Jest bardzo dobrze, sprostali moim oczekiwaniom, m.in.:

- poznaliśmy z partnerem różne techniki porodów,
- podano informacje na temat pobytu w szpitalu,
- oraz informacje o przebiegu porodu i połogu,
- pokazano zasady opieki nad dzieckiem,
- otrzymaliśmy informacje na temat praw pacjenta oraz wiele porad i ćwiczeń praktycznych.

Plus wielki za opiekę po porodzie!