Trójmiejskie SOR-y są zatłoczone. Czy jest szansa na poprawę?

21 stycznia 2020 (artykuł sprzed 2 lat)
Ewa Palińska

Długi czas oczekiwania na udzielenie pomocy, niedoinformowanie, znieczulica personelu - to najczęstsze zarzuty, jakie wysuwają pacjenci pod adresem trójmiejskich szpitalnych oddziałów ratunkowych. Sprawdziliśmy, co jest powodem tak niskich - zdaniem pacjentów i ich bliskich - standardów opieki oraz czy jest szansa na poprawę obecnej sytuacji.Standardy opieki na szpitalnych oddziałach ratunkowych od lat budzą wiele kontrowersji. Pacjenci skarżą się niemal na wszystko - od zbyt długiego czasu oczekiwania, poprzez brak zainteresowania ze strony personelu, problemy ze zdobyciem jakichkolwiek informacji na temat postępów w leczeniu oraz podejmowanych przez lekarzy działaniach, aż po znieczulicę i brak empatii.

Skargi pacjentów nie mają końca...Od skarg pacjentów pęka w szwach również nasza redakcyjna skrzynka e-mailowa. Na początku ubiegłego tygodnia przedstawiliśmy historię pacjenta chorego na raka, który na Oddziale Ratunkowym Szpitala im. Mikołaja Kopernika spędził przeszło dobę. Publikacja ta skłoniła inne osoby do podzielenia się podobnymi doświadczeniami.

- 6 stycznia br. przywiozłem mamę na Kliniczny Oddział Ratunkowy UCK z nagłym urazem uda uniemożliwiającym poruszanie się, stanie i siedzenie. Pomimo prośby pilnego udzielania pomocy z powodu silnego bólu mama posadzona została na drewnianym krzesełku bez jakiejkolwiek kategoryzacji stanu zdrowia i bez wywiadu lekarskiego na pięć godzin - skarży się Łukasz (nazwisko znane redakcji). - Po pięciu godzinach oczekiwania oznajmiono nam, że mama musi poczekać jeszcze przynajmniej kolejne pięć godzin, bo przecież wszyscy są zapracowani. Wykonałem telefony do wszystkich szpitali w Gdańsku. Szpital św. Wojciecha poinformował mnie, że nie przyjmują w ogóle pacjentów, gdyż mają zablokowany Oddział Ortopedyczny. Recepcja SOR w szpitalu Mikołaja Kopernika poinformowała, że nie ma szans na przyjęcie przez lekarza nawet w stanie nagłym i mogę dzwonić na policję, jeśli chcę. Ostatecznie mamę, która wiła się z bólu, przewiozłem do szpitala w Kartuzach, gdzie udzielono jej pomocy.
Podobne zarzuty, a więc długi czas oczekiwania i brak zainteresowania pacjentem, inna nasza czytelniczka kieruje pod adresem Oddziału Ratunkowego Szpitala Wincentego a Paulo.

- Od 8 stycznia br., od godz. 17, mój tata (lat 87) leży odwodniony z zapaleniem płuc na SOR w szpitalu miejskim w Gdyni, czekając na miejsce na internie. Wczoraj byłam tutaj do godz. 22, tata dostawał dożylnie liczne płyny oraz antybiotyk - relacjonuje Ewa (nazwisko znane redakcji). - Przez cały dzień dzisiaj nikt nie podszedł do taty łóżka, nie podał zleconego antybiotyku ani kroplówek, tata nie dostał też ani wody, ani jedzenia. Leży w pampersie, który założyłam mu wczoraj, zanim został zabrany do szpitala, czyli leży w nim już 24 godziny. Chociaż domagam się zmiany pampersa, jestem ignorowana - skarży się.

Szpitalne oddziały ratunkowe są przepełnioneKażdy, kto choć raz odwiedził szpitalny oddział ratunkowy, z pewnością zauważył, jak wiele osób zgłasza się tam po pomoc.

