W przyszłym roku remont trzech ulic w Nowym Porcie

25 listopada 2019, 10:30
Szymon Zięba

Ulice Strajku Dokerów, Wilków Morskich i Ks. Góreckiego w Nowym Porcie zostaną wyremontowane. Prace ruszyć mają w drugiej połowie 2020 roku i potrwać do końca 2021 roku. Obszar, na którym planowane są roboty, wpisany jest do rejestru zabytków, a wojewódzki konserwator zaopiniował pozytywnie rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej.Remont ulic Strajku Dokerów, ks. Góreckiego i Wilków Morskich jest częścią większego projektu rewitalizacji Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście, na który przeznaczono w sumie ok. 31 mln zł. Rozpoczęcie prac związanych z remontem wspomnianych ulic planowane jest na drugą połowę 2020 roku. Roboty potrwać mają do końca 2021 roku.

Zakres inwestycji na wspomnianych ulicach obejmuje:
  • przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej,
  • wymianę nawierzchni jezdni i chodników,
  • urządzenie miejsc postojowych,
  • rewaloryzację zieleni oraz montaż elementów małej architektury,
  • budowę monitoringu i modernizację oświetlenia.


Co ważne, obszar, na którym planowana jest inwestycja, wpisany jest do rejestru zabytków jako "Zespół urbanistyczny osady portowej w Nowym Porcie". Jak jednak usłyszeliśmy w magistracie, pomorski wojewódzki konserwator zabytków zaopiniował pozytywnie rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej.

PWKZ dodatkowo wskazał, że:
  • w przypadku istnienia oryginalnego bruku pod nawierzchnią asfaltową materiał kamienny należy odzyskać i zmagazynować,
  • nawierzchnię opasek wzdłuż chodników należy wykonać z drobnej kostki kamiennej łupanej o wymiarach 4 na 6 cm,
  • prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym.


Zwiedzamy Nowy PortDuże zmiany w Nowym PorciePrzebudowa ulic w dzielnicy portowej Gdańska jest tylko elementem większego projektu, związanego z rewitalizacją okolicy.


Obejmuje on wykonanie:
Już teraz wiadomo, że zagospodarowania terenu po byłej bazie paliwowej - Szańca Zachodniego - będzie wymagało przeprowadzenia remediacji, czyli działań zmierzających do usunięcia lub zmniejszenia ilości zanieczyszczeń powierzchni ziemi, wprowadzonych do niej w wyniku działalności człowieka. Ostateczna forma zagospodarowania tego obszaru uzależniona będzie od decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Urzędnicy przyznają jednak, że decyzja RDOŚ jest opóźniona i istnieje wysokie zagrożenie niezrealizowania tego zadania w ramach projektu rewitalizacji (chodzi o zmieszczenie się w okresie kwalifikowalności wydatków).

Ostatecznym celem tej części inwestycji natomiast miałoby być zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 3,6 ha na park, miejsce spotkań spacerów i pikników dla całej rodziny.

Rewitalizacja placu nadwodnego w Nowym Porcie.


Mieszkania do kupienia i wynajęcia w Nowym Porcie

Dom z ogrodem w Gdańsku w  dobrej lokalizacji.
360 000 zł
Gdańsk Nowy Port
wynajmę pokój
40 zł
Gdańsk Nowy Port
Wynajmę pokój
Nietuzinkowe mieszkanie po generalnym remoncie
559 000 zł
Gdańsk Nowy Port
Często odwiedzasz Nowy Port?
24%

mieszkam w Nowym Porcie

25%

choć nie mieszkam w tej dzielnicy, bywam tam często

32%

rzadko

19%

w ogóle nie bywam w tej okolicy

zakończona

łącznie głosów: 721