Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

Szkoły wyższe

Gdańsk, Kazimierza Górskiego 1 (dawna Wiejska)