- Kliniczny Oddział Ratunkowy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w zeszłym roku przyjął prawie 34 tys. pacjentów, to o ok. 30 proc. więcej w stosunku do roku poprzedniego - informuje prof. Andrzej Basiński, kierownik Klinicznego Oddziału Ratunkowego w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym i wojewódzki konsultant ds. medycyny ratunkowej.
Za wzrostem oblężenia nie idzie jednak w parze wzrost zatrudnienia na SOR-ach. I nie chodzi wyłącznie o brak funduszy.

- Na każdym dyżurze w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Szpitalu św. Wincentego a Paulo w Gdyni pracuje trzech lekarzy, a także łącznie osiem osób na obszarach: rejestracji i przyjęć, segregacji medycznej, resuscytacyjno-zabiegowym, terapii natychmiastowej, wstępnej intensywnej terapii, konsultacyjno-obserwacyjnym (pielęgniarki, pielęgniarze i ratownicy medyczni) oraz dwie sekretarki medyczne - informuje Małgorzata Pisarewicz, rzecznik spółki Szpitale Pomorskie. - Fakt, że nie zwiększamy liczby etatów na SOR-ze, nie wynika z niechęci zatrudnienia nowych pracowników, ale z braku personelu medycznego na rynku pracy. Problem ten dotyczy nie tylko Polski, ale i także wielu krajów Unii Europejskiej. Regularnie ogłaszamy konkursy, m.in. poszukując pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami na SOR. Wiemy jednak, że zapotrzebowanie na rynku wciąż rośnie, ale chętnych do pracy jest niestety niewielu.
W SOR Szpitala im. Mikołaja Kopernika stałą obsadę stanowi dziewięciu lekarzy (dwóch internistów, trzech zabiegowców, dwóch lekarzy ratunkowych, jeden pediatra, jeden ginekolog). Natomiast w Szpitalu św. Wojciecha stałą obsadę stanowi ośmiu lekarzy (dwóch lekarzy ratunkowych, dwóch zabiegowców, dwóch internistów, jeden pediatra, jeden ginekolog).

- Dodatkowo stale utrzymuje się na oddziałach szpitalnych dedykowanych lekarzy (jeden okulista, jeden laryngolog, jeden neurolog, jeden kardiolog) - informuje Krzysztof Wójcikiewicz, wiceprezes ds. medycznych Copernicus PL. - Utrzymujemy w stałej pracy Zakład Radiologii (po dwóch lekarzy, dwóch techników), pielęgniarki (w tym część stanowią ratownicy medyczni), położne (jedna położna), technik EKG całą dobę, trzy rejestratorki medyczne - precyzuje.
Zarząd spółki Copernicus, w przeciwieństwie do Szpitali Pomorskich, nie uważa, że trudną sytuację na SOR-ach poprawiłoby zwiększenie liczby etatów.

- Zatrudnienie nie jest problemem i nie jest jego istotą - komentuje Wójcikiewicz. - Problem polega na liczbie zgłaszających się pacjentów. Ponadto trzeba wiedzieć, że działalność oddziałów ratunkowych przynosi istotną stratę finansową. Finansowanie jest niedostosowane ani do liczby, ani do rodzaju i zakresu świadczeń.

Kiedy kolejka do specjalisty i lekarza POZ jest za długaDługi czas oczekiwania na poradę i udzielenie pomocy to najczęstszy zarzut wobec szpitalnych oddziałów ratunkowych. Jaka jest przyczyna takich kolejek? W tej kwestii zarówno lekarze, jak i ratownicy medyczni są zgodni - wielu pacjentów, którzy trafiają na SOR, w ogóle nie powinno tam trafić.

