Prawie 180 mln zł dla 11 szpitali marszałkowskich

29 czerwca 2018 (artykuł sprzed 2 lat)
Wioleta Stolarska
Najnowszy artukuł na ten temat

Oddział Chirurgii Naczyniowej w Gdyni po remoncie

Nowoczesne bloki operacyjne, nowe lub zmodernizowane oddziały, zakup sprzętu medycznego, a także dostosowanie szpitali do przepisów przeciwpożarowych - to tylko niektóre zmiany, jakie do 2021 r. będzie można zauważyć w 11 szpitalach na Pomorzu. Prawie 180 mln z budżetu województwa trafi do placówek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Starogardzie Gdańskim, Wejherowie, Prabutach i Słupsku.Radni podczas sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego w 2018 r. przyjęli zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Pomorskiego, które m.in. dotyczą zdrowia. Skorzystają na nich pacjenci, którzy będą leczeni w bardziej komfortowych warunkach. W sumie od 2014 r. do 2020 r. na wszystkie projekty dotyczące zdrowia przeznaczono prawie miliard złotych.

- Miliony złotych na ochronę zdrowia to nie plany, a realizowane projekty. Nasze inwestycje dotyczą kluczowych obszarów, które widzi pacjent. Pacjent może czuć się bezpiecznie, a standardy leczenia nie odbiegają od tych w zagranicznych szpitalach. Smutne jest to, że w tym roku żaden z pięciu złożonych projektów nie otrzymał środków z rezerwy celowej z budżetu państwa. To pierwszy raz od wielu lat - powiedział Paweł Orłowski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.
Szczególnie dotyczy to szpitali psychiatrycznych. Orłowski podkreślił, że w budżecie województwa pomorskiego wydatki na zdrowie zajmują drugą pozycję tuż po infrastrukturze.

Nowoczesny blok operacyjny w CopernicusieNiemal 123 mln zł trafi do podmiotu leczniczego Copernicus. Jak wyjaśniał prezes spółki Dariusz Kostrzewa, środki zostaną wydane m.in. na realizację kilku inwestycji.

Szpital im. M. Kopernika w Gdańsku w ramach modernizacji i wyposażenia oddziału chorób wewnętrznych m.in. przebuduje instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i gazów medycznych. Chodzi też o dostosowanie placówki do odpowiednich standardów (m.in. montaż umywalek, dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych, stworzenie brudowników, dostęp do łóżek z trzech stron) oraz nakazów przeciwpożarowych. Oddział zostanie wyposażony w sprzęt medyczny. Zreorganizowany zostanie oddział otolaryngologiczny i dermatologiczny m.in. pomieszczenia po oddziale otolaryngologicznym zostaną zaadaptowane na potrzeby przeniesionego oddziału dermatologicznego.

Na oddziale chorób wewnętrznych i diabetologii zostaną m.in. przebudowane instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i gazów medycznych. Będzie wydzielona sala intensywnego nadzoru medycznego oraz kupiony sprzęt medyczny.

W Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku zostanie przebudowana i zmodernizowana przychodni przyszpitalna.

- W jej skład wchodzą ambulatoryjna opieka specjalistyczna, podstawowa opieka zdrowotna oraz część administracyjna przychodni. Zmieni się sposób przyjęć i rejestracji, a przychodnia, dzięki montażowi windy, będzie dostosowana dla osób niepełnosprawnych - opowiadał prezes Kostrzewa.
Zostaną zmodernizowane i doposażone oddziały chorób wewnętrznych oraz chirurgiczny ogólny. Przystosowano również pomieszczenia po dawnym OIOM-ie na potrzeby dwóch sal intensywnej terapii dla dzieci i dzieci młodszych, gabinet zabiegowy, izolatkę dla dzieci, łazienki dla niepełnosprawnych oraz ciągi komunikacyjne wraz z poczekalnią dla rodziców.

Najwięcej środków, przeznaczono na rozbudowę szpitala. Powstanie trzykondygnacyjne skrzydło z blokiem operacyjnym (8 sal) i salą wybudzeń, oddziałami chirurgii urazowo-ortopedycznej i urologii. Będą nowe, mobilne stoły operacyjne, aparaty do znieczulania, lampy zabiegowe, aparaty USG i RTG, respiratory, pompy infuzyjne i defibrylatory. Nowoczesna sala kardiologiczna, wyposażona w aparat do krążenia pozaustrojowego i kardiomonitory, pozwoli na zastosowanie innowacyjnych i skutecznych metod leczenia. Powstanie 75 nowych miejsc parkingowych.

