Wśród kategorii, której powyżej można było ocenić nie było wg mnie tej najważniejszej wyrażonej m.in. przez główny cel, jaki stawia sobie LOKOMOTYWA: "Stworzenie warunków do samorozwoju". M.zd., jako rodzina dziecka uczącego się w Szkole Podstawowej - umiejętna realizacja tego celu, to najważniejsza wartość Lokomotywy.
Nas ujęła realizowana w rzeczywistości idea wyrażona następująco:
"Nasi uczniowie kształtują swój charakter, aby przejmować odpowiedzialność za siebie. W myśl personalizmu chrześcijańskiego osoba rozwija się o tyle, o ile potrafi służyć innym."
Ważne dla nas było oparcie wychowania na fundamencie chrześcijańskim.