Po pierwszym spotkaniu dzieci same płaczą, że chcą jeszcze. Myślę, że to mówi samo za siebie :)