stat

PZH dodał nowy kod do klasyfikowania zgonów na COVID-19

2 kwietnia 2020, 14:30
ws
Najnowszy artukuł na ten temat

Sprawdziłam na sobie testy na COVID-19

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zaktualizował wytyczne dotyczące kwalifikacji zgonów w wyniku koronawirusa. W ostatnich dniach głośno było na temat tego, że statystyki w kraju są zaniżone, bo do tej pory Ministerstwo Zdrowia i NIZP-PZH rekomendowały rozpoznanie COVID-19, jako wyjściowej przyczyny zgonu, jedynie w przypadku dodatniego wyniku testu laboratoryjnego. Po wprowadzeniu drugiego kodu zgodnie z zaleceniem WHO można uwzględniać również przypadki "podejrzane" i "prawdopodobne".Opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 26.03.2020 r. dokument określający, jak w systemie kodów rozpoznań medycznych ICD-10 należy kodować tzw. wyjściowe przyczyny zgonów w czasach Covid, uwzględniał tylko jeden z dwóch kodów stworzonych w tym celu przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Czytaj: Liczba zachorowań na Covid-19 jest zaniżona?

Te informacje wzbudziły duże wątpliwości. Według nich jako zmarłych na COVID-19 uznawało się tylko tych pacjentów, u których laboratoryjnie stwierdzono dodatni wynik testu na koronawirusa. To z kolei oznaczało, że statystyki nie uwzględniały pacjentów, którzy mieli objawy COVID-19, lecz nie wykonano im testu. O takich przypadkach z kolei coraz częściej informowały media.

Koronawirus w Trójmieście - wszystkie informacje


Kody zgonów na COVID-19 według WHOWedług wytycznych WHO istnieją dwa kody, które mogą być użyte do kodowania choroby COVID-19 będącej przyczyną zgonu.

Kod - "U07.1, wirus zidentyfikowany" - przypisany jest do diagnozy COVID-19 potwierdzonej badaniami laboratoryjnymi oraz kod "U07.2, wirus nie został zidentyfikowany", który jest przypisany do klinicznej lub epidemiologicznej diagnozy COVID-19, w przypadku której "potwierdzenie laboratoryjne obecności wirusa jest niejednoznaczne lub niedostępne".

Zgodnie z rekomendacją Światowej Organizacji ZdrowiaPo tym, jak w ostatnich dniach głośno było na temat tego, że statystyki w kraju są zaniżone przez używanie tylko jednego kodu i pomijanie przypadków podejrzanych i prawdopodobnych, NIZP-PHZ zaktualizował wytyczne.

Ukazały się 1 kwietnia na stronie instytutu. Pojawiła się w nich informacja: "w przypadku wątpliwego wyniku przeprowadzonego badania molekularnego może zostać zastosowany kod U07.2".

- Dodatkowy kod, tzn. kod U07.2, zalecany jest do wykorzystania w dokumentacji medycznej pacjenta w przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19 (przypadek prawdopodobny) do czasu uzyskania wyniku badania molekularnego - precyzuje w nowym dokumencie instytut.
NIZP-PZH opublikował także suplement, w którym podkreśla, że "dla międzynarodowego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego kluczowe są informacje o potwierdzonych przypadkach zakażenia".

- Biorąc jednak pod uwagę fakt, że z powodu COVID-19 umierają osoby z poważnymi następstwami choroby, zwykle hospitalizowane w tzw. szpitalach jednoimiennych lub szpitalach zakaźnych, najczęściej z ostrą niewydolnością oddechową na Oddziałach Intensywnej Terapii, to zgodnie z definicją przypadku pacjenci mają wykonywane testy molekularne, których wyniki, nawet otrzymane po zgonie pacjenta, znajdą odzwierciedlenie w postaci prawidłowej wyjściowej przyczyny zgonu - zapewnia NIZP-PZH.
Za wpisanie odpowiedniego kodu przyczyny zgonu odpowiedzialny jest nie lekarz orzekający o zgonie, a wyspecjalizowany lekarz-koder.

ws