Zielone światło dla rewitalizacji zapomnianych dzielnic Gdańska

3 lipca 2017 (artykuł sprzed 3 lat)
Katarzyna Moritz, Krzysztof Koprowski

W najbliższych latach w Gdańsku zostaną zrealizowane rewitalizacje o wartości ponad 120 mln zł, z czego ponad 76 mln wyniesie dofinansowanie unijne. Środki przeznaczone zostaną na zaniedbane dzielnice: Biskupią Górkę ze Starym Chełmem, Dolne Miasto i Stare Przedmieście, Nowy Port oraz Orunię. Rewitalizacja ma się zakończyć 2023 roku.Na Biskupiej Górce już trwają prace związane z umocnieniem skarp tego urokliwego, ale zapomnianego miejsca. Wykonanie prac było warunkiem przeprowadzenia w tej dzielnicy rewitalizacji. Obecnie dla Biskupiej Górki wraz ze Starym Chełmem, ale też dla Dolnego Miasta, Placu Wałowego i Starego Przedmieścia, Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście oraz Oruni zapalono zielone światło na nowe, lepsze życie.

W piątek na Placu Wałowym zobacz na mapie Gdańska marszałek województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podpisali umowy o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych.

- Sukces zaplanowanych działań w dużej mierze będzie zależeć od zaangażowania lokalnych społeczności. W projekty zostanie włączonych w sumie ponad 120 wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz 7 organizacji pozarządowych, a mieszkańcy obszarów rewitalizowanych wezmą udział w różnego rodzaju zajęciach aktywizacyjnych. Rewitalizacja społeczna jest jednym z najważniejszych aspektów całego projektu - podkreślał Paweł Adamowicz.
Obszary rewitalizacji czekają duże zmiany

Prace remontowe mają rozpocząć się w przyszłym roku. W każdym z obszarów będzie kilka takich samych zadań, czyli drogi i infrastruktura podziemna, remonty budynków komunalnych i wspólnot mieszkaniowych, zapewnienie lokali na działania społeczne, uporządkowanie przestrzeni publicznych. Remonty obejmą blisko 120 budynków wspólnot mieszkaniowych oraz 52 budynki komunalne. Zostaną też zagospodarowane tereny zielone - skwery, parki, zieleńce, powstaną nowe place zabaw.

Natomiast zadania społeczne przewidziane na lata 2019-2020, będą dopasowane do każdego z obszarów. Na Dolnym Mieście będzie się kładło większy nacisk na wsparcie dla rodzin, w Nowym Porcie powstanie punkt dla młodzieży, a na Biskupiej Górce centrum wsparcia seniora. W ramach dofinansowanych projektów zostaną wykonane modernizacje lokali przeznaczonych na działalność organizacji pozarządowych: osiem lokali zostanie wyremontowanych, a jeden wybudowany.

Biskupia Górka i Stary Chełm

Na terenie Biskupiej Górki i Starego Chełmu gruntownie przebudowane zostaną ulice: Biskupia zobacz na mapie Gdańska, Na Stoku zobacz na mapie Gdańska, Salwator zobacz na mapie Gdańska, Zaroślak zobacz na mapie Gdańska, Górka zobacz na mapie Gdańska. Ponadto przy ul. Biskupiej oraz Buczka zaplanowano nowe tereny rekreacyjne dla lokalnej społeczności.

Wyremontowane zostaną dwa lokale na potrzeby prowadzenia działań społecznych (Biskupia 4, Buczka 16). Przewidziano również zajęcia dla niesamodzielnych seniorów, częściową dzienną pomoc osobom niesamodzielnym, wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi oraz różnego rodzaju konsultacje i zajęcia terapeutyczne.

W tym obszarze rewitalizacji zaplanowano remont części wspólnych budynków oraz zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia w 13 budynkach komunalnych oraz 38 nieruchomościach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe.

