stat

Naukowcy z Trójmiasta opracują lek na raka?

21 lipca 2015 (artykuł sprzed 4 lat)
Agata Rudnik

Być może już wkrótce powstaną skuteczne leki na raka żołądka, raka pęcherza moczowego i jednego z typów raka płuc. Wszystko to dzięki naukowcom pracującym w konsorcjum, w skład którego wchodzi Gdański Uniwersytet Medyczny.W ramach projektu zatytułowanego "Opracowanie nowoczesnych biomarkerów oraz rozwój innowacyjnego inhibitora kinaz FGFR stosowanego w terapii nowotworów" (w skrócie CELONKO) prowadzone będą przedkliniczne i kliniczne badania rozwojowe nowego leku przeciwnowotworowego.

- Projekt polega na współpracy w ramach konsorcjum założonego w celu rozwoju substancji chemicznych aż do osiągnięcia przez te związki formy leków - tłumaczy prof. Andrzej Składanowski.- Członkami konsorcjum jest firma farmaceutyczna - Celon Pharma, posiadająca prawa do badanych substancji chemicznych, instytuty naukowe w dziedzinie onkologii, szpitale specjalistyczne i Gdański Uniwersytet Medyczny, jako instytucja badawcza, gdzie przeprowadzone będą badania in vitro i niektóre badania na zwierzętach.
W znajdującym się w strukturze Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Zakładzie Enzymologii Molekularnej, z udziałem prof. Andrzeja Składanowskiego i dr Rafała Sądeja przeprowadzone będą badania mechanizmu działania inhibitorów FGFR w liniach komórkowych pochodzących z nowotworów żołądka, pęcherza oraz płaskonabłonkowego raka płuca.

- Prekursorskie badania w tym temacie przeprowadziła studentka biotechnologii, obecnie doktorantka mgr Dominika Czaplińska, zaś jej opiekunem naukowym był dr Rafał Sądej - dodaje profesor. - W dalszym ciągu będą oni zaangażowani w prowadzenie badań rozwojowych nad wspomnianymi związkami - kandydatami na leki - ale weźmie w nich udział więcej osób, zapewne pełny 8-osobowy zespół. Proszę jednak wziąć pod uwagę, że wykonujemy tylko część badań w projekcie, gdzie łącznie pracuje kilkadziesiąt osób.
Współpraca na światowym poziomie

Przeprowadzane badania to jeden z ciągle nielicznych w naszym kraju przykładów wieloośrodkowej współpracy firmy farmaceutycznej z jednostkami leczniczymi i uczelnią w dziedzinie rozwoju nowych leków.

- Wspólne działania z firmą komercyjną w ramach projektu sponsorowanego wspólnie ze źródeł prywatnych i przez instytucję publiczną - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - jest modelowym sposobem działania - mówi prof. Andrzej Składanowski.- Zwiększa to poziom finansowania nauki w naszym kraju, a dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego jest gwarantem zastosowania praktycznego wypracowanych wyników naukowych. Dzięki takiej współpracy nasza uczelnia uczestniczy w światowym procesie tworzenia innowacji medycznych, a efekty mogą mieć również znaczenie globalne.
Jednym z kolejnych etapów badań będą testy podatności i oporności na inhibitory i wybór właściwych markerów działania. Zespół zamierza również opracować test diagnostyczny do identyfikacji pacjentów podatnych na leczenie badanymi związkami. Całkowity koszt projektu przewidzianego na trzy lata ma wynieść ponad 54 mln złotych, z czego wartość dofinansowania ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wynosi około 39 mln zł, a dotacja dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego to około 1,9 mln zł.
Czy twoim zdaniem jesteśmy blisko odkrycia leku na raka?
20%

zdecydowanie tak

24%

raczej tak

40%

nie, ale mam nadzieję, że to nie zajmie naukowcom zbyt wielu lat

16%

nie, uważam, że nauka i technologia jeszcze są na to za słabo rozwinięte

zakończona

łącznie głosów: 174