Zmodernizowane zostaną kliniczne oddziały ortopedii i traumatologii narządu ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z doposażeniem. Chodzi o I piętro połączonych budynków nr 3, 5, 6 i 29 Szpitala im. M. Kopernika w Gdańsku. W salach chorych zmniejszy się liczba łóżek, zapewniony będzie dostęp do łóżek z trzech stron. Zmodernizowane zostaną łazienki wraz z przystosowaniem części z nich dla osób niepełnosprawnych, w pokojach bez łazienek pojawią się umywalki. Planuje się też doposażenie oddziału w sprzęt medyczny.

Ośrodek Leczenia Chorób Naczyniowych powstanie w Szpitalach PomorskichSzpitale Pomorskie otrzymają prawie 239 mln zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na przeniesienie oddziału urologii ze Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni do Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni (w miejsce po oddziale chirurgii dziecięcej), modernizację bloku operacyjnego w budynku nr 3 w Szpitalu Morskim im. PCK na potrzeby m.in. oddziału urologii oraz przeniesienie oddziału chirurgii dziecięcej do Szpitala Św. Wincentego a Paulo.

Zostanie też utworzony i wyposażony oddział hematologii. Będzie miał 23 łóżka. Powstaną m.in. bank komórek macierzystych, wyspa życia, czyli zespół sześciu izolatek. W ramach tego zadania zostanie zakupiony sprzęt medyczny i wyposażenie.

W Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni powstanie nowy blok operacyjny, oddziały anestezjologii i intensywnej terapii. Zostaną utworzone nowe poradnie: kardiologiczna, ortopedii i traumatologii narządów ruchu, diabetologiczna, leczenia chorób naczyń, neurologii, urologii.

W miejscu dawnego oddziału ginekologicznego będzie utworzony Ośrodek Leczenia Chorób Naczyniowych. Na nowym oddziale mają być 24 łóżka. Zostaną utworzone m.in sala opatrunkowa, gabinet z aparatem USG z funkcją doppler, sala do leczenia ambulatoryjnego metodą VAC przewlekłych ran.

Środki zostaną też przeznaczone na przebudowę i rozbudowę oddziału chorób wewnętrznych. Kupiony zostanie sprzęt medyczny i meble.

Szpitalny oddział ratunkowy zostanie wyremontowany. Będą nowe instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, sanitarna, wentylacja i klimatyzacja. Zostaną kupione kardiomonitory, echokardiografy, defibrylatory, aparaty do automatycznego masażu serca oraz ultrasonografy.

SOR w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie dostanie nowoczesną aparaturę medyczną m.in. kardiomonitory, echokardiografy, defibrylatory, respiratory oraz ultrasonografy. Na oddziale zostanie rozbudowany i doposażony obszar zabiegowy oraz wstępnej intensywnej terapii. Zostanie kupiona aparatura medyczna, wyposażenie oraz zamontowana winda.

- Największą inwestycją w tym szpitalu będzie utworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego z siedmioma salami operacyjnymi, w tym dwoma na zabiegi z zakresu chirurgii urazowo-ortopedyczne - podkreślał Dariusz Nałęcz, wiceprezes Szpitali Pomorskich. - Powstanie też pracownia diagnostyki endoskopowej i inwazyjnych zabiegów diagnostyczno-leczniczych oraz komórkowej i tkankowej diagnostyki nowotworów i układu sercowo-naczyniowego. Zmodernizowany zostanie też zakład patologii i kupiony nowoczesny sprzęt - dodał Nałęcz.
Środki zostaną też przeznaczone na utworzenie oddziału kardiochirurgii. Na potrzeby oddziału zaadaptowano pomieszczenia po zakładzie diagnostyki laboratoryjnej oraz częściowo rozbudowano szpital na potrzeby jednosalowego bloku operacyjnego. Dodatkowo zakupiono aparaturę, sprzęt medyczny oraz pozostałe wyposażenie. Chodzi też o likwidację uchybień w zakresie przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych. Zostaną m.in. wydzielone strefy pożarowe na niskim i wysokim parterze w budynku głównym. Szyby dźwigowe oraz klatki schodowe będą wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymianiu. Ponadto, na oddziale pediatrycznym zostaną zmodernizowane sanitariaty.

