Tramwaj przez ul. Kołobrzeską? Czytelnik proponuje, miasto nie mówi "nie"

27 maja 2020, 10:00
Krzysztof Koprowski

Jak połączyć kompleks biurowców w Oliwie, kampus Uniwersytetu Gdańskiego z przystankiem SKM oraz trasą tramwajową przez Zaspę-Przymorzę? Nasz czytelnik proponuje budowę torów tramwajowych w ul. KołobrzeskiejMapka i BażyńskiegoMapka, które rozwiązałyby te problemy komunikacyjne, a jednocześnie znacznie ułatwiłyby organizację ruchu tramwajowego na Dolnym Tarasie. Urzędnicy nie mówią "nie" takiej propozycji, zaś wkrótce zlecą analizy możliwości rozbudowy układu transportowego w tym rejonie miasta.Zgodnie z koncepcją przygotowaną przez pana Piotra, naszego czytelnika, tramwaje na nową trasę mogłyby wjeżdżać z każdego kierunku w ul. Wita Stwosza oraz Chłopskiej i al. Rzeczypospolitej, tworząc tym samym możliwości realizacji nowych połączeń np.:
  • z Jelitkowa przez Chłopką - Kołobrzeską - Wita Stwosza do Wrzeszcza i dalej w stronę Śródmieścia oraz na Górny Taras lub Stogi,
  • z Oliwy przez ul. Kołobrzeską - al. Rzeczypospolitej i dalej do Śródmieścia oraz Górny Taras lub Stogi.

- Przy obecnym układzie linii tramwajowych mogłoby się to odbyć np. poprzez skierowanie linii 12 [Migowo, wkrótce al. Adamowicza - Oliwa - dop. red.] przez ul. Kołobrzeską do Jelitkową, zaś 8 [Stogi (tymczasowo Przeróbka) - Jelitkowo - dop. red.] przez Kołobrzeską do Oliwy. Uzupełnieniem mogą być autobusy wjeżdżające w głąb osiedli Przymorza czy obsługujące rejon ul. Polanki - dodaje pan Piotr.

Aktualne rozkłady tramwajów i autobusów


Przestrzeń dla pieszych, rowerzystów oraz szpalery drzewKoncepcja przygotowana przez naszego czytelnika nie opiera się jednak wyłącznie na luźnym pomyśle budowy nowego połączenia tramwajowego, lecz zawiera szczegółowe wyliczenia. Zgodnie z nimi na ul. Kołobrzeskiej (widok w stronę Przymorza):
  • po lewej stronie znajdowałby się chodnik o szerokości 2,5 m,
  • obok chodnika przewidziano 1-metrowy pas zieleni z drzewami lub krzewami,
  • lewa jezdnia (tj. w stronę Oliwy) zostałaby przekształcona w torowisko tramwajowe z możliwością poruszania się po nim autobusów,
  • między torowiskiem a prawą jezdnią (obecnie w stronę Przymorza) przewidziano kolejny pas zieleni,
  • dwukierunkowa jezdnia składałaby się z dwóch pasów ruchu (szer. 2,75 m) oraz przestrzeni do parkowania (2,5 m),
  • po obu stronach jezdni przewidziano pasy rowerowe o szerokości 1,5 m,
  • chodnik (2,5 m szerokości) po prawej stronie zostałby oddzielony od jezdni pasem zieleni.

Na ul. Bażyńskiego tramwaje, zgodnie z propozycją czytelnika, poruszałyby się środkiem ulicy po tzw. zielonym torowisku. Dla kierowców nadal pozostałyby dwa pasy ruchu, zaś rowerzyści zyskaliby drogę i pas rowerowy. Przewidziano też chodniki o szerokości 3,5 i 4,1 m, oddzielone od układu drogowo-torowego szpalerami drzew.

- Od razu przyjąłem zasadę, że chcę wszystko zmieścić w obecnych działkach pasa drogowego. Optymalnie będzie też wykorzystać jedną nawę przejazdu pod torami kolejowymi, ponieważ budowa kolejnego przejazdu wymagałaby wykupu gruntów, zaś przebudowa przejazdu byłaby bardzo kosztowna i wiązałaby się z dużymi utrudnieniami w ruchu - objaśnia pan Piotr - Kolejnym założeniem było zachowanie jak największej liczby drzew i możliwość dosadzenia nowych. Z tego wynika też układ ul. Bażyńskiego, który umożliwia pozostawienie szpalerów po obu stronach (obecnie mocno wybrakowanych).

Miejsca do parkowania, rezygnacja z części sygnalizacjiNasz czytelnik nie ukrywa, że kierował się również kwestiami przepustowości układu drogowego. Na ul. Kołobrzeskiej teoretycznie możliwe byłoby pozostawienie czterech pasów ruchu, ale jednocześnie oznaczałoby to rezygnację z przestrzeni do parkowania, lewoskrętów i pasów dla rowerzystów.

