Znowu opóźnienie ws. budowy trasy tramwajowej Nowa Politechniczna

8 października 2021, 11:45
Michał Brancewicz

Od niemal dwóch lat urzędnicy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie nie są w stanie rozpatrzyć odwołania od decyzji zezwalającej na budowę linii tramwajowej przez ul. Bohaterów Getta Warszawskiego we Wrzeszczu. Dyrektor GDOŚ właśnie po raz kolejny przełożył termin wydania decyzji, tym razem na 14 stycznia 2022 roku. Tymczasem od pół roku trwa projektowanie przebiegu linii Nowej Politechnicznej, które ma się zakończyć pod koniec 2022 roku.Przymiarki do powstania linii tramwajowej z Moreny do Wrzeszcza, zwanej także trasą Gdańsk Południe - Wrzeszcz, trwają już od niemal dekady. Nowa trasa tramwajowa nie ma jednak szczęścia.

Nowa Politechniczna - lata problemów:

 • Najpierw musiała odczekać kilka lat, zanim w 2014 r. miasto wpisało Nową Politechniczną na listę priorytetów.
 • Potem nie udało się doprowadzić do końca procesu projektowego, który rozpoczął się w 2015 r., ale po 5 latach umowa z wykonawcą została rozwiązana.
 • 2 kwietnia 2021 r. miasto wyłoniło nowego wykonawcę projektu - konsorcjum firm BPBK i Ingeo, ale musiało dołożyć aż 3,3 mln zł do budżetu, jaki zamierzało przeznaczyć na ten cel. Ostatecznie opracowanie projektu i nadzór autorski kosztować będzie 4,88 mln zł. Prace nad dokumentacją i niezbędnymi pozwoleniami potrwają do końca 2022 r.
 • W międzyczasie pomysł włączenia trasy w al. Grunwaldzką przez ul. Bohaterów Getta WarszawskiegoMapka spotkał się z dużym sprzeciwem mieszkańców.


Czytaj też:

Tramwaj na Bohaterów Getta. Jak pogodzić miasto i mieszkańcówNajbardziej prawdopodobny przebieg Nowej Politechnicznej łączy się z al. Grunwaldzką przez ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. To rozwiązanie jest oprotestowane przez mieszkańców tej ulicy. Więcej zdjęć (1)

Najbardziej prawdopodobny przebieg Nowej Politechnicznej łączy się z al. Grunwaldzką przez ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. To rozwiązanie jest oprotestowane przez mieszkańców tej ulicy.

graf. trojmiasto.pl

Najbardziej prawdopodobny przebieg Nowej Politechnicznej łączy się z al. Grunwaldzką przez ul. Bohaterów Getta Warszawskiego. To rozwiązanie jest oprotestowane przez mieszkańców tej ulicy.

graf. trojmiasto.pl

Etapy budowy Nowej Politechnicznej będą znane za rokI to właśnie ta sprawa wciąż nie została rozwiązana. Od pozytywnej decyzji, wydanej w grudniu 2019 r. przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku, mieszkańcy Wrzeszcza złożyli odwołanie, które trafiło do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Ten jednak już kilkukrotnie przełożył termin rozstrzygnięcia tej sprawy.

Teraz GDOŚ poinformowała, że postępowanie odwoławcze przeciągnie się do 14 stycznia 2022 r. Wciąż zatem nie wiadomo, czy linia tramwajowa faktycznie przebiegać będzie przez ul. Bohaterów Getta Warszawskiego.

Ten spór sprawia, że rozważane jest etapowanie budowy Nowej Politechnicznej. W specyfikacji do przetargu na projekt czytamy, że wykonawca musi opracować propozycje etapowania inwestycji do 30 listopada 2022 r.

Nowa Politechniczna obejmie:

 • budowę dwutorowej linii tramwajowej,
 • budowę i przebudowę istniejących torowisk tramwajowych,
 • przebudowę istniejących ulic,
 • budowę i przebudowę istniejących torowisk tramwajowych,
 • przebudowę Kanału Królewskiego: kanał zamknięty ok. 800 m i kanał otwarty ok. 45 m,
 • budowę dwóch tuneli podziemnych: tunel tramwajowy o długości około 350 m w ciągu ul. Wileńskiej, w rejonie ul. Migowskiej i ul. Morenowej i przejście podziemnie dla pieszych o długości około 55 m w rejonie zbiornika retencyjnego przy ul. Wileńskiej,
 • budowę przystanków tramwajowych i autobusowych,
 • budowę infrastruktury drogowej, rowerowej i pieszej (ścieżki i chodniki),
 • przebudowę i budowę oświetlenia drogowego.

Zakres przebudowy istniejących dróg i torowisk:

 • ul. Jaśkowa Dolina - rozbudowa - około 600 m - droga dwujezdniowa z czterema pasami ruchu po dwa na każdej jezdni z budową dwutorowej linii tramwajowej w pasie dzielącym jezdnie;
 • ul. Wileńska - rozbudowa - ok. 1000 m - droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu z budową dwutorowej linii tramwajowej po południowej stronie ulicy;
 • ul. Morenowa - rozbudowa - ok. 150 m - droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu;
 • ul. Nowa Politechniczna (łącznik pomiędzy ul. Wileńską a ul. Sobieskiego);
 • budowa - ok. 400 m - droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu;
 • ul. Traugutta - przebudowa - ok. 150 m;
 • ul. Traugutta - rozbudowa - ok. 200 m droga dwujezdniowa dwupasmowa;
 • ul. Piecewska - przebudowa - 150 m - droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu;
 • al. Grunwaldzka - rozbudowa - ok. 500 m - droga dwujezdniowa z trzema pasami ruchu na każdej jezdni;
Uważasz, że Nowa Politechniczna powstanie?
19%

tak, roboty ruszą zaraz po zakończeniu projektowania

40%

tak, ale za wiele lat

16%

tak, ale w innym przebiegu niż obecnie prezentowany

25%

nie, nigdy

zakończona

łącznie głosów: 1392

Opinie wybrane


wszystkie opinie (198)

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.