Dolne Miasto i Stare Przedmieście

Na Starym Przedmieściu prace budowlane skupią się przede wszystkim w rejonie Placu Wałowego zobacz na mapie Gdańska z przyległymi ulicami. Na Dolnym Mieście przewidziano natomiast modernizację ulic wraz z infrastrukturą techniczną w rejonie Sempołowskiej, Reduty Dzik, Królikarnia oraz Chłodnej zobacz na mapie Gdańska. Teren Opływu Motławy ma zyskać nowe, atrakcyjniejsze oblicze, zaś na Bastionie Żubr zobacz na mapie Gdańska przewidziano utworzenie punktu widokowego.

W ramach działań "miękkich" przewidziano utworzenie nowych miejsc w placówce wsparcia dziennego oraz rozszerzenie zakresu wsparcia dla osób w wieku 11-18 lat, pochodzących z rodzin wieloproblemowych. Planuje się także prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych oraz wsparcie rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi.

W budynku przy ul. Królikarnia 13 utworzona zostanie placówka Wsparcia Dziennego, zaś przy ul. Radnej - Centrum Wsparcia i Terapii Rodziny.

Dodatkowo Działania rewitalizacyjne obejmą nieruchomości 31 wspólnot mieszkaniowych, jednej spółdzielni mieszkaniowej oraz 12 budynków komunalnych.

Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście

Nowy Port w ramach rewitalizacji wzbogaci się o kolejne urządzone przestrzenie publiczne - plac w rejonie ul. Starowiślnej zobacz na mapie Gdańska oraz park na Szańcu Zachodnim zobacz na mapie Gdańska. Zaplanowano także niewielką przebudowę dróg o łącznej długości ok. 800 metrów (ulice: Góreckiego zobacz na mapie Gdańska, Wilków Morskich zobacz na mapie Gdańska, Strajku Dokerów zobacz na mapie Gdańska).

Pod względem działań społecznych przewiduje się utworzenie Podwórkowej Placówki Wsparcia Dziennego oraz prowadzenie Centrum Wsparcia Rodzin. Przy ul. Floriańskiej 2 powstanie Klub Aktywnego Mieszkańca, zaś w budynku przy ul. Na Zaspę 53 przewiduje się adaptację lokalu na działania społeczne.

Remonty wspólnych elementów budynków mieszkalnych oraz bezpośredniego otoczenia obejmą 36 wspólnot mieszkaniowych oraz 15 budynków komunalnych.

Orunia

Orunia w ramach zaplanowanych działań ma zyskać reprezentacyjną przestrzeń publiczną Rynku Oruńskiego zobacz na mapie Gdańska (ul. Gościnna) oraz tereny zieleni przy ul. Gościnnej i Związkowej zobacz na mapie Gdańska.

Dawny Ratusz Oruński zobacz na mapie Gdańska stanie się lokalnym centrum życia społecznego, w którym przewidziano m.in. utworzenie multimedialnej biblioteki. Dodatkowo rozszerzone zostanie wsparcie w istniejącej placówce wsparcia dziennego (Gościnna 14), a także przewiduje się programy wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz usługi społeczne o charakterze profilaktycznym.

W działania rewitalizacyjne na Oruni zostanie dodatkowo włączonych 20 wspólnot mieszkaniowych, jedna spółdzielnia mieszkaniowa oraz 12 budynków komunalnych.

Czytaj też: Artykuł z 2016 r.: Oruński ratusz w rękach miasta. Co w nim będzie?

Wszystkim działaniom rewitalizacyjnym, będą towarzyszyły inwestycje, finansowane w całości z budżetu miasta lub z innych programów wsparcia unijnego m.in. w zakresie montażu oświetlenia, termomodernizacji szkół czy budowy mieszkań przez miejski TBS.

Czytaj też: Niewielki biurowiec na Dolnym Mieście, wkrótce budynki mieszkalne

Czy chciałbyś mieszkać w przedwojennej kamienicy?
50%

tak, ale pod warunkiem, że będzie w dobrym stanie

20%

to zależy w jakiej części miasta

30%

nie, wolę nowoczesne domy

zakończona

łącznie głosów: 992