- Chorzy trafiający na oddziały ratunkowe zaliczani są do sześciu kategorii: od pierwszej - gdzie mówimy o najprostszych dolegliwościach, do szóstej - czyli bezpośredniego zagrożenie życia. Okazuje się, że jeśli weźmiemy pod uwagę statystyki krajowe, w zeszłym roku do 232 oddziałów ratunkowych w całej Polsce trafiło 4,1 mln chorych zaliczanych do kategorii 1 i 2, którzy mogliby zostać przyjęci w Podstawowej Opiece Zdrowotnej, natomiast ponad 50 tys. to pacjenci kategorii 4-6 - tłumaczy prof. Andrzej Basiński z Klinicznego Oddziału Ratunkowego UCK.
Media, w dużej mierze na prośbę szpitali, systematycznie informują, w jakich sytuacjach zgłaszać się na SOR, a kiedy lepiej skorzystać z pomocy doraźnej, np. udać się do dyżurującego po sąsiedzku punktu Nocnej Obsługi Chorych. Do pacjentów ten przekaz albo nie trafia, albo też celowo go ignorują, bo mają w tym swój interes.

- Na Szpitalny Oddział Ratunkowy trafiają często osoby, które nie wymagają natychmiastowej pomocy medycznej, ale chcą skorzystać z możliwości badań w szpitalu, ze względu na brak możliwości dostania się do lekarzy specjalistów w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - wyjaśnia Małgorzata Pisarewicz ze Szpitali Pomorskich. - To właśnie duża liczba pacjentów, którzy nie wymagają nagłej interwencji lekarskiej, powoduje często duże zatłoczenie i wydłużony okres przyjęcia przez lekarza.
Dlaczego chorzy z lżejszymi dolegliwościami nie mogą się dostać do lekarza POZ czy też poradni specjalistycznych?

- System nie funkcjonuje dobrze - tłumaczy prof. Andrzej Basiński z KOR-u. - Przychodzą więc do nas. My z kolei, żeby odesłać w sposób bezpieczny pacjenta niewymagającego hospitalizacji do domu, musimy wykonać cały panel badań. Badań, na które w zwykłym trybie czeka się tygodniami. Przychodzi więc masa osób, które nie powinny się pojawić na oddziale ratunkowym, a ponieważ w pierwszej kolejności ratujemy życie, czas oczekiwania pacjentów z mniejszymi dolegliwościami jest wielogodzinny. Niestety nie ma w Polsce systemu, który radziłby sobie z tego rodzaju chorymi, przykładowo wymagającymi 10-godzinnej obserwacji. W POZ nie ma takiej możliwości, zostają więc przeładowane szpitalne oddziały ratunkowe.
- Szpital oddział ratunkowy to przede wszystkim oddział szpitalny, a nie ambulatorium chirurgiczne, punkt kwalifikacyjny, oddział szybkiej diagnostyki czy wreszcie izba przyjęć lub po prostu poczekalnia - podkreśla Krzysztof Wójcikiewicz, wiceprezes ds. medycznych Copernicus PL. - To oddział, który z rozporządzenia ministra zdrowia, dotyczącego kodów resortowych, zaliczany jest do działu ODDZIAŁY SZPITALNE.
Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu Miejskim im. Wincentego a Paulo w Gdyni Więcej zdjęć (1)

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu Miejskim im. Wincentego a Paulo w Gdyni

fot. Łukasz Unterschuetz/Trojmiasto.pl

Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu Miejskim im. Wincentego a Paulo w Gdyni

fot. Łukasz Unterschuetz/Trojmiasto.pl

Nietrzeźwi i bezdomni na szpitalnych oddziałach ratunkowychLiczną grupę, obok osób traktujących SOR-y jako ambulatoria czy poradnie specjalistyczne, która wydłuża kolejki na oddziałach ratunkowych, są nietrzeźwi bądź bezdomni.

