Wojewoda opublikował uchwałę krajobrazową. Bliski koniec śmietnika reklamowego

20 marca 2018 (artykuł sprzed 2 lat)
Krzysztof Koprowski

Wojewoda pomorski opublikował treść uchwały krajobrazowej podjętej przed Radę Miasta Gdańska na sesji pod koniec lutego. Oznacza to, że jej zapisy wejdą w życie w ciągu dwóch tygodni. Właściciele nieruchomości będą mieli dwa lata na dostosowanie się do przepisów.Przypomnijmy: uchwała krajobrazowa została przegłosowana na sesji Rady Miasta Gdańska 22 lutego br. "Za" głosowali wszyscy radni PO oraz Łukasz Hamadyk z PiS. Od głosu wstrzymali się pozostali radni PiS z wyjątkiem radnego Piotra Walentynowicza, który jako jedyny w całej radzie był przeciwny proponowanym zapisom.

Prace nad dokumentem trwały prawie 2,5 roku i były poprzedzone licznymi uzgodnieniami z konserwatorem zabytków oraz konsultacjami społecznymi. W toku prac wydłużono czas trwania tzw. okresu dostosowawczego oraz wprowadzono do uchwały regulacje dotyczące ogrodzeń.

- Proces przygotowania projektu był w bardzo dużym stopniu oparty o partycypację, współpracę z różnymi środowiskami, grupami społecznymi, interesariuszami. Powołaliśmy zespół konsultacyjny, w skład którego weszli przedstawiciele różnych środowisk, w tym Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej i Pracodawców Pomorza - wyliczał podczas sesji Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej.
Dzisiaj już wiadomo, że mimo obaw włodarzy i radnych miasta przy głosowaniu uchwały, udało się uniknąć błędów prawnych i wojewoda pomorski Dariusz Drelich w poniedziałek 19 marca opublikował jej treść w całości w Dzienniku Urzędowym.

Niektóre przestrzenie Gdańska dzięki uchwale zyskają zupełnie nowe oblicze. mat. prasowe

Reklama niezgodna z uchwałą będzie słono kosztować14 dni później wejdą w życie przepisy, w myśl których właściciele nieruchomości będą mieli dwa lata na dostosowanie reklam na swoich posesjach do uchwały Rady Miasta Gdańska.

To oznacza, że w 2020 r. urzędnicy będą mogli nakładać już kary finansowe. Przykładowo, za ustawienie w sposób sprzeczny z zapisami uchwały bilbordu o powierzchni 18 m kw. kara wyniesie ok. 7,5 tys. zł miesięcznie, zaś za montaż baneru na budynku o powierzchni ponad 1 tys. m kw. - aż 270 tys. zł miesięcznie.

Koniec ze stawianiem płotów na osiedlachOkresu dostosowawczego nie przewidziano w zakresie płotów. Nowe regulacje wejdą zatem w życie już w najbliższych dwóch tygodniach i będą m.in. zabraniały stawiania nowych ogrodzeń wokół osiedli budynków wielorodzinnych, przy czym możliwe będzie grodzenie ogródków przydomowych oraz sytuowanie płotów w ramach uzupełnienia ogrodzeń historycznych i w historycznych liniach zabudowy.

Czy na budynku, w którym mieszkasz znajdują się nośniki reklamy?
5%

tak, ale są zgodne z zapisami uchwały

9%

tak, będzie trzeba usunąć lub zmienić przynajmniej część z nich

86%

nie, mój budynek jest pozbawiony reklam i szyldów

zakończona

łącznie głosów: 1378