Chciałbym zgłosić skargę na Kierowce jadącego
autobusem o 14.33 a Placu Kaszubskiego dnia 21.09 dwa razy nie otworzył drzwi , raz
Osobie bardzo młodej , raz starszemu Panu.