Z obwodnicy do IKEA na jej koszt?

15 marca 2001 (artykuł sprzed 20 lat)
Czy inwestor ma obowiązek stworzyć i modernizować dojazd do swojego obiektu? Wiadomo, że łatwy dojazd wpływa na zadowolenie klientów i częstotliwość odwiedzin. Czy jednak pozostawianie w gestii właściciela obiektu handlowego zagospodarowania wszystich dojazdów i dróg w okolicy nie grozi wycofaniem się przytłoczonego podmiotu z planów rozbudowy? Wybudowanie centrum handlowego zdejmuje z miasta obciążenia związane z modernizacją i przebudową okolicznych dróg. Wydaje się to sprawiedliwym rozwiązaniem w początkowej fazie budowy, kiedy konieczny jest bezpieczny dojazd do powstającego obiektu. Trójmiejska historia zna przypadki, kiedy to inwestor zatroszczył się o klienta, który nigdy do niego nie dojedzie - tak było w przypadku budowy Makro Cash & Carry na Zaspie, gdzie sfinansowno remont wiaduktu na ul. Kościuszki a protesty mieszkańców wstrzymały budowę.

Centrum Matarnia, w skład którego wchodzi m.in IKEA, do tej pory finansowało znaczną część modernizacji pobliskich dróg, m.in. projekt techniczny przebudowy ulicy Słowackiego od Złotej Karczmy do ulicy Budowlanych, modernizacja ulicy Złota Karczma i dostosowanie jej do wjazdu na teren kompleksu. W tej chwili miasto wymaga również od Centrum Matarnia uczestnictwa w modernizaci węzła Matarnia. Co więcej, IKEA nie otrzyma pozwolenia na rozbudowę swego kompleksu jeśli nie dofinansuje dróg dojazdowych. Rozbudowa kompleksu IKEA ma objąć sklep ogólnospożywczy oraz trzy sklepy przemysłowe. W centrum handlowym znajdą się też kawiarnia, restauracja i bar. Być może powstaną również dwie sale kinowe na 150 i 300 miejsc, kręgielnia i garaż podziemny dla personelu i klientów.

Obowiązująca Ustawa z 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania na środowisko obliguje urzędników miasta do udzielenia strategicznych informacji osobom zainteresowanym, np. organizacjom ekologicznym. Ustawa jest tak sformuowana, że może być nadużywana przez tych, którzy głoszą hasła ekologiczne, które faktycznie służą szantażowaniu inwestorów! Nowe prawo może sparaliżować inwestycje. Uzyskanie pozwolenia na budowę, uzgodnienie warunkoów budowy, walka z ekologami i protestami zajmuje u nas dwa razy więcej czasu niż sama budowa.

Przygotowano już program modernizacji węzła Matarnia. Wskazano potrzebę budowy nowego wiaduktu i węzłów łączących go z Obwodową i ul. Słowackiego. Powstanie węzła Matarnia ułatwiłoby dojazd do kompleksu IKEA od strony obwodnicy. Jednak nie rozładuje to ogromnych korków na ulicy Słowackiego. Dużo więcej zmieni tu modernizacja dolnego odcinka tej ulicy. Czy tej modernizacji również będzie musiała podjąć się IKEA, w końcu tymi drogami nie jeżdżą tylko i wyłącznie jej klienci?