Pierwsze w kraju ponadregionalne Centrum Leczenia Padaczek Lekoopornych

4 października 2018 (artykuł sprzed 2 lat)
Wioleta Stolarska

Padaczki leczy się głównie farmakologicznie, stosując leki, które w większości przypadków przynoszą oczekiwane efekty. Jednak istnieje grupa pacjentów, na których podawane środki farmakologiczne nie działają. Teraz mają oni szansę na diagnostykę i leczenie operacyjne padaczek opornych na leki pod okiem doświadczonych specjalistów. Powstało pierwsze w kraju ponadregionalne Centrum Leczenia Padaczek Lekoopornych.Centrum tworzą Klinika Neurologii Rozwojowej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku oraz Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych SPS ZOZ "Zdroje" w Szczecinie. Porozumienie w tej sprawie podpisali dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, ordynator Kliniki Neurologii Rozwojowej UCK oraz dr hab. n. med., prof. PUM Leszek Sagan z Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych Szpitala "Zdroje".

Czytaj też: Walentynki świętem epileptyków. Łamiemy stereotypy dotyczące padaczki

1,3 tys. pacjentów w ciągu rokuPadaczka to choroba charakteryzująca się skłonnością do najczęściej nieprowokowanych, powtarzających się napadów padaczkowych. W Klinice Neurologii Rozwojowej UCK w Gdańsku prowadzi się diagnostykę padaczek w warunkach klinicznych (pobyt na oddziale) i ambulatoryjnych (wizyta w poradni specjalistycznej). W ciągu roku hospitalizowanych jest tam blisko 1 300 pacjentów w wieku od pierwszego miesiąca do 18 roku życia, w tym ok. 60-65 proc., czyli blisko 800 dzieci ze zdiagnozowaną padaczką.

Padaczki leczy się głównie farmakologicznie, stosując leki, które w większości przypadków przynoszą oczekiwane efekty. Jednak istnieje grupa pacjentów, na których podawane środki farmakologiczne nie działają. Ma to szczególnie istotne znaczenie u najmłodszych pacjentów, gdyż padaczka wpływa na rozwój psychofizyczny dziecka, dlatego tak ważnym jest, aby możliwie szybko postawić prawidłową diagnozę.

Czytaj też: Pierwsze Centrum Leczenia Raka Prostaty powstało w UCK

Jedynym wyjściem operacjaWiedząc, że mamy do czynienia z padaczką lekooporną lub źle kontrolowaną farmakologicznie padaczką wskazane jest, aby szybko wdrożyć leczenie operacyjne, minimalizując destrukcyjne dla młodego organizmu skutki napadów padaczkowych.

W przypadku potwierdzenia lekooporności padaczki u pacjenta niezwykle istotna staje się szczegółowa diagnostyka przedoperacyjna. W gdańskiej klinice doświadczeni specjaliści prowadzą ją wykorzystując m.in. metody elektrofizjologiczne, neuroradiologiczne i neuropsychologiczne. Po ustaleniu ewentualnego zakresu obszaru padaczkorodnego, po konsultacji z neurochirurgami, pacjent zostaje zakwalifikowany do leczenia operacyjnego i skierowany do Szpitala "Zdroje".

Czytaj też: Nowe ośrodki pediatryczne w Trójmieście?

Mają za sobą pionierskie operacjeOddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem Neurochirurgii Dorosłych Szpitala "Zdroje" w Szczecinie jest wysokospecjalistycznym ośrodkiem neurochirurgicznym. Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnieni w nim lekarze-specjaliści przeprowadzili kilka pionierskich, unikalnych w skali kraju zabiegów operacyjnych, wprowadzając nową jakość w standardzie postępowania z chorobami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego.

Istnieje kilka metod operacyjnego leczenia padaczek. Dobierane są indywidualnie w zależności od typu napadów, wyników badań diagnostycznych oraz chorób podstawowych i współistniejących u danego pacjenta.

- Nie jest to natomiast takie proste, ponieważ musimy połączyć siły od rozpoznania padaczki przez jej dokładną diagnostykę i próbę ustalenia ogniska padaczkorodnego, które będzie korelowało z tym, jak wygląda napad i z tym, gdzie ewentualnie będziemy tego anatomicznego substratu dla rozwoju padaczki szukać - mówi dr hab. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska.
W większości przypadków w trakcie zabiegu wykorzystuje się inwazyjne i śródoperacyjne badania EEG w celu określenia precyzyjnego zakresu operacji. Najlepsze wyniki operacji neurochirurgicznych uzyskuje się przy zgodności wyników badań wideo EEG i badań obrazujących lokalizację ogniska padaczkowego (tzw. ECoG), po usunięciu całego obszaru padaczkorodnego kory mózgowej.
Wiesz, jak się zachować, kiedy ktoś ma atak padaczki?
75%

tak

25%

nie

zakończona

łącznie głosów: 114