Szpital Psychiatryczny - stanowisko Zarządu Województwa Pomorskiego

15 listopada 2019, 15:30
FK

W czwartek, 14 listopada, lekarze z Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku złożyli wypowiedzenia. Szpital zapowiada, że z powodu przepełnienia w najbliższy weekend ograniczy przyjmowanie pacjentów na oddział młodzieżowy. O trudnej sytuacji dotyczącej psychiatrii dziecięcej na Pomorzu Zarząd Województwa informował NFZ i Ministerstwo Zdrowia wielokrotnie. Niestety, mimo tych apeli, nie podjęto realnych działań, które pomogłyby zapewnić odpowiednią jakość leczenia.Przepełnienie szpitala oraz niemożność zapewnienia pacjentom należytej opieki oraz bezpieczeństwa były głównymi powodami złożenia wypowiedzeń przez psychiatrów zatrudnionych na Oddziale Dziecięco-Młodzieżowym Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego.

Kryzys psychiatrii dziecięcej na Srebrzysku. Lekarze złożyli wypowiedzenia- Obecnie na oddziale Wojewódzkiego Oddziału Psychiatrycznego przebywa 50 małoletnich pacjentów (na 35 łóżek). Ta sytuacja zagraża bezpieczeństwu pacjentów. W dodatku nie możemy liczyć na wsparcie innych placówek - jedyny inny szpital dysponujący oddziałem psychiatrycznym dla młodzieży (w Starogardzie) również boryka się z przepełnieniem niewielkiego (liczącego 16 łóżek) oddziału. W tej sytuacji coraz częściej zdarza się, że pacjenci z naszego regionu są wysyłani do placówek poza województwem pomorskim - mówi Agnieszka Kapała-Sokalska, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.

Ratunek? Dofinansowanie opieki ambulatoryjnejW związku z niedostateczną dostępnością do świadczeń, gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży z terenu województwa pomorskiego, Samorząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o dofinansowaniu ww. świadczeń dla mieszkańców województwa pomorskiego z zakresu ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. SWP podpisał umowę o wartości prawie 130 tys. zł z Wojewódzkim Szpitalem Psychiatrycznym w Gdańsku na zakup tych świadczeń, które będą realizowane w IV kwartale br. W ramach zadania będą realizowane: porady psychologiczne, sesje psychoterapii indywidualnej, sesje psychoterapii rodzinnej, sesje wsparcia psychospołecznego.

Samorząd Województwa Pomorskiego przeznaczył też 3,66 mln zł na działania inwestycyjne w szpitalach psychiatrycznych, w których funkcjonują oddziały dziecięce i młodzieżowe. Były to przede wszystkim zadania inwestycyjne realizowane w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku związane m.in. z modernizacją sal szpitalnych, sal terapeutycznych, termomodernizacją oraz działaniami poprawiającymi bezpieczeństwo pacjentów i personelu. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnych inwestycji, które usprawnią funkcjonowanie Oddziału Psychiatrycznego dla Młodzieży w Starogardzie Gdańskim.

Sytuacja jest krytyczna przez braki kadroweMimo działań podejmowanych przez samorząd, sytuacja w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Gdańsku nadal jest krytyczna. Jedną z poważnych barier jest brak kadry - niewystarczająca liczba specjalistów psychiatrii. Przypomnijmy, że mimo starań Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku, dotyczących rekrutacji specjalistów, nie udało się znaleźć nowych lekarzy - specjalistów psychiatrii dzieci i młodzieży - zainteresowanych podjęciem pracy w placówce.

Powyższe problemy pośrednio wynikają ze zbyt niskiego finansowania przez NFZ świadczeń medycznych w zakresie psychiatrii. Dotychczasowe starania szpitala w odpowiednich ministerstwach o dodatkowe fundusze na bieżące funkcjonowanie pozostały bez echa. Już teraz (przy zachowaniu obecnej liczby oddziałów i łóżek) szpital - by móc dobrze funkcjonować - powinien otrzymywać o 40 proc. dofinansowania więcej, niż dostaje.

Brak środków na leczenie środowiskowePlacówka, mimo składanych wniosków, nie uzyskała też od NFZ kontraktu na leczenie środowiskowe, którego rozwój pozostaje fundamentem Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego.

- Wszyscy, zarówno kadra medyczna, osoby zarządzające podmiotami leczniczymi oraz pozostali interesariusze systemu ochrony zdrowia, są zgodni, iż mamy do czynienia z zapaścią w psychiatrii dzieci i młodzieży - mówi Agnieszka Kapała-Sokalska. - Sytuacja wymaga przede wszystkim systemowych reform na szczeblu władz centralnych, działań długofalowych zmierzających do wypracowania modelu zapewniającego poczucie bezpieczeństwa zarówno małoletnim pacjentom, jak i kadrze specjalistów, pracujących na co dzień w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Apelowaliśmy o to wielokrotnie, zwracając się zarówno do NFZ, jak i bezpośrednio do Ministerstwa Zdrowia. Tymczasem - mimo zapewnień ze strony władz centralnych - ostatnie miesiące nie przyniosły żadnych konkretnych działań na szczeblu ogólnopolskim. Długo oczekiwana reforma psychiatrii dzieci i młodzieży nadal pozostaje w stadium początkowej organizacji, realizowane są jedynie działania pilotażowe. To zdecydowanie za mało. Z Ministerstwa Zdrowia otrzymujemy jedynie kolejne zapewnienia (ostatnie pismo z 11 lipca 2019), że "dobiegają końca prace nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej". Dziś ponownie zwrócimy się z pilnym wezwaniem do wojewody pomorskiego, Ministerstwa Zdrowia i NFZ o podjęcie działań kryzysowych. Będziemy również kontynuować rozmowy z lekarzami zatrudnionymi w gdańskim szpitalu. Mam nadzieję, że uda się przekonać ich do zmiany decyzji .
Przypomnijmy, że Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Gdańsku jako jedyny zabezpiecza na terenie Trójmiasta i okolic opiekę psychiatryczną dzieci i młodzieży w stanie zagrożenia życia. Tylko w 2018 r. Szpital przyjął ponad 4,6 tys. pacjentów, w tym w trybie nagłym 4,3 tys. pacjentów.

FK