Wirtualna dyskusja o nadmorskiej Gdyni

20 sierpnia 2020, 7:00
Patryk Szczerba

Prowadzona po raz pierwszy w Gdyni on-line dyskusja publiczna nad projektem planu zagospodarowania okolic Kępy Redłowskiej skupiła się na Polance RedłowskiejMapka i okolicach. - Polana piknikowa w pełni zapewnia warunki do rekreacji, a plan nie przesądza ostatecznie, co stanie się z terenem obok po uchwaleniu dokumentu - przekonywali planiści.Przypomnijmy, że do 25 sierpnia trwa trzecie wyłożenie publiczne projektu planu zagospodarowania okolic Kępy Redłowskiej. Do 8 września można składać uwagi do dokumentu. Jesienią okaże się, czy procedura będzie musiała zostać powtórzona, czy też projekt trafi pod obrady rad miasta i zostanie uchwalony.

Dlaczego dyskusja on-line?Podczas każdego wyłożenia urzędnicy zobowiązani są do przeprowadzenia publicznej dyskusji. Nie inaczej było tym razem, jednak jej charakter był wyjątkowy. Uczestnicy z przedstawicielami Biura Planowania Przestrzennego spotkali się bowiem po raz pierwszy on-line. Powodem jest epidemia koronawirusa. Dyskusji przysłuchiwało się ok. 25 osób, pytania zadało kilka z nich.

- Wiele osób jest na kwarantannie, wiele osób wyjechało z racji wakacji, stąd decyzja o dyskusji on-line, którą umożliwiają przepisy. Zobaczymy, co będzie dalej. Obecnie zdalna forma to najbezpieczniejsza forma umożliwiająca udział zainteresowanym osobom - tłumaczyła Iwona Markešić, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni.
Co zmieniło się w stosunku do projektu planu z 2019 roku?

  • Na terenie obejmującym istniejący parking przy Polance Redłowskiej wykluczona została możliwość realizacji parkingu podziemnego oraz łącznego bilansowania miejsc postojowych z terenem po dawnym kompleksie basenowym;
  • na terenie dawnego sanatorium "Zdrowie" w Orłowie weryfikacji uległo przeznaczenie terenu - usunięto możliwość realizacji funkcji mieszkaniowej oraz rozszerzono dotychczasowe przeznaczenie pod usługi turystyki o usługi opieki zdrowotnej. Zmiana umożliwi realizację funkcji jaką pierwotnie pełnił teren;
  • skorygowano parametry zabudowy i zagospodarowania na kilku terenach w rejonie ulic: M. Kopernika, J. Ejsmonda i Huzarskiej.


Po usunięciu z terenu po sanatorium funkcji mieszkaniowych, najwięcej emocji wywołuje teren przy Polance Redłowskiej. Będą mogły powstać budynki hotelowe o wysokości do 31 m n.p.m. i pięciu kondygnacjach nadziemnych. Nawiązaniem do historii ma być stworzenie basenu z główną niecką o powierzchni co najmniej 260 m kw.

Te zapisy wzbudziły w 2019 roku skumulowany protest mieszkańców, społeczników i aktywistów. Kwestię próbowano omawiać podczas dwóch publicznych spotkań z władzami miasta. W Trojmiasto.pl zorganizowaliśmy debatę, oddając głos różnym stronom.

Polana dla mieszkańców, teren obok pod zabudowęW środę, podczas dyskusji, po raz kolejny padły pytania o teren przy Ejsmonda. Uczestnicy próbowali uzyskać od planistów odpowiedzi, dlaczego odrzucono propozycję zagospodarowania terenu bez planowanej zabudowy hotelowej i dalszych rozmów oraz z jakiego powodu w ofercie sprzedaży inwestycji miejskich figurował teren Polanki Redłowskiej.

Planiści odpowiadali, że polana, tak jak do tej pory, będzie przeznaczona dla gdynian, a wyrazem chęci dialogu jest trzecie wyłożenie projektu planu.

- Mieszkańcy będą mogli nadal urządzać tam pikniki czy grille. Teren pozostanie miejski, mogą się tam pojawić jakieś urządzenia do rekreacji. Polana piknikowa w pełni zapewnia warunki do rekreacji - zapewniali słuchaczy.
W przypadku okolic skarpy przy polanie, gdzie kiedyś dominowały usługi turystyczne, zezwolenie na budowę basenu ma być powrotem do korzeni.

- Na razie jest to tylko projekt planu. Jeśli będzie uchwalony, to będzie można zastanawiać się, co dalej z tym miejscem zrobić. Na pewno niczego nie zabieramy mieszkańcom, bo w obecnej formie, zniszczony teren nie służy im w żaden sposób - podkreślali.

Plan na hotel, bo mało miejsc dla turystówUrzędnicy dodawali, że nie można zakładać negatywnego wpływu zabudowy na otoczenie, bo takiego nie miały budynki, które stały tam kilkadziesiąt lat temu. Przyznawali, że zezwolenie na zabudowę hotelową jest wyrazem dbałości o rozwój bazy miejsc noclegowych w Gdyni, która jest mniejsza niż w Gdańsku czy Sopocie.

Więcej informacji o projekcie planu można znaleźć na stronie Gdyni.

- Przy założeniu, że obecnie trwające już trzecie wyłożenie projektu planu będzie ostatnim, możliwe będzie przedstawienie projektu planu Radzie Miasta Gdyni w listopadzie bieżącego roku - podkreślała kilka dni temu Markešić.
Ruiny sanatorium w Orłowie

Majówka na Polance Redłowskiej, 2018 rok

Polanka Redłowska z lotu ptaka
Czy polana piknikowa pozostanie dostępna dla mieszkańców po sprzedaży terenu obok?
36%

tak

64%

nie

zakończona

łącznie głosów: 537