W zamian pan Piotr proponuje rezygnację z sygnalizacji na części skrzyżowań, które będzie łatwiej można pokonać pieszo, a w przypadku przejazdu przez torowiska zastosować sygnalizację ostrzegawczą.

Czytaj też:

Rewolucja na gdańskich drogach. Priorytet dla pieszych i rowerzystów- Skrzyżowanie z al. Grunwaldzką zostało przeze mnie zaproponowane w taki sposób, aby zmaksymalizować przepustowość dla aut. W mojej koncepcji możliwy jest jednoczesny przejazd tramwajów i skręt z Kołobrzeskiej w stronę Wrzeszcza na jednej fazie cyklu sygnalizacji. W drugim wariancie "zielone" dla tramwajów może być także w fazie wyjazdu z Bażyńskiego i wyjazdu z Kołobrzeskiej na wprost - zwraca uwagę nasz czytelnik.

Szczegółowy przebieg całej proponowanej trasy na stronie czytelnikaWarto wykorzystać rezerwę terenową Nowej AbrahamaPan Piotr ponadto postuluje, aby nie rezygnować całkowicie z trasy Nowej Abrahama, która dotychczas była uwzględniania w dokumentach planistycznych miasta jako "zastępstwo" tramwaju przez ul. Kołobrzeską.

Nowa Abrahama to trasa drogowo-tramwajowa, która jest uwzględniania przez miasto od wielu lat w dokumentach planistycznych. Docelowo ma ona łączyć rejon przystanku PKM BrętowoMapka wzdłuż trasy kolejowej przez Trasę Słowackiego (od tego miejsca dochodzi do niej układ drogowy) aż do pętli na ZaspieMapka.

W przedmiotowym obszarze najważniejszy jest odcinek pomiędzy pętlą Strzyża PKMMapka a pętlą ZaspaMapka, który jednak przebiega z dala od przystanków SKM, co jest największą wadą tego rozwiązania komunikacyjnego. Dlatego nasz czytelnik sugeruje - w miarę możliwości finansowych miasta - budowę tutaj wyłącznie infrastruktury drogowej, bez tramwaju.

Nowa Abrahama: tramwajem z Zaspy na MorenęMiasto: powstanie analiza nowej trasy tramwajowejPan Piotr przyznaje, że jest studentem na kierunku niezwiązanym z projektowaniem transportowym, zaś cała koncepcja powstała w wolnym czasie i była konsultowana ze znajomym przede wszystkim w kontekście infrastruktury rowerowej.

Urzędnicy nie przekreślają jednak pomysłu naszego czytelnika, a wręcz przeciwnie - biorą takie rozwiązanie transportowe pod uwagę.

- Obecnie przygotowujemy się do zlecenia studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, w ramach którego rozstrzygnięte zostaną m.in. możliwości trasowania nowego połączenia z trasy tramwajowej w ul. Wita Stwosza w trasę tramwajową w ul. Chłopską - al. Rzeczypospolitej. Powyższe zlecenie z udziałem finansowania środków zewnętrznych pochodzących w części od inwestorów prywatnych planujemy uruchomić w najbliższych tygodniach poprzez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańską. STEŚ nie będzie dotyczył tylko ul. Kołobrzeskiej, ale również trasy Nowej Abrahama - zapowiada Izabela Kozicka-Prus z Referatu Prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Studium dopuszcza różne przebiegi tras tramwajowychUrzędnicy zwracają ponadto uwagę, że obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w pełni dopuszcza odejście od wytyczonych korytarzy komunikacji tramwajowej, "o ile analizy funkcjonalne, techniczne i ekonomiczne w ujęciu ogólnomiejskim wykażą możliwość i celowość takich inwestycji".

Propozycja tramwaju w ul. Kołobrzeskiej nie stoi zatem w sprzeczności z treścią tego dokumentu planistycznego, a wręcz przeciwnie - jego realizacja jest teoretyczne możliwa bez potrzeby zmiany studium.

Ogłoszenia - nieruchomości na wynajem: Oliwa oraz Przymorze

Mieszkanie 2 pok/wynajem długoterminowy
1 800 zł
Gdańsk Przymorze
2 pokoje Kołobrzeska przy SKM
1 800 zł
Gdańsk Przymorze
2 pokoje, Eleganckie Osiedle Jelitkowski Dwór
1 500 zł
Gdańsk Przymorze
Przejazd techniczny na al. Adamowicza (Nowej Bulońskiej)
Która propozycja przebiegu tramwaju jest lepsza?
58%

naszego czytelnika - w ul. Kołobrzeskiej i Bażyńskiego

16%

zawarta w dokumentach planistycznych - w śladzie Nowej Abrahama

26%

żadna, połączenie tramwajowe w tym miejscu nie jest potrzebne

zakończona

łącznie głosów: 1365