rekreacyjne?
47%

tak, to świetne uzupełnienie lasów TPK

32%

tak, o ile będą to faktycznie ciekawie zaaranżowane przestrzenie

6%

nie, las jest wystarczającą atrakcją, a tereny przy lasach powinny być przeznaczone pod zabudowę

15%

nie, mało kto będzie korzystał z tych terenów, a po pewnym czasie zostaną one zdewastowane

zakończona

łącznie głosów: 462