Uchwała krajobrazowa jeszcze w tym roku?

13 września 2017 (artykuł sprzed 3 lat)
Krzysztof Koprowski
Najnowszy artukuł na ten temat

Kontrowersyjne reklamy zgodne z uchwałą krajobrazową

W przyszłym tygodniu do publicznego wglądu zostanie wyłożony projekt gdańskiej uchwały krajobrazowej. Dokument ma ograniczyć chaos reklamowy i doprowadzić do uporządkowania estetyki przestrzeni publicznej. Uwagi do projektu uchwały zgłaszać będzie można do 23 października. Potem dokument trafi na sesję Rady Miasta Gdańska.Według pierwotnego harmonogramu dokument miał zostać skierowany na sesję Rady Miasta Gdańska już w marcu 2016 r. Dotychczas jednak udało się przeprowadzić wstępne konsultacje społeczne oraz uzgodnić zapisy z wymaganymi ustawą organami, w tym we wrześniu - jako ostatnim - Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

- Względem wersji opublikowanej na początku roku nie zaszły rewolucyjne zmiany merytoryczne. Zdecydowanie zmieniła się natomiast struktura dokumentu - informuje Alicja Bittner z referatu prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Dla każdego obszaru wydzielono oddzielną kartę, podczas gdy w poprzedniej wersji projektu przypisywano możliwość sytuowania nośników wpisując je kolejno w obszary. Ponadto wydzielono obszar spójny z istniejącymi na terenie miasta obszarami objętymi ochroną konserwatorską wraz z otoczeniem.
Bez zmian pozostały terminy tzw. okresu dostosowawczego, czyli czasu w którym właściciele nieruchomości będą musieli dostosować nośniki reklamowe do zapisów uchwały krajobrazowej.

Dla reklam powstałych w oparciu o prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót okres ten wynosi 24 miesiące, zaś dla pozostałych nośników (w tym nielegalnych) - 12 miesięcy od wejścia w życie uchwały Rady Miasta.

W zakresie szyldów, dla nośników powstałych przed 1989 r. (z wyjątkiem szyldów z tworzyw sztucznych) ustanowiono 40-letni okres dostosowawczy, dla szyldów wykonanych technikami plastycznymi przed 2017 r. - 10 lat, zaś dla wszystkich pozostałych - 24 miesiące.

- Projekt uchwały powstawał we współpracy z powołanym w październiku 2015 r. przez prezydenta miasta Zespołem ds. Ochrony Krajobrazu Miasta Gdańska, a także w ramach konsultacji społecznych warsztatowych i badań ankietowych, w których uczestniczyło ponad 5,5 tys. osób - mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.
Z dokumentem będzie można zapoznać się od 19 września do 9 października w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni (ul. Partyzantów 36 zobacz na mapie Gdańska, budynek D, II piętro pok. 30 w godz. 7 - 15) oraz na stronie internetowej GZDiZ.

Uwagi od mieszkańców będą przyjmowane od momentu wyłożenia projektu uchwały do publicznego wglądu do 23 października poprzez e-mail, formularz na stronie internetowej oraz pocztą tradycyjną. Następnie po rozpatrzeniu uwag, uchwała trafi na sesję Rady Miasta Gdańska, gdzie będzie poddana pod głosowanie.
Czy radni miasta powinni przyjąć uchwałę krajobrazową?
85%

tak, to już najwyższy czas

6%

tak, chociaż ma sporo niedociągnięć

9%

nie, ona i tak niewiele zmieni

zakończona

łącznie głosów: 998