NFZ wypłacił rekompensaty za nakaz pracy w jednym miejscu

2 czerwca 2020, 8:30
Ewa Palińska
Najnowszy artukuł na ten temat

Koronawirus na promie. Sanepid szuka pasażerów

W związku z epidemią koronawirusa Ministerstwo Zdrowia zobowiązało personel medyczny, udzielający świadczeń pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem COVID-19, do pracy w jednym miejscu, oferując rekompensatę finansową. Pieniądze trafiły już do trójmiejskich szpitali, a pierwszą w Polsce placówką, która je otrzymała, jest Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni.W celu zmniejszenia szerzenia się epidemii koronawirusa Ministerstwo Zdrowia zadecydowało, że osoby wykonujące zawód medyczny, uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym w ich transporcie, nie mogą uczestniczyć w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej innym pacjentom. To ograniczenie sprawiło, że wielu pracowników ochrony zdrowia musiało zawiesić inne działalności, co znacznie ograniczyło ich dochody. Resort miał tego świadomość, dlatego pracownikom, których dotyczyło to ograniczenie, zaproponowano rekompensatę finansową.

Komu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie?Rekompensatę finansową otrzymają osoby, które spełniają łącznie poniższe kryteria:
  • wykonują zawód medyczny (m.in. lekarze, lekarze dentyści, pielęgniarki, ratownicy medyczni), które mają bezpośredni kontakt z pacjentami zakażonymi lub podejrzewanymi o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w tym uczestniczą w transporcie tych pacjentów
  • pracują w placówkach medycznych, które zajmują się leczeniem chorych na COVID-19 (mowa o szpitalach jednoimiennych lub szpitalach z oddziałem zakaźnym, czyli placówkach wpisanych do wykazu dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ, przygotowanych wspólnie z wojewodami)

Dodatkowe wynagrodzenie przysługuje pracownikom medycznym zatrudnionym na umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną.

Ile wynosi rekompensata?Rekompensata będzie wynosiła 80 proc. wynagrodzenia brutto otrzymywanego przez pracownika medycznego w innych miejscach pracy (poza szpitalem jednoimiennym) za marzec 2020 r. albo miesiąc poprzedzający ten, w którym pracownik został objęty ograniczeniem bądź 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego pracownika medycznego w szpitalu, w którym będzie objęty ograniczeniem za marzec 2020 r. W przypadku gdy pracownik ten nie był w tym czasie zatrudniony w danym szpitalu - 50 proc. wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby w szpitalu na dzień udostępniania informacji.

Jednocześnie kwota rekompensaty nie może być niższa niż 50 proc. wynagrodzenia zasadniczego pracownika medycznego w szpitalu, w którym będzie objęty ograniczeniem za marzec 2020 r. W przypadku gdy pracownik ten nie był w tym czasie zatrudniony w danym szpitalu - 50 proc. wysokości miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego tej osoby w szpitalu na dzień udostępniania informacji oraz nie może być wyższa niż 10 tys. zł.

Pieniądze na dodatkowe wynagrodzenie pochodzą z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister zdrowia, a wypłacane są za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pieniądze trafiły już do trójmiejskich szpitaliŚrodki finansowe w łącznej wysokości około 1,21 mln zł tytułem rekompensaty dla personelu medycznego objętego w maju ograniczeniem pracy otrzymały od pomorskiego NFZ następujące szpitale:


Warto nadmienić, że Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej rekompensatę otrzymało już 21 maja, jako pierwsza placówka w kraju.
Czy w czasie epidemii koronawirusa zarabiasz mniej?
47%

tak, dochody mi spadły

37%

nie, zarabiam tyle samo, co zwykle

4%

nie zarabiam w ogóle - straciłe(a)m pracę/zostałe(a)m wysłany(a) na urlop bezpłatny

7%

przeciwnie - zarabiam więcej niż przed epidemią

5%

nie pracowałe(a)m i nie pracuję, więc nie zarabiam

zakończona

łącznie głosów: 293