Szczepienia ułatwią przyjęcie do przedszkola

19 listopada 2019, 15:00
Ewelina Oleksy
Najnowszy artukuł na ten temat

Punkty za szczepienia w rekrutacji do żłobka. Radni zagłosują w marcu

Dzieciom szczepionym od przyszłego roku łatwiej będzie się dostać do publicznych przedszkoli w Gdańsku niż tym, których rodzice nie szczepią. Do Rady Miasta Gdańska właśnie trafił projekt uchwały, która zakłada, że dodatkowe punkty przy rekrutacji do miejskich placówek będą dostawać maluchy korzystające z programu szczepień.Od przyszłego roku, czyli kolejnej rekrutacji do przedszkoli, dodatkowo premiowane mają być dzieci szczepione. O ulepszenie im dostępu do przedszkoli od miesięcy zabiegali radni Klubu Koalicji Obywatelskiej. Po interpelacji w tej sprawie władze Gdańska pozytywnie oceniły ten pomysł i zapowiedziały rozpoczęcie prac nad uchwałą, która właśnie powstała. Druk wpłynął już do Rady Miasta Gdańska i będzie głosowany na najbliższej sesji za tydzień, w czwartek, 28 listopada. Radni KO w koalicji z radnymi Klubu Wszystko dla Gdańska, którzy projekt popierają, mają większość w Radzie, więc ryzyko odrzucenia uchwały praktycznie nie istnieje.

- Uważnie obserwowaliśmy orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach gmin, które już wcześniej zdecydowały się na uwzględnienie w procesie rekrutacji faktu zaszczepienia dziecka. Dzięki ścisłej współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, dotyczącej tworzenia projektu, została przygotowana taka treść uchwały, która odpowiada dotychczasowemu orzecznictwu sądów administracyjnych. Głośno i wyraźnie sprzeciwiamy się ruchom antyszczepionkowym, które wraz ze swoją ideologią niosą wielkie zagrożenie dla naszych dzieci - mówi radny Cezary Śpiewak - Dowbór, szef Klubu KO.

Dodatkowe punkty za szczepieniaProjekt gotowej już uchwały zakłada, że szczepienie będzie drugim najlepiej punktowanym kryterium przy drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych podstawówkach.Dziecko zaszczepione, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych na dany rok, ogłoszonym przez głównego inspektora sanitarnego, otrzyma 19 dodatkowych punktów przy rekrutacji. Rodzice będą musieli złożyć oświadczenie o zaszczepieniu dziecka zgodnie z kalendarzem szczepień oraz przedłożyć dowód - kopię karty uodpornienia lub książeczki zdrowia - na prośbę komisji rekrutacyjnej.

Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli odbywa się zgodnie z następującymi kryteriami ustawowymi: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Władze miasta: uchwała wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodzicówPrzypomnijmy, że gmina ma obowiązek zaoferować miejsce na swoim terenie dla wszystkich przedszkolaków.

- Kolejny rok z rzędu po rekrutacji pozostało ponad 100 wolnych miejsc w placówkach publicznych, zarówno tych prowadzonych przez gminę, jak i przez inne podmioty. 90 proc. dzieci dostało się do placówki pierwszego wyboru. Uchwała wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców, opiekunów i kadry pedagogicznej co do preferowania w rekrutacji dzieci zaszczepionych. Nie ustały przesłanki, które mogłyby zakazać kandydowania do przedszkola dzieci niezaszczepionych. Próbujemy zatem wykorzystać możliwość prawną dodania kryteriów pozaustawowych. Ma to także ogromny walor edukacyjny dla rodziców i opiekunów - tłumaczy Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. - Obalić też należy na starcie argument, że dochodzi tu do szczególnego traktowania dzieci. W końcu rodzice i opiekunowie, pozbawiający swoje dzieci ochrony poprzez szczepienia, zagrażają tym samym innym dzieciom, oczekują też przecież szczególnego potraktowania. Warto przyjąć wiedzę medyczną dla dobra swoich dzieci i ich rówieśników. Ufamy, że zapisy nie będą kwestionowane przez służby wojewody. Niestety różne bywają rozstrzygnięcia nadzorcze w tej materii, na szczęście te sądowe stają po stronie ochrony dzieci. Może doczekamy się mądrego i adekwatnego rozwiązania ustawowego, które rozwiąże ten problem i zabezpieczy dzieci, bez alternatywnych rozwiązań gmin wyręczających kolejny raz państwowe agendy.
Czy szczepione dziecko powinno mieć pierwszeństwo przyjęcia do przedszkola?
74%

tak, zdecydowanie, dzieci bez szczepień w ogóle nie powinny być przyjmowane

8%

tak, ale nie powinno się wykluczać z rekrutacji tych nieszczepionych

18%

nie, wszystkie dzieci powinny być traktowane tak samo

zakończona

łącznie głosów: 1629