- Osoby będące pod wpływem alkoholu albo innych używek dezorganizują pracę SOR-u - mówi Małgorzata Pisarewisz ze Szpitali Pomorskich. - Codziennością SOR-u są agresywni pacjenci, którzy zakłócają spokój i porządek, zarówno chorych oczekujących na przyjęcie, jak i personelu szpitala.
Dlaczego zatem służby ratunkowe tak często zawożą osoby niebędące w stanie zagrożenia życia bądź zdrowia na SOR, a nie np. do Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych, które mieści się w Gdańsku przy ul. Srebrniki 9? Problemem nie jest brak miejsc.

- Miejsc mamy 35 dla samego Gdańska, więc jest to wystarczająca ilość. My, jako pogotowie socjalne, kierujemy takie osoby na SOR-y w momencie, kiedy np. nagle, podczas pobytu u nas, pogorszył się stan zdrowia - wyjaśnia Sławomir Kunkel, kierownik Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych w Gdańsku. - Moja osobista opinia jest taka i myślę, że niejedna osobą ją ze mną podzieli, że mamy za mało policjantów i strażników miejskich na terenie Gdańska, przez co do części nietrzeźwych osób, znajdujących się w przestrzeni publicznej, przyjeżdża karetka. Po części wydaje się to logiczne, bo przecież zwyczajny przechodzień nie jest w stanie ocenić, czy dana osoba jest tylko nietrzeźwa, czy coś faktycznie jej się stało. Pogotowie wiezie taką osobę na SOR, bo nie ma prawa przywieźć jej do nas - może to zrobić tylko policja bądź straż miejska. Przekazanie takiej osoby właściwym służbom wiązałoby się z wezwaniem radiowozu, co skutkowałoby dosyć długim czasem oczekiwania takiego zespołu ratunkowego. Jeśli natomiast policja czy straż miejska decyduje się przekazać osoby nietrzeźwe pod opiekę oddziałów ratunkowych, to z reguły jest ku temu powód i jest to pobyt uzasadniony. Patrol może też na miejsce interwencji wezwać karetkę, jeśli np. jest utrudniony kontakt z taką osobą albo prawie go nie ma.
Materiał archiwalny

Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych przyjmuje tylko osoby dowiezione przez straż miejską bądź policję, nie przez karetki. Zobacz nasz materiał z otwarcia obecnej siedziby przy ul. Srebrniki 9.

Jak usprawnić pracę SOR-ów?Reasumując, największym problemem, z jakim borykają się szpitalne oddziały ratunkowe, jest fakt, że systematycznie zgłaszają się tam po pomoc osoby, których w ogóle nie powinno tam być, a więc nieznajdujące się w stanie zagrożenia życia bądź zdrowia.

- Stan zagrożenia życia definiuje Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która mówi, że jest to stan polegający na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogorszenia zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała, lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia (Ustawa o PRM, Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410) - wyjaśnia Łukasz Wrycz-Rekowski z Fundacji AID Ratunek.
Winę za konieczność wielogodzinnego oczekiwania na pomoc na oddziałach ratunkowych ponoszą więc pacjenci, którzy (niejednokrotnie świadomie) zgłaszają się tam, a nie np. do lekarza POZ, specjalisty czy punktu Nocnej Obsługi Chorych.

- Najważniejsza jest edukacja pacjentów, a także personelu medycznego przychodni, jakie zadania realizują i dla kogo przeznaczone są szpitalne odziały ratunkowe - mówi Małgorzata Pisarewicz, rzecznik Szpitali Pomorskich. - Aby skutecznie poprowadzić pracę w SOR, trzeba umiejętnie kierować ruchem pacjentów i jak najszybciej wyłapać grupy pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia oraz tych pacjentów, którym życiu nic nie zagraża. Właśnie tej drugiej grupie osób musimy tłumaczyć, że przychodząc do SOR, muszą być przygotowani na dłuższe oczekiwanie na zdiagnozowanie.
Jaką ocenę wystawił(a)byś trójmiejskim SOR-om?
4%

celującą

4%

bardzo dobrą

10%

dobrą

16%

dostateczną

21%

dopuszczającą

45%

niedostateczną

zakończona

łącznie głosów: 1192

Opinie (256) 2 zablokowane

 • prawy i sprawied (13)

  sama możesz ojcu zmienić pampersa a nie czekasz na służbę

  • 96 60

  • Rośnie liczba mieszkańców Trójmiasta (1)

   a liczba lekarzy/pielęgniarek/ratowników na SOR nie, więc cięzko mówić o poprawie

