Obłożnie chorzy otrzymają pomoc? Sopot planuje budowę ZOL

24 stycznia 2020 (artykuł sprzed 1 roku)
Ewa Palińska

Sopot planuje otwarcie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, który stacjonarnie, całodobowo i profesjonalnie zająłby się przewlekle chorymi mieszkańcami miasta. W poniedziałek, 27 stycznia, o godz. 16 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 49, w sali gimnastycznej (wejście od strony lasu), odbędzie się dyskusja publiczna, otwarta dla sopocian, nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planu.Od listopada 2019 roku w Sopocie działa Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologicznym im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie. To placówka medyczna, która zajmuje się schorzeniami wieku podeszłego: diagnozowaniem i leczeniem osób starszych.

Obłożnie chorzy bez pomocyNierozwiązanym problemem pozostaje stacjonarna opieka nad osobami obłożnie chorymi, które nie kwalifikują się do pobytu w placówce, takiej jak hospicjum czy Dom Pomocy Społecznej.

- I są to osoby w bardzo różnym wieku, choć w tej grupie - trzeba to podkreślić - przeważają osoby starsze - mówi Anna Dyksińska z sopockiego magistratu. - Do sopockiego Domu Pomocy Społecznej na ul. Mickiewicza zgłaszają się coraz częściej rodziny chorych sopocian, z opieką nad którymi nie potrafią sobie poradzić. Przyczyną jest złożoność choroby, komplikacje, ból, który trudno uśmierzyć. Takie osoby bezwzględnie powinny znaleźć się w specjalistycznej placówce, pod opieką wykwalifikowanej i troskliwej kadry medycznej. Dobrze, by ta placówka była w niewielkiej odległości od rodzin, przyjaciół i znajomych, bo częste odwiedziny bliskich mają ogromny wpływ na proces rekonwalescencji i utrzymywanie więzi - wyjaśnia.

Pierwszy geriatryczny szpital w województwie otwarty


Obecnie osoby wymagające pobytu w ZOL kierowane są do ośrodków poza Sopotem, nie tylko w Gdańsku czy Gdyni, ale również do Prabut, Nowego Dworu Gdańskiego czy Sztumu.

- Z tych potrzeb, oraz w odpowiedzi na postulaty środowisk seniorów, zrodziła się konieczność budowy w naszym mieście Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, który stacjonarnie, całodobowo i profesjonalnie zajmie się przewlekle chorymi sopocianami - mówi Dyksińska. - Dzięki temu - w oparciu o działający już Dom Pomocy Społecznej i Centrum Opieki Geriatrycznej oraz o planowany ZOL - sopocianie zyskają kompleksowy zespół opieki nad osobami przewlekle chorymi, starszymi oraz wszystkimi potrzebującymi specjalistycznej opieki - podkreśla.

W poszukiwaniu godności chorego człowieka


Nowy Zakład Opiekunczo-Leczniczy dla sopocianPlacówka miałaby się mieścić w sąsiedztwie sopockiego Domu Seniora i w przyszłości mogłaby odciążyć DPS, przejmując pensjonariuszy kwalifikujących się do leczenia szpitalnego. Planowany obiekt byłby przeznaczony dla 30-60 chorych. Budynek miałby podobną wysokość do DPS - do 15 m - i zająłby powierzchnię około 2,5 tys. m kw.

Rada Miasta Sopotu podjęła w 2017 roku decyzję o rozpoczęciu prac nad zmianą planu miejscowego, co stworzy możliwość budowy w przyszłości Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Po uzyskaniu stosownych uzgodnień, m.in. wojewódzkiego konserwatora zabytków, nastąpił kolejny etap zmiany planu - czyli wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu miejscowego, pozwalającego na wybudowanie ZOL.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu wschodniego fragmentu osiedla "Mickiewicza" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny w dniach od 20 stycznia 2020 r. do 14 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu (Wydział Architektury i Urbanistyki), przy ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 107, w godzinach: w poniedziałki od 10 do 18, a od wtorku do piątku od godz. 10 do 14.

W celu umożliwienia udziału mieszkańców w opracowaniu projektu planu w poniedziałek, 27 stycznia, o godz. 16 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 49(wejście od strony lasu), odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planu. Władze kurortu zapraszają do udziału w nim wszystkich mieszkańców.
Czy brałe(a)ś kiedyś pod uwagę umieszczenie bliskiej osoby w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym?
60%

tak, ponieważ nie radziłe(a)m sobie z opieką

18%

nie, ponieważ uważam, że lepiej zajmę się tą osobą sam(a)

22%

nie, ponieważ nigdy nie opiekowałe(a)m się osobą obłożnie chorą

zakończona

łącznie głosów: 207