stat

Zniknie kolejny budynek z terenów stoczni

29 kwietnia 2019, 7:00
Michał Brancewicz
Najnowszy artukuł na ten temat

Dziewięciopiętrowy biurowiec zaczyna rosnąć przy Marynarki Polskiej

Zniszczony przez ogień budynek śrutowni zostanie zburzony.

Wybudowana w 1974 roku śrutownia zobacz na mapie Gdańska, której część w zeszłym roku strawił pożar, zostanie zburzona. Właściciel terenu - spółka Synergia 99 - ma już pozwolenie uzgodnione z konserwatorem zabytków, ale obecnie jest w fazie sprzedaży majątku. Będzie to kolejny budynek, który zniknie z krajobrazu dawnej Stoczni Gdańsk.W lipcu zeszłego roku wybuchł pożar w budynku byłej śrutowni (195B) na terenach stoczniowych. Wybudowany w 1974 roku obiekt uległ poważnemu zniszczeniu (szczególnie jedna z komór) i od tego czasu pozostaje nieużytkowany.

- Z uwagi na nieodwracalne uszkodzenia konstrukcji, w oparciu o ekspertyzy techniczne, podjęto decyzję o wyburzeniu budynku - informuje zespół prasowy funduszu państwowego Mars Fiz, do którego należy m.in. Stocznia Nauta, a do niej z kolei majątek spółki Synergia 99.

Budynki stoczniowe, które zostały zburzone w ostatnich latachZ racji tego, że cały teren będący w użytkowaniu wieczystym spółki Synergia 99 jest objęty postępowaniem administracyjnym w sprawie obszarowego wpisu do rejestru zabytków, jakiekolwiek prace przy budynkach wymagały uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Projekt rozbiórki budynku został zatwierdzony 20 marca, a decyzja uprawomocniła się 5 kwietnia.

Pożar śrutowni w lipcu 2018 roku
Co ciekawe, niedawno wystawione zostały na sprzedaż udziały w spółce Synergia 99 wraz z majątkiem, który stanowi działka o powierzchni blisko 10,5 ha i znajdująca się na niej infrastruktura, w tym pochylnie i dźwigi Kone. Cena wywoławcza wynosi 80 mln zł netto.

- Z uwagi na ten proces do rozpoczęcia prac rozbiórkowych dojdzie w uzgodnionym pomiędzy stronami terminie, uzależnionym od trwającego procesu produkcyjnego - czytamy w informacji prasowej. - Aktualnie trwają prace przygotowawcze, obejmujące opracowanie instrukcji bezpieczeństwa i zasad realizacji rozbiórki oraz zabezpieczenia terenu.
Przy okazji sprzedaży majątku spółki Synergia 99 wraca pytanie, co dalej z charakterystycznymi dźwigami Kone, które od lat są elementem panoramy Gdańska.

- Miasto podejmować będzie rozmowy z nowym nabywcą spółki Synergia 99 w sprawie możliwości zachowania dźwigów - zapewnia Olimpia Schneider z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Czy w grę wchodzi np. odkupienie maszyn? Na razie nie wiadomo. Miasto przedstawi swój pomysł w połowie maja, gdy obowiązki zacznie oficjalnie pełnić Alan Aleksandrowicz, nowy zastępca prezydenta Gdańska.
Tereny stoczniowe w Trójmieście:
55%

powinny nadal być wykorzystywane na potrzeby przemysłu

45%

powinny być przekształcane w nowe dzielnice miast

zakończona

łącznie głosów: 1236