   • 30 0

   • gdzie rośnie? Co roku mieszkaców w gdańsku nie przybywa

    • 2 4

  • pampers (2)

   no włąsnie siedi corusia u tatusia ,widzi ,ze personel jest zapracowany i nie zmieni ojcu papmersa Ciekawe co zrobi dama w domu z pampersem ?

   • 23 15

   • (1)

    Mam nadzieję że nie jesteś pielęgniarką bo takich pind nikt nie lubi. Nia masz szscunku do obcej osoby i tak odzywasz się do pacjentów czy ich rodzin? To nie skrzecz że ktoś Ciebie źle traktuje w sklepie, nawet nie piśnij. Nie masz prawa

    • 20 5

    • Bo ma rację, każdy jest teraz księciuniem i mu się należy. Rodzina ma w d*pie swoich bliskich i tylko czeka aż ich obsłużą, a jak jest jakieś opóźnienie to fochy i afery.
     Popracuj trochę w szpitalu to się dowiesz co to za miód, napatrzyłem się jak sam leżałem, jakimi to zarąbistymi pacjentami jesteśmy.

     • 11 1

  • (5)

   Spróbuj sam zmienić pampersa osobie wiążącej 100kg, no pokaż jaki jesteś silny. Kretynie do tego potrzeba dwóch osób jeśli nie chcesz mieć problemów z kręgosłupem. Zamiast pisać pierdoły to idź do hospicjum i sprawdź co potrwfìsz internetowy szczurze

   • 30 10

   • Nie wiesz wiele o zmianie pampersa u osoby leżącej. (3)

    Do tego nie potrzeba wielkiej siły. Potrzebne są chęci i umiejętności. Takiego pacjenta nie trzeba podnosić. Wystarczy obrócić w lewo w prawo itd.

    Robiłem to sam wielokrotnie u taty, który ważył 90 kg.

    • 17 8

    • (1)

     No widzisz i mylisz się. Trzeba dużo siły zwłaszcza jak chory kest bezwładny.

     • 13 3

     • Zmieniam pampersy ojcu, kilka razy dziennie. Nie narzekam i muszę sobie radzić sama.

      • 8 3

    • A ile sam ważysz 90-100 kg? A starsza kobieta ok. 50 kg myślisz ze ma tyle samo siły co Ty?

     • 5 2

   • Dlatego ja się odchudzam. Gdy będę zniedołężniały to dojdę do wagi 55 kg i dzieci nie powinny chyba mnie wysłać na eutanazję, która z pewnością już będzie dzięki PO i koalicjantom obowiązkowa w Polsce.

    • 3 6

  • Nie czeka na służbę tylko na zgon.

   • 1 0

  • Nieeee

   Mój ojciec leżąc na SOR w stanie krytycznym dostał lewatywę i w tym pampersię brudnym leżał całą noc gdy chciałam go zmienić zabroniono mi sugerując że może mi wypaść panuje tu znieczulica około 23 zaczyna się

   Mój ojciec leżąc na SOR w stanie krytycznym dostał lewatywę i w tym pampersię brudnym leżał całą noc gdy chciałam go zmienić zabroniono mi sugerując że może mi wypaść panuje tu znieczulica około 23 zaczyna się ustalanie kto z personelu idzie spać i poduszka pod ręką i idą szpital Zaspa po 36 godzinach znalazło się wolne miejsce na oddziale leźał tam 8 godzin i zmarł

