stat

W przyszłym roku remont trzech ulic w Nowym Porcie

25 listopada 2019, 10:30
Szymon Zięba

Ulice Strajku Dokerów, Wilków Morskich i Ks. Góreckiego w Nowym Porcie zostaną wyremontowane. Prace ruszyć mają w drugiej połowie 2020 roku i potrwać do końca 2021 roku. Obszar, na którym planowane są roboty, wpisany jest do rejestru zabytków, a wojewódzki konserwator zaopiniował pozytywnie rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej.Remont ulic Strajku Dokerów, ks. Góreckiego i Wilków Morskich jest częścią większego projektu rewitalizacji Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście, na który przeznaczono w sumie ok. 31 mln zł. Rozpoczęcie prac związanych z remontem wspomnianych ulic planowane jest na drugą połowę 2020 roku. Roboty potrwać mają do końca 2021 roku.

Zakres inwestycji na wspomnianych ulicach obejmuje:
  • przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej,

  • wymianę nawierzchni jezdni i chodników,

  • urządzenie miejsc postojowych,

  • rewaloryzację zieleni oraz montaż elementów małej architektury,

  • budowę monitoringu i modernizację oświetlenia.


Co ważne, obszar, na którym planowana jest inwestycja, wpisany jest do rejestru zabytków jako "Zespół urbanistyczny osady portowej w Nowym Porcie". Jak jednak usłyszeliśmy w magistracie, pomorski wojewódzki konserwator zabytków zaopiniował pozytywnie rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej.

PWKZ dodatkowo wskazał, że:
  • w przypadku istnienia oryginalnego bruku pod nawierzchnią asfaltową materiał kamienny należy odzyskać i zmagazynować,

  • nawierzchnię opasek wzdłuż chodników należy wykonać z drobnej kostki kamiennej łupanej o wymiarach 4 na 6 cm,

  • prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym.


Zwiedzamy Nowy PortDuże zmiany w Nowym PorciePrzebudowa ulic w dzielnicy portowej Gdańska jest tylko elementem większego projektu, związanego z rewitalizacją okolicy.


Obejmuje on wykonanie:
Już teraz wiadomo, że zagospodarowania terenu po byłej bazie paliwowej - Szańca Zachodniego - będzie wymagało przeprowadzenia remediacji, czyli działań zmierzających do usunięcia lub zmniejszenia ilości zanieczyszczeń powierzchni ziemi, wprowadzonych do niej w wyniku działalności człowieka. Ostateczna forma zagospodarowania tego obszaru uzależniona będzie od decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Urzędnicy przyznają jednak, że decyzja RDOŚ jest opóźniona i istnieje wysokie zagrożenie niezrealizowania tego zadania w ramach projektu rewitalizacji (chodzi o zmieszczenie się w okresie kwalifikowalności wydatków).

Ostatecznym celem tej części inwestycji natomiast miałoby być zagospodarowanie terenu o powierzchni ok. 3,6 ha na park, miejsce spotkań spacerów i pikników dla całej rodziny.

Rewitalizacja placu nadwodnego w Nowym Porcie.


Mieszkania do kupienia i wynajęcia w Nowym Porcie

Nowoczesny apartament z widokiem na morze
2 099 zł
Gdańsk Nowy Port
wynajmę pokoje
40 zł
Gdańsk Nowy Port
Wynajmę pokoje
Nowe mieszkanie dla 8-9 pracowników blisko Portu
600 zł
Przejazdowo
Często odwiedzasz Nowy Port?
24%

mieszkam w Nowym Porcie

25%

choć nie mieszkam w tej dzielnicy, bywam tam często

32%

rzadko

19%

w ogóle nie bywam w tej okolicy

zakończona

łącznie głosów: 721