Rozbudują szpital MSWiA w Gdańsku za ponad 26 mln zł

31 grudnia 2019 (artykuł sprzed 1 roku)
Wioleta Stolarska

Projekt, budowa i wyposażenie m.in. nowego bloku operacyjnego - to najnowsza inwestycja szpitala MSWiA w Gdańsku. Wyłoniono zwycięzcę przetargu na wykonanie tych prac. Inwestycja, na którą szpital ma przeznaczyć ok. 26 mln zł, ma potrwać do 2021 roku.Rozbudowa szpitala SP ZOZ MSWiA w Gdańsku z Blokiem Operacyjnym odbędzie się w formule zaprojektuj, wybuduj i wyposaż. Zakłada ona, że wykonawca zajmie się pracami od przygotowania projektu inwestycji po prace budowlane i wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt medyczny czy meble dla pacjentów zgodnie z przygotowaną dokumentacją inwestora.

Do przetargu stanęło sześciu wykonawców - najwyższa oferta na zrealizowanie inwestycji wynosiła ponad 35,3 mln zł, z kolei najniższa, zwycięska oferta - ponad 26,2 mln zł.

- Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez wykonawcę Wegner Sp. z o.o. sp. k. z Poznania. Oferta złożona przez tego wykonawcę uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100,00 pkt i została uznana za ofertę najkorzystniejszą - informuje lek. med. Grzegorz Sut, dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Gdańsku.
Nie wiadomo jeszcze, kiedy rozpoczną się prace budowlane, jednak zakładany termin zakończenia inwestycji to koniec czerwca 2021 roku.

Szpital z certyfikatemSzpital MSWiA w Gdańsku otrzymał w tym roku akredytację Ministerstwa Zdrowia. To certyfikat przyznawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, potwierdzający wysoki poziom opieki i gwarancję bezpieczeństwa pacjentów. Oceniane jest zarządzanie, wykonywanie zabiegów, żywienie chorych, opieka nad pacjentem oraz praca szpitalnego laboratorium.

Certyfikat przyznawany jest szpitalom i przychodniom podstawowej opieki zdrowotnej. Wyróżnienie Ministerstwa Zdrowia w całym kraju ma 195 szpitali na około 950 działających. Wśród z nich jest 17 placówek z Pomorza.