Nic nie zrobią.
Nadzorca sądowy- pracownik publiczny
Komornik sądowy-pracownik publiczny
WBS- bank pisowski
Swój swojego nie ugryzie