Bezpłatne leki dla ciężarnych od 1 lipca

1 czerwca 2020, 8:00
FK

Od 1 lipca wszystkie kobiety w ciąży będą mogły korzystać z bezpłatnych leków. Podstawą do uzyskania ulgi będzie okazanie zaświadczenia wydanego przez lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologii i położnictwa, lekarza odbywającego specjalizację w tej dziedzinie bądź położną.Ustawa, która została wpisana do Dziennika Ustaw 27 maja, przewiduje, że prawo do bezpłatnych leków będzie przysługiwało od momentu stwierdzenia ciąży wszystkim kobietom, niezależnie od ścieżki poczęcia, aż do jej zakończenia. Oznacza to, że świadczenie będzie przyznawane także kobietom, które - aby zajść w ciążę - korzystały z technik wspomagania rozrodu (np. in vitro).

Darmowe leki po potwierdzeniu ciąży przez lekarza bądź położnąCiążę będą mogli potwierdzić:

  • lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub lekarz w trakcie odbywania tej specjalizacji
  • położna podstawowej opieki zdrowotnej
  • położna w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej (poradni położniczo-ginekologicznej)
  • - do momentu porodu.


Ustawa z 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustawLeki podawane podczas porodu oraz stosowane po nim i w czasie połogu będą finansowane na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, że - tak jak dotychczas - kobieta nie ma obowiązku ponosić kosztów leków, które zostaną jej podane w szpitalu. Po wypisie do domu kobieta - nawet jeśli jest nieubezpieczona - przez okres połogu, czyli sześć tygodni od dnia porodu, ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej, tak jak osoby posiadające ubezpieczenie.

Receptę wystawią lekarze i położneUprawnienia do wystawiania recept na leki objęte programem uzyskają lekarze ginekolodzy i położne, którzy stwierdzili ciążę, ale także inni lekarze oraz położne na podstawie zaświadczenia wystawionego przez osobę stwierdzającą ciążę. Pierwszy wykaz bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży powinien zostać określony przez szefa resortu zdrowia nie później niż w terminie czterech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Lista ma obejmować leki na receptę, których stosowanie przez kobiety będące w ciąży jest konieczne do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych wynikających z ciąży.

Ginekolodzy położnicy w TrójmieścieDostęp do bezpłatnych leków będzie miało ok. 400 tys. kobiet w ciąży rocznie. Na te leki budżet państwa wyda ok. 14,5 mln zł w pierwszym roku obowiązywania ustawy.

Ustawa zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Wykaz darmowych leków zostanie opublikowany w pierwszej liście leków refundowanych po wejściu w życie ustawy.
Ile masz dzieci?
27%

1

29%

2

9%

3

3%

4

1%

5

2%

więcej niż 5

29%

nie mam dzieci

zakończona

łącznie głosów: 803

FK