W Szpitalach Pomorskich zostanie zmodernizowany system informatyczny. Chodzi o rozbudowę systemu zarządzania bazą danych Oracle.

Na Polankach zadbają o chorych na mukowiscydozęSzpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego w Gdańsku otrzyma ponad 3 mln zł na potrzeby oddziału leczenia mukowiscydozy oraz częściową realizację programu dostosowawczego. Będą wydzielone izolatki z własnymi węzłami sanitarnymi. Zamienione zostaną lokalizacje oddziału anestezjologii i intensywnej terapii z poradnią rehabilitacyjną. Dodatkowo wymienione zostaną szyby rozdzielające boksy na oddziale obserwacyjno-zakaźnym. Powstanie też rezerwowe źródło zaopatrzenia szpitala w wodę.

Szpital reumatologiczny z własnym źródłem wodyPomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie dostanie ponad 1 mln zł na przebudowę infrastruktury szpitalnej. Środki zostaną przeznaczone m. in. na utworzenie rezerwowego źródła wody poprzez wybudowanie specjalnego zbiornika, wymianę podłóg oraz zakup i montaż windy.

Psychiatria dostosowana do wymogów przeciwpożarowychWojewódzki Szpital Specjalistyczny im. T. Bilikiewicza w Gdańsku otrzyma 6,5 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na dostosowanie pawilonu nr 20 wraz z klatką schodową do programu dostawczego oraz przeciwpożarowych. Część pieniędzy pochłonie zakup wyposażenia m.in. łóżek i szafek przyłóżkowych.

Prawie miliard na zdrowie na Pomorzu w latach 2014-2020Koszt wszystkich realizowanych od 2014 do 2020 r. projektów w ramach ochrony zdrowia to 990 mln zł.

- Niemal miliard złotych to fundusze unijne, szczególnie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, ale też z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Takiego zaangażowania środków nie ma w budżetach innych województw - wyjaśniał Orłowski.
W ramach 990 mln zł środki są przeznaczone na:
  • inwestycje 684 mln zł, czyli na budowy, modernizacje, remonty, zakupy sprzętu, termomodernizację, modernizację infrastruktury ochrony zdrowia, e-zdrowie (infrastrukturę, oprogramowanie, sprzęt, elektroniczną dokumentację medyczną)
  • inteligentne specjalizacje 83 mln zł, czyli innowacyjne rozwiązania medyczne, technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych
  • profilaktykę zdrowia 78 mln zł, czyli programy takie jak: wczesne wykrywanie nowotworów (rak piersi, szyjki macicy i jelita grubego), czynniki ryzyka w miejscu pracy, cukrzyca typu 2 oraz rehabilitacja kardiologiczna
  • w ramach POIiŚ 2014-2020 inwestycyjne 49 mln zł, czyli na budowy, modernizacje, remonty, zakupy sprzętu, modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia
  • pozostałe projekty inwestycyjne z dofinansowaniem z budżetu województwa 96 mln zł, czyli rozbudowy, modernizacje, remonty, zakupy sprzętu

Jak podkreślano, że w ramach prawie miliarda złotych środki otrzymały zarówno szpitale marszałkowskie, jak i te niezwiązane z samorządem województwa.

- Wybierając określone projekty, które wsparliśmy finansowo, staraliśmy się odpowiadać na wyzwania zdrowotne na Pomorzu. Większą część środków przeznaczyliśmy na inwestycje. Wsparliśmy też programy profilaktyczne oraz unowocześnienia i lepszą komunikację z pacjentem wynikającą z realizacji e-Zdrowia, a także działania innowacyjne, w tym nowe technologie i aparaturę medyczną. Zaznaczam, że bez wsparcia samorządu województwa i zaangażowania spółek te inwestycje nie byłby możliwe - dodał Paweł Orłowski.
Jak oceniasz opiekę nad pacjentami w trójmiejskich szpitalach?
35%

źle, w większości jest przestarzały sprzęt i mało pomocna kadra

41%

średnio, byłoby lepiej, gdyby szpitale stały się nowocześniejsze

24%

dobrze, mimo ograniczeń wynikających z braku pieniędzy i sprzętu, lekarze robią wiele dla pacjentów

zakończona

łącznie głosów: 224