Świętokrzyska 55

Czy znajdą się osoby, które zakupiły mieszkanie we wspomnianej inwestycji?
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0
Tak :)
popieram tę opinię 0 nie zgadzam się z tą opinią 0