Nowa lista refundacyjna - jakie zmiany?

27 sierpnia 2014 (artykuł sprzed 6 lat)
Ilona Raczyńska
Z nowej listy refundacyjnej zadowoleni są przede wszystkim pacjenci onkologiczni. Niestety dużych zmian nie odczują diabetycy, którzy z nadzieją oczekiwali pojawienia się na liście nowych leków.  Więcej zdjęć (1)

Z nowej listy refundacyjnej zadowoleni są przede wszystkim pacjenci onkologiczni. Niestety dużych zmian nie odczują diabetycy, którzy z nadzieją oczekiwali pojawienia się na liście nowych leków.

fot. Piotr Pędziszewski/trojmiasto.pl

Z nowej listy refundacyjnej zadowoleni są przede wszystkim pacjenci onkologiczni. Niestety dużych zmian nie odczują diabetycy, którzy z nadzieją oczekiwali pojawienia się na liście nowych leków.

fot. Piotr Pędziszewski/trojmiasto.pl

63 nowe produkty znalazły się na wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 września 2014 r. Rozszerzone zostaną także dotychczasowe wskazania refundacyjne dla będących już na listach kilku substancji czynnych. 26 produktów z obecnej listy nie znajdzie się na liście wrześniowej.Od września niektóre leki będzie można kupić taniej, ale na liście refundacyjnej nie brakuje też nowych dopłat. Dla 77 produktów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu, a dla pięciu zawierających dwie substancje czynne wprowadzono podwyżki.

Korzystną zmianą dla pacjentów jest rozszerzenie zakresu refundacji dla leków zawierających jedną z trzech substancji czynnych: denosumab (refundacja możliwa w przypadku pacjentek powyżej 60. roku życia ze złamaniem osteoporotycznym), wigabatryna (refundacja we wskazaniu Zespół Westa) oraz posakonazol, stosowanego m.in. przy MDS, wtórnej profilaktyce przeciwgrzybicznej oraz chemioterapii.

- Jedną z ważniejszych informacji jest wprowadzenie do refundacji aptecznej nowej substancji czynnej stosowaną u osób z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (lek zawierający bromek glikopironium - przyp. red.) - mówi Mariusz Chrabkowski, farmaceuta z Apteki Dom Leków. - Fakt, niektóre leki stanieją, ale dla większości klientów aptek będą to raczej zmiany kosmetyczne. Większe zmiany odczują pacjenci, którzy przebywają na oddziałach dziennych.

Listę aptek trójmiejskich znajdziesz w katalogu trojmiasto.pl

Zgodnie z projektem pacjenci będą dopłacać mniej do 133 produktów, a więcej do 506. Wśród leków, dla których zmniejszy się dopłata znajduje się lek zawierający substancję czynną pegfilgrastim, stosowany u pacjentów leczonych chemioterapią cytotoksyczną.

- Ten lek stosowany jest w zapobieganiu lub leczeniu neutropenii u chorych otrzymujących chemioterapię z powodu choroby nowotworowej. Obecna zmiana na liście refundacyjnej dotycząca tego leku idzie w dobrym kierunku, ponieważ wprowadzona 1 lipca 2014 r. zwiększona dopłata dla pacjenta z kwoty ryczałtowej do 122,80 zł była istotną barierą ograniczającą stosowanie tego leku, który jest obecnie standardem w wymienionych sytuacjach - mówi prof. Jacek Jassem, Kierownik Kliniki Onkologii i Radioterapii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.

Pacjenci onkologiczni nie ukrywają zadowolenia ze zmian na liście.

- Zapowiedź wprowadzenia dopłat do leczenia, wywołała niepokój wśród pacjentów, dlatego w ich imieniu podjęliśmy próbę znalezienia wspólnego rozwiązania z Ministerstwem Zdrowia - w oficjalnym komunikacie poinformował Szymon Chrostowski, członek Zarządu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. - W trakcie dyskusji mieliśmy poczucie, że nasz głos jest uważnie słuchany i nie mieliśmy wątpliwości, że zgodnie z obietnicą ministerstwa z kolejnym wykazem leków refundowanych, dopłaty zostaną zniesione. W chwili obecnej, po publikacji projektu obwieszczenia, chcielibyśmy oficjalnie podziękować Ministerstwu Zdrowia za dotrzymanie obietnicy i zwrócenie uwagi na tę grupę chorych, którzy potrzebują leczenia wspomagającego po chemioterapii.

Dzięki zmianom na nowej liście refundacyjnej zwiększy się dostępność leczenia właśnie w ramach chemioterapii i niektórych programów lekowych. Dla 16 leków zawierających siedem substancji czynnych stosowanych w ramach tych programów wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu.

Refundacją zostaną objęte leki zawierające w składzie immunoglobuliny ludzkie w postaci dożylnej i podskórnej refundowane w ramach programu "Leczenie pierwotnych niedoborów odporności u pacjentów dorosłych". Dzięki temu pacjenci dorośli oraz ci, którzy korzystali z programu dla dzieci, ale ukończyli już 18 lat, będą mogli kontynuować leczenie.

Zmienią się także kryteria programu "Leczenie stwardnienia rozsianego" dla leków Rebif oraz Extavia, co pozwoli na wydłużenie czasu trwania terapii z zastosowaniem tych leków.

Refundacją w ramach programu "Leczenie spastyczności kończyny górnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A" zostanie objęty kolejny lek zawierający toksynę botulinową.

W ramach katalogu chemioterapii we wskazaniu leczenie pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną z udokumentowaną obecnością chromosomu Filadelifia refundacją zostaną objęte kolejne leki zawierające imatynib.

Objęty refundacją zostanie także lek zawierający sunitynib.

- Jest to jeden z tzw. leków celowanych, stosowany dotychczas głównie w zaawansowanym raku nerki. Obecnie będzie on także refundowany w leczeniu niektórych mięsaków tkanek miękkich - tłumaczy prof. Jacek Jassem. - Zmianę tę także oceniam pozytywnie - jest oparta na dobrze udokumentowanych badaniach klinicznych, a co ważne, w tej grupie nowotworów skuteczność tradycyjnej chemioterapii jest względnie mała.

Dużych zmian nie odczują diabetycy, którzy z nadzieją oczekiwali pojawienia się na liście nowych leków. Tym razem zyskają nieznaczne obniżki dopłat pacjenta w przypadku jednego preparatu metforminy, oraz jedną nową pozycję na liście pasków do glukometrów.

Przyjmujesz jakieś leki "na stałe"?
46%

tak, w dodatku na kilka schorzeń

35%

tak, muszę na stałe przyjmować jeden lek

5%

już nie, ale kiedyś przyjmował(a)em

14%

nie, na szczęście nigdy nie musiał(a)em się nimi faszerować

zakończona

łącznie głosów: 269