stat

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

3 grudnia 2019, 11:00
Wioleta Stolarska

Na co dzień osoby z niepełnosprawnością napotykają na wiele barier w otaczających je środowisku, to m.in. transport czy komunikacja, ale też w świecie społecznym - przepisy prawa, postawy ludzkie czy dyskryminacja. 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, sprawdzamy, z czym zmagają się osoby niepełnosprawne na Pomorzu.Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiło w 1992 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Co roku to okazja do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji i aktywnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w życiu społecznym.

Czytaj też: Niepełnosprawni poprowadzą bistro w Urzędzie Miasta Gdańska

Niepełnosprawni aktywni zawodowoSzacuje się, że obecnie w Polsce żyje nawet 7 mln osób niepełnosprawnych. Zaledwie co trzecia z nich jest aktywna zawodowo. Niepełnosprawność nie musi oznaczać jednak niezdolności do pracy.

Według Urzędu Statystycznego w Gdańsku liczba zatrudnianych osób niepełnosprawnych rośnie. W 2017 roku spośród wszystkich osób niepełnosprawnych w wieku 16-64 lata zatrudnionych było 30,3 proc., czyli 21,4 tys. osób, w 2018 roku pracowało już 31,9 proc. z nich - czyli 23,3 tys. osób. W ubiegłym roku z powodu choroby czy niepełnosprawności biernych zawodowo zostało aż 98 tys. osób.

Z kolei w Urzędzie Pracy pod koniec 2018 roku było zarejestrowanych 3,8 tys. osób niepełnosprawnych bez pracy. Ofert pracy w ubiegłym roku było jednak tylko 153.

Gdzie pracują osoby niepełnosprawne? Najwięcej, bo aż 28,7 proc., w budownictwie, później 26,2 proc. w przetwórstwie przemysłowym.

Coraz częściej zarówno przedsiębiorstwa, jak i publiczne instytucje podkreślają, że osoby niepełnoprawne to pełnowartościowi i cenieni pracownicy. Zachęcają je do aktywności, nie tylko tej zawodowej, ale także społecznej oraz rozwijania swoich talentów i zainteresowań.

Czytaj też: Pierwsza umowa o pracę dla gdynianki z zespołem Downa

Równy dostęp do przestrzeni, komunikacji i budynkówW roku 2006 przyjęta została Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Ma ona chronić i zapewniać pełne i równe korzystanie z praw człowieka i podstawowych wolności przez osoby z niepełnosprawnościami na równi z innymi obywatelami. Znalazły się również niezwykle ważne zapisy dotyczące równego dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji.

Czytaj też: Szkolenia dla kierowców po incydencie z pasażerem na wózku

I tak, według Urzędu Statystycznego w Gdańsku, pod koniec ubiegłego roku ponad 89 proc. kin miało udogodnienia dla osób niepełnosprawnych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Również teatry i instytucje muzyczne pamiętają o specjalnych udogodnieniach wewnątrz budynku - dysponuje nimi aż 11 obiektów (to 78,6 proc.), na zewnątrz o odpowiednie wejście zadbało 13 obiektów (to 92,9 proc.).

Jak oceniasz udogodnienia dla osób niepełnosparwnych w Trójmieście?
5%

bardzo dobrze, zdecydowana większość obiektów jest dostosowana, nie ma problemów z komunikacją

42%

nie jest najgorzej, ale nie brakuje miejsc, gdzie o potrzebach niepełnosprawnych się zapomina

53%

źle, o niepełnosprawnych wciąż się zapomina i nie traktuje się ich jak równych członków społeczeństwa

zakończona

łącznie głosów: 112