   • 8 0

 • SOR w szpitalu miejskim w Gdyni to jakaś tragedia (7)

  • 87 2

  • (1)

   Prawda. Miałem "przyjemność" tam trafić w zeszłym roku. W środku jakaś masakra. Pani na wstępie powiedziała, że poczekam minimum 5-6 godzin, zanim ktoś w ogóle mnie obejrzy (bo wiedziałem, co mi się stało), a następne

   Prawda. Miałem "przyjemność" tam trafić w zeszłym roku. W środku jakaś masakra. Pani na wstępie powiedziała, że poczekam minimum 5-6 godzin, zanim ktoś w ogóle mnie obejrzy (bo wiedziałem, co mi się stało), a następne tyle, aż mnie ktoś poskłada. Ale była na tyle miła, że dała mi adres innej placówki, gdzie powinno pójść szybciej. Poszło, chociaż standard pomocy trochę zostawiał do życzenia. W tym kraju lepiej nie chorować i nie mieć wypadków.

   • 19 0

   • Panie, żeby chorować, trzeba mieć zdrowie!

    • 18 1

  • Tak to jest jak sie likwiduje izbę wytrzeźwień i karetka jeździ po Śródmieściu i zbiera pijaków (1)

   • 21 0

   • Karetka tylko przywozi pacjentów na SOR

    zostawia ich tam i dalej powinni sobie radzić sami;

    Upadek z roweru, uderzenie głową w chodnik i chwilowa utrata orientacji - no problem - niebieska opaska

    • 1 0

  • KOR w UCK na Smoluchowskiego chyba gorszy,chora na raka krtani czekała tylko

   na zmianę rurki w krtani ok 10 godzin...

   • 3 3

  • mnie w Gdyni 2 lata temu przyjęli na pierwszy wywiad/badanie i kroplówkę po pół godziny. zgłosiłam się z silnym bólem brzucha nieprzechodzącym od kilku dni oraz wymiotami uniemożliwiającymi jedzenie i picie od prawie 2

   mnie w Gdyni 2 lata temu przyjęli na pierwszy wywiad/badanie i kroplówkę po pół godziny. zgłosiłam się z silnym bólem brzucha nieprzechodzącym od kilku dni oraz wymiotami uniemożliwiającymi jedzenie i picie od prawie 2 dni (więc na pewno odwodnienie). lekarz mnie zbadał, dali kroplówkę nawadniającą, powstrzymującą wymioty i przeciwbólową i dopiero wypuścili z powrotem na korytarz. potem czekałam kilka godzin na USG i finalną diagnozę (choć wstępną postawił lekarz w gabinecie USG i wiedziałam czego się spodziewać) ale pierwsze przyjęcie było dość szybkie. moja mama miała podobne doświadczenia (kamienie nerkowe) - pierwsze przyjęcie, żeby dać coś przeciwbólowego było szybkie, potem kilka godzin czekania na badania i wyniki.

   • 4 0

  • Sor gdynia

   Modelowe chamstwo personelu i znieczulica. Mam osobiste fatalne doświadczenia i przyjaciółka 2 mies temu potwierdziła. Masakra jak tam jest źle

   • 0 0

 • czyli w UCK (3)

  pan Bartosz Dubiela o wszystkim decyduje, ciekawe kim on jest

  • 34 4

  • (1)

   Ciekawe jakim kozakiem jest synek pacjentki, że pana Bartosza wymienia z imienia i nazwiska, ale sam podaje swoje jedynie do wiadomości redakcji, jeśli w ogóle.

   • 27 1

   • mam nadzieję że pan Bartosz przeczytał ten artykuł i wyciągnie konsekwencje wobec redakcji która nie stosuje RODO

    • 6 5

  • B.D

   Na pewno kimś ważnym i wystarczająco odpowiedzialnym człowiekiem na to stanowisko

   • 0 0

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.