UCK podzieliło się kontraktem na audiologię

16 października 2013 (artykuł sprzed 6 lat)
Elżbieta Michalak

Od listopada w gdańskim Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu znów funkcjonować będzie poradnia audiologiczna. Kontraktem uzyskanym w ramach konkursu z NFZ podzieliło się z ośrodkiem Uniwersyteckie Centrum Kliniczne.W wyniku konkursu na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, przeprowadzanego przez Pomorski NFZ, kontrakt na audiologię na terenie Pomorza uzyskało jedynie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne. Dzięki przychylności dyrekcji UCK oraz władz pomorskiego NFZ, audiologia powróci też do Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu znajdującego się przy ul. Głogowskiej w Gdańsku.

- Dzięki zrozumieniu Pomorskiego Oddziału NFZ i UCK, które dokonało cesji swojego kontraktu, udało się przywrócić działalność naszej poradni i wznowić zapisy na badania słuchu - mówi Dorota Szubstarska, dyrektor Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji w Gdańsku. - Od 2008 r. jesteśmy placówką II poziomu referencyjnego Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków, która przyjmowała kilkaset niemowląt i małych dzieci w ramach pogłębionej diagnostyki audiologicznej - dodaje.

UCK jako drugi ośrodek na Pomorzu oferuje pomoc w diagnozie i badaniach słuchu zarówno dorosłym, jak i dzieciom z głuchotą czy niedosłuchem. Wspólnie z ośrodkiem diagnozy w Gdańsku od 10 lat realizuje też program powszechnych, przesiewowych badań słuchu u noworodków, a także współpracę przy wszczepianiu implantów słuchowych. Cesja, czyli przekazanie części kontraktu uzyskanego w konkursie przez UCK, uchroniła ośrodek diagnozy od upadku, a jednocześnie umożliwiła im dalszą współpracę.

- Poradnia audiologii przy gdańskim Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży będzie funkcjonować nieodpłatnie. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach uda się utrzymać taki stan rzeczy - mówi Mariusz Szymański, rzecznik Pomorskiego Oddziału NFZ.

19 października, w godz. od 9 do 14, w poradni przy ul. Głogowskiej organizowany będzie tzw. dzień otwarty. Dla osób dorosłych to szansa bezpłatnego przebadania słuchu i odbycia konsultacji z audiopretetykiem, a dla dzieci możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji logopedycznych.

Elżbieta Michalak