Trójmiasto znów ma najczystsze powietrze w Polsce

16 maja 2021, 12:00
as
Najnowszy artukuł na ten temat Jak Trójmiasto likwiduje kopciuchy?
Trójmiasto ponownie może pochwalić się najczystszym powietrzem w kraju. Więcej zdjęć (1)

Trójmiasto ponownie może pochwalić się najczystszym powietrzem w kraju.

Maciek_P/galeria trojmiasto.pl

Trójmiasto ponownie może pochwalić się najczystszym powietrzem w kraju.

Maciek_P/galeria trojmiasto.pl

Według raportu rocznej oceny jakości powietrza za 2020 rok, aglomeracja trójmiejska otrzymała klasę A dla wszystkich zanieczyszczeń podlegających ocenie. Oznacza to, że Gdańsk, Gdynia i Sopot ponownie mogą pochwalić się najczystszym powietrzem w Polsce.Ponad 100-stronicowy raport został opracowany na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. GIOŚ co roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, a następnie dokonuje klasyfikacji stref, dla każdej substancji odrębnie, według określonych kryteriów.

Lista zanieczyszczeń, jakie GIOŚ uwzględnił w ocenie dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi, obejmuje 12 substancji:


 • dwutlenek siarki SO2,
 • dwutlenek azotu NO2,
 • tlenek węgla CO,
 • benzen C6H6,
 • ozon O3,
 • pył PM10,
 • pył PM2,5,
 • ołów Pb w PM10,
 • arsen As w PM10,
 • kadm Cd w PM10,
 • nikiel Ni w PM10,
 • benzo(a)piren B(a)P w PM10.

Trójmiasto w klasie A dla wszystkich zanieczyszczeńW raporcie Gdańsk, Gdynia i Sopot określane są jako Aglomeracja Trójmiejska, a reszta województwa jako Strefa Pomorska. Aglomeracja Trójmiejska otrzymała klasę A dla wszystkich zanieczyszczeń podlegających ocenie. Oznacza to, że Trójmiasto charakteryzuje się najczystszym powietrzem w Polsce.

- Wpływ na poprawę jakości powietrza może mieć fakt, że mamy coraz łagodniejsze zimy oraz to, że więcej osób decyduje się na wymianę starych pieców na nowe. Poza tym mieszkańcy dzięki różnym kampaniom mają o wiele bardziej podniesioną świadomość ekologiczną - mówi Jarosław Rzepecki, zastępca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i dodaje - Na tle całego kraju wypadamy bardzo dobrze i możemy mówić naprawdę o czystym powietrzu.

Nieznaczny spadek poziomu PM2,5 względem 2019 rokuCzym są pyły PM2,5? To aerozole atmosferyczne, których średnica nie jest większa niż 2,5 mikrometra i są one uznawane za najgroźniejsze dla zdrowia człowieka.

W 2020 roku nastąpił spadek stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 względem roku poprzedniego, ale ocena jakości powietrza w 2020 roku nie wykazuje istotnych zmian w stosunku do 2019 roku, pod kątem ochrony zdrowia ludzi.

Najmniejszy spadek stężeń analizowanego zanieczyszczenia zaobserwowano na stacji w Gdańsku - Wrzeszczu (ul. Leczkowa) i to właśnie na tej stacji obecnie stężenie PM2,5 jest najwyższe spośród wszystkich stanowisk mierzących.
Jak oceniasz jakość powietrza w swojej okolicy?
51%

dobrze, nie mam zastrzeźeń

31%

różnie z tym bywa, raz jest lepiej, raz gorzej

14%

źle, mam wrażenie, że jest niekorzystna

4%

nie wiem, trudno ocenić "na nos"

zakończona

łącznie głosów: 2077

as

Opinie wybrane


wszystkie opinie (306)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.