Zmarł prof. Jarosław Warylewski

1 listopada 2020, 14:45
ewel

Zmarł prof. dr hab. Uniwersytetu Gdańskiego Jarosław Warylewski. Miał 61 lat, był prawnikiem, adwokatem i nauczycielem akademickim.O śmierci profesora Jarosława Warylewskiego poinformował dziekan Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

- Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 1 listopada 2020 roku zmarł Profesor Jarosław Warylewski, kierownik Katedry Prawa Karnego Materialnego i Kryminologii, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2004-2012, wychowawca wielu pokoleń karnistów. Oddany mąż i ojciec, nauczyciel i przyjaciel. Przeżył 61 lat - poinformował dziekan Wojciech Zalewski.
Profesor Jarosław Warylewski był autorem i współautorem ponad 150 publikacji z zakresu prawa karnego. Był promotorem dwunastu rozpraw doktorskich. Jego Mistrzem naukowym był Prof. dr Marian Cieślak, dlatego zawsze podążał w swojej pracy badawczej za zawołaniem: in dubio pro humanitate.

Odznaczony został przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego medalem za długoletnią służbę (2008). Za osiągnięcia naukowe odznaczony przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi (2013), a za osiągnięcia dydaktyczne Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2015).

- Profesor Jarosław Warylewski zawsze był wierny prawdzie, stał na straży wartości demokratycznych i praw człowieka. Z oddaniem służył Uczelni, Wydziałowi, Katedrze, swoim Pracownikom i Uczniom. Nauka polskiego prawa karnego i nasza społeczność poniosły niepowetowaną stratę. Profesor Jarosław Warylewski na zawsze pozostanie w naszych sercach. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie - napisał dziekan.
Prof. Warylewski był zatrudniony na UG od 1988 roku.

ewel