stat

Pełni empatii i odpowiedzialności. Opiekują się seniorami czy pamiętają o sobie?

15 maja 2019, 14:30
ws

15 maja - Ogólnopolski Dzień Opiekuna Osób Starszych, to dzień poświęcony wszystkim osobom, które zajmują się seniorami. Zarówno tym, które robią to zawodowo, np. opiekunki środowiskowe, jak również opiekunom rodzinnym, którymi najczęściej są najbliżsi - mąż lub żona, dzieci bądź wnuczkowie. Praca daje im wiele satysfakcji z możliwości pomagania, ale wymaga dużej odpowiedzialności i empatii. Dlatego tak ważne jest, aby wspierać opiekunów, szczególnie w trudnych chwilach, które pojawiają się podczas pracy ze starszymi osobami."Dbasz o innych, zadbaj też o siebie" pod takim hasłem 15 maja obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Opiekuna Osób Starszych. Dzień ten jest okazją, aby docenić pracę osób, które opiekują się seniorami, szczególnie tymi niesamodzielnymi, wymagającymi wsparcia.

Praca ta wymaga częstego lub ciągłego kontaktu z podopiecznym. Dlatego też, wielu opiekunów boryka się z trudnościami, zarówno fizycznymi, jak i psychologicznymi. Ważne jest, aby wspierać opiekunów, wzmacniać ich kompetencje i zapewnić chwilę oddechu.

Opiekują się zawodowo i rodzinnieOgólnopolski Dzień Opiekuna Osób Starszych to dzień poświęcony wszystkim osobom, które zajmują się seniorami. Zarówno tym, które robią to zawodowo, np. opiekunki środowiskowe, jak również opiekunom rodzinnym, którymi najczęściej są najbliżsi - mąż lub żona, dzieci bądź wnuczkowie.

- Wieloletnia opieka nad chorym, niesamodzielnym domownikiem jest dużym obciążeniem psychicznym i może szybko doprowadzić do wyczerpania i zniechęcenia. Wzmocnienie opiekunów rodzinnych w pełnieniu ich trudnej roli jest kluczowym elementem umożliwiającym pozostanie osób niesamodzielnych w ich miejscu zamieszkania, bez konieczności umieszczania w całodobowej placówce - mówi Marlena Jasnoch, z-ca dyrektora sopockiego MOPS-u. - Polepszenie jakości życia opiekunów niewątpliwie przyczyni się także do lepszej opieki nad ich bliskimi. Odpowiadając na ich potrzeby sukcesywnie poszerzamy ofertę wsparcia skierowaną specjalnie do opiekunów - dodaje.
Osoba, która musi się zmierzyć z opieką nad niesamodzielnym krewnym często ma wiele pytań i wątpliwości. Stoi przed dylematem, jak przeorganizować codzienne życie, aby zapewnić właściwą opiekę. Nie wie, gdzie szukać pomocy, jak pielęgnować osobę leżącą, jak dostosować mieszkanie do potrzeb osoby niesamodzielnej.

Sopocki MOPS uruchomił Telefon Wsparcia Opiekuna dla osób, które opiekują się osobami z niepełnosprawnościami, niesamodzielnymi, wymagającymi wsparcia. Pod numerem (58) 341-83-18, w środy w godz. 10:00-13:00 dyżuruje psycholog, z którym można porozmawiać na ważne dla opiekunów tematy, otrzymać kompleksowe informacje o różnych formach wsparcia a także pomoc psychologiczną. Jeśli jest taka potrzeba, psycholog udziela również bezpośredniego wsparcia w domu.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku udziela osobom starszym wsparcia m. in. w formie usług opiekuńczych, które polegają na wsparciu w prowadzeniu gospodarstwa domowego, samoobsłudze, utrzymaniu higieny oraz zaleconej przez lekarza pielęgnacji. Osoby, które chciałyby zostać opiekunami seniorów mogą się zgłaszać do ośrodka.

- Jest to propozycja skierowana do tych, którzy chcieliby wspierać seniorów w trudnej sytuacji życiowej wynikającej ze stanu zdrowia, sytuacji materialnej czy braku wsparcia najbliższej rodziny. Każdy dzień to nowe troski, często też samotność i bezradność. Wsparcie seniora to wielkie wyzwanie naszych czasów, a profilaktyka w formie rehabilitacji, właściwego trybu życia, zdrowej diety i suplementacji daje ogromne efekty w podnoszeniu jakości życia i społecznej aktywności najstarszych mieszkańców Gdańska. Każda forma wsparcia, jaką chcesz zaoferować seniorowi z pewnością znajdzie odbiorcę - przekonuje gdański MOPR.
W Gdyni za koordynację i organizację systemu wsparcia osób starszych odpowiada Centrum Wsparcia Seniorów.

Opiekujesz się kimś, ale musisz wyjechać?Wiele osób na co dzień zmaga się z opieką nad starszymi rodzicami, dziadkami czy niepełnosprawnymi osobami. Często jednak z uwagi na zdarzenie losowe, konieczność załatwienia codziennych spraw lub po prostu potrzebę odpoczynku sami wymagają pomocy. W takich sytuacjach opiekunowie mogą skorzystać ze wsparcia wytchnieniowego przygotowanego przez samorządy.

W czasie, gdy opiekun ma chwilę wytchnienia, podopiecznym zajmują się profesjonaliści: opiekunka, pielęgniarka, fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy i pracownicy socjalni.

Czytaj też: Opiekujesz się osobą niepełnosprawną, ale musisz wyjechać? Tu znajdziesz pomoc

Ceniony zawód opiekunki środowiskowejOpiekunka środowiskowa to zawód wymagający pasji, siły oraz empatii a ze względu na sytuację demograficzną kraju i starzenie się społeczeństwa, to zawód, na którego zapotrzebowanie stale rośnie.

- Zawód opiekunki środowiskowej zajmuje ważne miejsce w systemie pomocy społecznej. Opiekunka ściśle współpracuje z pracownikiem socjalnym, czasem również z psychologiem czy pielęgniarką. Dzięki współpracy takiego zespołu można zapewnić kompleksową opiekę, która umożliwi osobie niesamodzielnej pozostanie we własnym środowisku rodzinnym. Dobra usługa opiekuńcza to opieka adekwatna do sytuacji potrzebującego i dostosowywana indywidualnie do jego potrzeb, zapewniana przez rodzinę bądź profesjonalnie przygotowane służby społeczne - podkreśla Andrzej Czekaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie.
Tylko w Sopocie, w ciągu roku z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania za pośrednictwem MOPS-u korzysta miesięcznie ok. 250 osób. Usługi te świadczy ok. 90 opiekunek zatrudnionych w dwóch organizacjach pozarządowych.
Czy opiekowałe(a)ś się kiedyś osobą starszą?
87%

tak

13%

nie

zakończona

łącznie głosów: 231

ws