stat

Nietypowy paragon na parkingu przy miejskim stadionie

2 października 2016 (artykuł sprzed 3 lat)
mn
Najnowszy artukuł na ten temat

9 mln zł na nowe oświetlenie stadionu w Letnicy

Nasz czytelnik otrzymał paragon za postój na przystadionowym parkingu w Letnicy. zobacz na mapie Gdańska Zdziwił się, bo na dokumencie nie zostały wyszczególnione stawka podatku VAT i numer kasy fiskalnej, przez co dokument wyglądał jak fałszywy. Zarządcy obiektu tłumaczą się błędem w drukowaniu.W miniony weekend, podczas targów motoryzacyjnych, które odbywały się na terenie Amber Expo, dla gości dostępny był jedynie parking przy stadionie. Przy wjeździe musieli oni zapłacić 10 zł. Problem w tym, że na parkingu prowadzonym przez miejskiego zarządcę stadionu, wydawane były paragony bez określonej stawki podatku VAT.

Taki paragon otrzymał m.in. jeden z naszych czytelników.

- Po powrocie do domu postanowiłem zarejestrować paragon w loterii, która prowadzona jest przez Ministerstwo Finansów. Jakie było moje zdziwienie, kiedy zorientowałem się, iż ten wydruk nie może być uznany za paragon - opowiada Marian Łania, nasz czytelnik.
Na stronie internetowej ministerstwa, na której rejestruje się paragony, wyszczególnione są elementy, które powinien zawierać prawidłowo wystawiony paragon fiskalny. Jest tam m.in. "unikatowy numer kasy rejestrującej".

- Tego elementu brakowało na paragonie wystawionym przez Arena Gdańsk Operator. Wyglądało, jakby ktoś próbował wystawiać paragony nielegalną kasą fiskalną, niezarejestrowaną w Urzędzie Skarbowym - mówi nasz czytelnik. I dodaje, że szczególnie rozbawił go fakt, iż Urząd Skarbowy znajduje się na działce sąsiadującej z parkingiem.
Postanowiliśmy sprawdzić, czy przypadkiem nie sprawdzi się stare powiedzenie: "najciemniej pod latarnią".

Zarządcy stadionu zapewniają, że otrzymali już wcześniej zapytanie o prawidłowość paragonu, który został wydany uczestnikowi targów na Amber EXPO na parkingu przy Stadionie Energa Gdańsk. Poprosili zatem o wyjaśnienia osoby odpowiedzialne za pobieranie opłat parkingowych.

- W efekcie stwierdziliśmy, że paragon, który wskazała wspomniana osoba, nie był w pełni wydrukowany prawidłowo, na co mogło mieć wpływ wiele czynników w tej chwili niemożliwych do zdiagnozowania. Jednocześnie jednak mamy informacje, że paragon został prawidłowo odnotowany w odpowiedniej kasie rejestrującej. Kopię oryginału dokumentu przekazaliśmy już osobie, która się do nas zgłosiła - wyjaśnia Karolina Janik, rzecznik prasowy Stadion Energa Gdańsk.
Co powinien zawierać prawidłowy paragon?

Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia, paragon fiskalny zawierać powinien co najmniej:

- imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych - adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
- numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
- numer kolejny wydruku;
- datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
- oznaczenie "PARAGON FISKALNY";
- nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;
- cenę jednostkową towaru lub usługi;
- ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;
- wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
- wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;
- wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
- łączną kwotę podatku;
- łączną kwotę sprzedaży brutto;
- oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy łącznej kwocie sprzedaży brutto;
- kolejny numer paragonu fiskalnego;
- numer kasy i oznaczenie kasjera - przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
- numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) - na żądanie nabywcy;
- logo fiskalne i numer unikatowy kasy.
Zabierasz paragony podczas zakupów lub po usłudze?
49%

tak, chcę mieć podstawę do reklamacji

12%

tak, bo chcę, żeby sprzedawca uczciwie płacił podatki

9%

tak, to ułatwia trzymanie w ryzach domowego budżetu i kontrolę wydatków

30%

nie, to niepotrzebne zawracanie głowy

zakończona

łącznie głosów: 1525

mn