stat

Pielęgniarki będą zachęcały uczniów do pracy w ich zawodzie

23 października 2019, 8:00
FK

Pielęgniarki z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku będą prowadziły zajęcia dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych oraz pierwszych klas szkół średnich. Akcja promocyjna ma na celu przede wszystkim pokazanie młodym ludziom, że to zawód bardzo potrzebny, perspektywiczny i dający pewne zatrudnienie. Podczas zajęć młodzież będzie też uczona zasad udzielania pierwszej pomocy.Z brakami kadrowymi w ochronie zdrowia boryka się większość placówek medycznych. Pojawia się coraz więcej problemów z obsadzeniem dyżurów nie tylko przez lekarzy, ale i pielęgniarki. Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku nie zamierza jednak przyglądać się temu z założonymi rękami. Przeciwnie - pielęgniarki wyruszyły do szkół, aby tam, w bezpośrednim kontakcie, przekonać uczniów, jak fascynująca i potrzebna jest ich profesja.

Zajęcia w szkole i kurs pierwszej pomocyPielęgniarki i położne będą odwiedzały szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa pomorskiego. W sumie przeprowadzą 100 godzin lekcyjnych zajęć. Programem objęto 600 uczniów klas ósmych szkół podstawowych i pierwszych klas szkół średnich. Zajęcia będą prowadzone w szkołach w Gdańsku, Sztumie, Wejherowie, Pruszczu Gdańskim i Nowym Dworze Gdańskim. Lekcje będą miały formę warsztatów, podczas których odbędzie się nauka udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. Chodzi m.in. o: napad epilepsji, hiperglikemię i hipoglikemię (zachowanie dziecka z cukrzycą), krwotoki i urazy, usuwanie ciała obcego z organizmu, pomoc uczniowi niepełnosprawnemu oraz o edukację położnej w zakresie opieki nad noworodkiem.

Wejście pielęgniarek do szkół to inicjatywa Pomorskiego Samorządu i Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (OIPiP) w Gdańsku. Cała akcja będzie kosztowała ponad 30 tys. zł, z czego 10 tys. zł wyłożył Urząd Marszałkowski - resztę kosztów pokryła OIPiP.

- Pomorski Samorząd już po raz drugi zawarł umowę z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, promującą zawody pielęgniarki i położnej - mówi Agnieszka Kapała-Sokalska, wicemarszałek województwa pomorskiego. - Tym razem będą prowadzone zajęcia warsztatowe polegające przede wszystkim na nauce udzielania pierwszej pomocy. Pamiętajmy, że nasze społeczeństwo starzeje się, starzeje się również kadra medyczna. Jednocześnie w naszym województwie mamy niedobór pielęgniarek i położnych. Należy zatem działać, aby zachęcać młodzież do zasilenia w przyszłości szeregów pielęgniarek i położnych, uświadamiać młodym ludziom prestiż tych zawodów - dodaje.

Promocja profesji dającej gwarancję zatrudnieniaPodczas spotkań z uczniami pielęgniarki będą opowiadały o tym, jak ważny i potrzebny zawód wykonują. Będą zachęcały uczniów, aby przy wyborze swojej drogi zawodowej rozważyli wybór takiej profesji. Omówią też wszystkie specjalizacje, od pediatrii po geriatrię. A jest ich aż 17.

- W obu zawodach - pielęgniarek i położnych - można pracować nie tylko w szpitalach, przychodniach czy środowisku, ale także w szkołach rodzenia czy prowadzić indywidualną praktykę. Po takich zajęciach młodzież będzie mogła zweryfikować własne predyspozycje psychofizyczne do podjęcia kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo - mówi Marzena Olszewska-Fryc, wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku. - To trudny i wymagający zawód, ale według mnie jeden z najpiękniejszych. Daje dużą satysfakcję, wynikającą szczególnie z ratowania ludzkiego życia, a uśmiech na twarzy pacjenta, jego wdzięczność i dobre słowo wynagradzają wiele niedogodności - podkreśla.
W spotkaniach z uczniami chodzi też o to, aby uświadomić młodym ludziom, że niestety jesteśmy starzejącym się społeczeństwem.

- Ten problem dotyczy też pielęgniarek - podkreśla Olszewska-Fryc. - Średnia wieku w zawodzie to ponad 50 lat. Wiele z nas za kilka czy kilkanaście lat odejdzie na emeryturę. I nasuwa się pytanie, kto będzie się zajmował nami. Przecież każdy z nas kiedyś będzie pacjentem. A jeśli uświadomimy młodym ludziom, że to naprawdę fajny zawód, to być może wielu z nich wybierze naszą drogę - dodaje.

Sytuacja pielęgniarek na PomorzuPielęgniarek brakuje w całym kraju, choć jest lepiej niż jeszcze kilka lat temu. W Polsce, według danych na 31 grudnia 2018 r., zarejestrowanych jest 333 751 pielęgniarek i położnych. Większość z nich to kobiety, panów jest zaledwie 2 proc. W województwie pomorskim pracuje 17 280 pielęgniarek i położnych, co stanowi 5,18 proc. ogólnej liczby.

Według danych za pierwsze półrocze 2019 r. w tzw. marszałkowskich podmiotach leczniczych (SPZOZ-y i spółki) pracuje prawie 4,5 tys. pielęgniarek i położnych. Dla porównania, w 2015 r. było to 4291 osób. Najwięcej, bo 1319 pielęgniarek, zatrudniają Szpitale Pomorskie (w 2015 r. - 1212 osób). Na drugim miejscu, pod względem liczby pielęgniarek, jest Copernicus PL, w którym spadła liczba zatrudnionych z 1253 w 2015 r. do 1222 w 2019 r. Trzecią lokatę z 665 osobami ma Wojewódzki Szpital Specjalistyczny J. Korczaka w Słupsku (2015 r. - 603). W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie pracuje 435 pielęgniarek (2015 r. - 404), w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim - 256 (w 2015 r. - 253). Natomiast w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku spadła liczba zatrudnionych z 145 w 2015 r. do 138 osób w 2019 r. Najmniej, bo tyko 18 (w 2015 r. - 16 ), jest zatrudnionych w Przemysłowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Gdańsku oraz w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku (po 6 osób zarówno w 2019 r., jak i w 2015 r.).
Czy pielęgniarka to twoim zdaniem atrakcyjny zawód?
24%

tak

69%

nie

7%

nie mam zdania

zakończona

łącznie głosów: 438

FK